Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ensytra,

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Šternberk a jeho příspěvkové organizace
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000014 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-025673 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 31.07.2018   08:58
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je:
fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn
přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ),
zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb,
zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu.
Předpokládaná hodnota: 13 418 832,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 06.09.2018 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 31.07.2018

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,68 MB 31.07.2018  08:58 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Př. č. 1 XLSX 0,02 MB 31.07.2018  08:58 
2. Priloha_c._2_Zpusob_realizace_PN_ZP DOCX 0,02 MB 31.07.2018  08:58 
3. Priloha_c._3_Tabulka_pro_zadani_hodnoty_koef DOCX 0,02 MB 31.07.2018  08:58 
4. Priloha_c._5_Cestne_prohlaseni_-_subjekt_zuctovani_odchylek ZP DOCX 0,02 MB 31.07.2018  08:58 
5. Priloha_c._6_Kryci_list_nabidky DOCX 0,02 MB 31.07.2018  08:58 
6. Priloha_c._4_Pravidla_pro_e-aukci PDF 0,46 MB 31.07.2018  08:58 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
31.07.2018 8:58:28 Zakázka zveřejněna  
31.07.2018 9:18:58 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty "Odběrná místa zemního plynu zadavatelů z napěťové hladiny MO v celkovém počtu 33 a v celkovém množství dodávky cca 3918 MWh/rok, pro období dodávky 1.1.2019 - 1.1.2023 6:00 cca 15 671MWh: Bližší informace k odběrným místům jsou uvedeny v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace." na "Předmětem veřejné zakázky je: fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ), zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu. " Hana Širgelová
31.07.2018 9:18:58 Editace parametrů řízení změna "Předpokládaná cena" z hodnoty "13466420.00" na "13418832.00" Hana Širgelová
31.07.2018 9:22:15 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora