Obec Olšany u Prostějova

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova 50, Olšany u Prostějova, 79814

IČO: 00288560

Telefon: 581 115 190

E-mail: obec@olsanyupv.cz,  |   Internetová adresa: http://www.olsanyupv.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Modernizace sběrného dvora Olšany u Prostějova
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 19.03.2019   10:14
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem plnění je dodávka následujícího vybavení: 1 ks drtící stroj na stavební suť, 1 ks drtící a mísící stroj na úpravu biologicky rozložitelných odpadů, kontejnery a pásový dopravník
Zakázka je rozdělena na tři části:
Část A - Drtící stroj na stavební suť
Část B - Drtící a mísící stroj na úpravu biologicky rozložitelných odpadů
Část C - Kontejnery a pásový dopravník
Zadavatel upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 211 ZZVZ bude veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje Tenderarena (URL): https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Olsanyupv
Předpokládaná hodnota: 2 700 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 05.04.2019 10:00 hodin

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,27 MB 19.03.2019  10:14 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky a požadavky na zpracování nabídky PDF 0,41 MB 19.03.2019  10:14 
2. Svazek 1 - Př.č. 1 - Krycí list DOC 0,03 MB 19.03.2019  10:14 
3. Svazek 2 - Obchodní podmínky DOCX 0,05 MB 19.03.2019  10:14 
4. Svazek 2 - Př.č.1 - Kupní smlouva - část A DOCX 0,02 MB 19.03.2019  10:14 
5. Svazek 2 - Př.č.2 - Kupní smlouva - část B DOCX 0,02 MB 19.03.2019  10:14 
6. Svazek 2 - Př.č.3 - Kupní smlouva - část C DOCX 0,02 MB 19.03.2019  10:14 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele - část A PDF 0,19 MB 23.04.2019  10:47 
2. Oznámení o výběru dodavatele - část B PDF 0,19 MB 23.04.2019  10:48 
3. Oznámení o výběru dodavatele - část C PDF 0,19 MB 23.04.2019  10:48 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele - část A PDF 0,24 MB 21.05.2019  10:59 
2. Písemná zpráva zadavatele - část B PDF 0,24 MB 21.05.2019  10:59 
3. Písemná zpráva zadavatele - část C PDF 0,23 MB 21.05.2019  11:00 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kupní smlouva - část A PDF 0,40 MB 21.05.2019  10:52 
2. Kupní smlouva - část B PDF 0,41 MB 21.05.2019  10:53 
3. Kupní smlouva - část C PDF 0,41 MB 21.05.2019  10:53 
4. Příloha Kupní smlouvy - část A PDF 0,22 MB 21.05.2019  10:57 
5. Příloha Kupní smlouvy - část B PDF 0,22 MB 21.05.2019  10:58 
6. Příloha Kupní smlouvy - část C PDF 0,24 MB 21.05.2019  10:58 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   EVERUN CZECH REPUBLIC s.r.o.   02505061 CZ NE 1 380 000,00 CZK 1 669 800,00 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 17.05.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 380 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 669 800,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   EVERUN CZECH REPUBLIC s.r.o.   02505061 CZ NE 1 040 000,00 CZK 1 258 400,00 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 17.05.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 040 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 258 400,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 3


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   EVERUN CZECH REPUBLIC s.r.o.   02505061 CZ NE 316 000,00 CZK 382 360,00 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 17.05.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 316 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 382 360,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
19.03.2019 10:14:09 Zakázka zveřejněna  
23.04.2019 10:47:52 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele - část A", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
23.04.2019 10:48:16 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
23.04.2019 10:48:39 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele - část C", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
21.05.2019 10:52:53 Přidání dokumentu "Kupní smlouva - část A", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
21.05.2019 10:53:13 Přidání dokumentu "Kupní smlouva - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
21.05.2019 10:53:37 Přidání dokumentu "Kupní smlouva - část C", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
21.05.2019 10:57:57 Přidání dokumentu "Příloha Kupní smlouvy - část A", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
21.05.2019 10:58:19 Přidání dokumentu "Příloha Kupní smlouvy - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
21.05.2019 10:58:44 Přidání dokumentu "Příloha Kupní smlouvy - část C", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
21.05.2019 10:59:19 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část A", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
21.05.2019 10:59:41 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
21.05.2019 11:00:10 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část C", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
21.05.2019 11:02:05 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Neznámo" Milan Elfmark
21.05.2019 10:50:27 Přidán nový účastník "IČ="02505061 " Název:"EVERUN CZECH REPUBLIC s.r.o." Vítěz="Ano"" Milan Elfmark
21.05.2019 11:02:05 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Milan Elfmark
21.05.2019 11:02:05 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1380000.00" Milan Elfmark
21.05.2019 11:02:05 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "1669800.00" Milan Elfmark
21.05.2019 11:02:05 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P19V00000001" Milan Elfmark
21.05.2019 11:02:05 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.03.2019 10:04:00" na "19.03.2019 10:14:08" Milan Elfmark
21.05.2019 10:51:18 Přidán nový účastník "IČ="02505061 " Název:"EVERUN CZECH REPUBLIC s.r.o." Vítěz="Ano"" Milan Elfmark
21.05.2019 11:02:53 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Milan Elfmark
21.05.2019 11:02:53 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1040000.00" Milan Elfmark
21.05.2019 11:02:53 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "1258400.00" Milan Elfmark
21.05.2019 11:02:53 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P19V00000001" Milan Elfmark
21.05.2019 11:02:53 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.03.2019 10:04:00" na "19.03.2019 10:14:08" Milan Elfmark
21.05.2019 10:51:58 Přidán nový účastník "IČ="02505061 " Název:"EVERUN CZECH REPUBLIC s.r.o." Vítěz="Ano"" Milan Elfmark
21.05.2019 11:04:02 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Milan Elfmark
21.05.2019 11:04:02 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "316000.00" Milan Elfmark
21.05.2019 11:04:02 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "382360.00" Milan Elfmark
21.05.2019 11:04:02 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P19V00000001" Milan Elfmark
21.05.2019 11:04:02 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.03.2019 10:04:00" na "19.03.2019 10:14:08" Milan Elfmark

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora