Město Židlochovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Židlochovice

Masarykova 100, Židlochovice, 66701

IČO: 00282979

Telefon: +420 547 428 711

E-mail: posta@zidlochovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.zidlochovice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Mgr.Miroslava Pilařová, Lipová 126, Dřevohostice, 75114

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Protipovodňová opatření města Židlochovice
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 23.06.2014   00:00
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace varovného a informačního systému - zřízení bezdrátového rozhlasu s napojením do jednotného systému varování a vyrozumění a dodávka a instalace lokálního výstražného systému a elektronické sirény.
Předpokládaná hodnota: 2 298 938,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 9. 7. 2014 15:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 28.07.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 270 586,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 747 409,00 CZK
Datum ukončení plnění: 31.10.2014

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. výzva k podání nabídky PDF 0,36 MB 23.06.2014  00:00 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. kvalifikační dokumentace PDF 0,42 MB 23.06.2014  00:00 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. čestné prohlášení DOC 0,08 MB 23.06.2014  00:00 
2. čestné prohlášení-kvalifikace DOC 0,09 MB 23.06.2014  00:00 
3. umístění čidla DOCX 0,48 MB 23.06.2014  00:00 
4. fotomapa 1 JPG 0,21 MB 23.06.2014  00:00 
5. fotomapa 2 JPG 0,23 MB 23.06.2014  00:00 
6. fotomapa 3 JPG 0,21 MB 23.06.2014  00:00 
7. krycí list DOC 0,08 MB 23.06.2014  00:00 
8. návrh smlouvy o dílo DOC 0,13 MB 23.06.2014  00:00 
9. umístění převaděče DOCX 0,34 MB 23.06.2014  00:00 
10. umístění sirény DOCX 0,70 MB 23.06.2014  00:00 
11. slepý výkaz BR XLSX 0,02 MB 23.06.2014  00:00 
12. slepý výkaz LVS XLSX 0,01 MB 23.06.2014  00:00 
13. specifikace subdodavatelů XLS 0,02 MB 23.06.2014  00:00 
14. umístění srážkoměru DOCX 0,45 MB 23.06.2014  00:00 
15. technické podmínky PDF 0,20 MB 23.06.2014  00:00 
16. zadávací dokumentace PDF 0,49 MB 23.06.2014  00:00 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. rozhodnutí o výběru PDF 0,68 MB 13.07.2014  20:44 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. zpráva dle § 85 ZVZ PDF 0,23 MB 31.07.2014  10:00 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. smlouva o dílo PDF 2,81 MB 29.07.2014  14:07 
2. příloha č. 1 SOD PDF 1,85 MB 29.07.2014  14:07 
3. příloha č. 2 SOD PDF 1,63 MB 29.07.2014  14:08 
4. příloha č. 3 SOD PDF 0,67 MB 29.07.2014  14:08 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   EMPEMONT s.r.o.   27772179 CZ NE 2 747 409,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
23. 6. 2014 Zakázka zveřejněna  
13. 7. 2014 20:39:12 Přidání dokumentu "rozhodnutí o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Pilařová
13. 7. 2014 20:43:35 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - rozhodnutí o výběru" Mgr. Miroslava Pilařová
13. 7. 2014 20:44:03 Přidání dokumentu "rozhodnutí o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Pilařová
29. 7. 2014 14:07:06 Přidání dokumentu "smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Pilařová
29. 7. 2014 14:07:35 Přidání dokumentu "příloha č. 1 SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Pilařová
29. 7. 2014 14:08:01 Přidání dokumentu "příloha č. 2 SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Pilařová
29. 7. 2014 14:08:18 Přidání dokumentu "příloha č. 3 SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Pilařová
31. 7. 2014 10:00:08 Přidání dokumentu "zpráva dle § 85 ZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Pilařová
23. 11. 2015 9:21:07 Přidán nový účastník "IČ="27772179 " Název:"EMPEMONT s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Jana Richterová
23. 11. 2015 9:22:01 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2270586.00" Ing. Jana Richterová
23. 11. 2015 9:22:01 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "2747409.00" Ing. Jana Richterová
23. 11. 2015 9:24:08 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Jana Richterová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora