Silnice LK a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Silnice LK a.s.

Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou, 46605

IČO: 28746503

Telefon: +420 488 043 235

E-mail: info@silnicelk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.silnicelk.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Korunní 1302/88 , Praha 10 - Vinohrady, 10100

Mgr. Petr Halbrštát

tel.: +420 728 185 479

e-mail: halbrstat@hvhlegal.cz


Detail zakázky

Název zakázky: ASFALTOVÁ SMĚS URČENÁ PRO STROJNÍ A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000026 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
F2018-018528 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 08.06.2018   10:09
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy na dobu trvání 12 měsíců s jedním účastníkem na každou část Veřejné zakázky, na jejímž základě bude docházet k dodávkám asfaltové směsi ACO8, ACO11 a na vybraných střediscích ACO11+ pro souvislou údržbu povrchu vozovek strojním a ručním zpracováním pro jednotlivá střediska Zadavatele (cestmistrovství).
Předpokládaná hodnota: 17 716 500,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 11. 7. 2018 10:00 hodin
Datum ukončení plnění: 06.09.2019

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,50 MB 08.06.2018  10:09 
2. Příloha č. 1.1 - Závazný návrh Rámcové smlouvy na část 1 Veřejné zakázky DOCX 0,06 MB 08.06.2018  10:09 
3. Příloha č. 1.2 - Závazný návrh Rámcové smlouvy na část 2 Veřejné zakázky DOCX 0,06 MB 08.06.2018  10:09 
4. Příloha č. 1.3 - Závazný návrh Rámcové smlouvy na část 3 Veřejné zakázky DOCX 0,06 MB 08.06.2018  10:09 
5. Příloha č. 1.4 - Závazný návrh Rámcové smlouvy na část 4 Veřejné zakázky DOCX 0,06 MB 08.06.2018  10:09 
6. Příloha č. 1.5 - Závazný návrh Rámcové smlouvy na část 5 Veřejné zakázky DOCX 0,06 MB 08.06.2018  10:09 
7. Příloha č. 1.6 - Závazný návrh Rámcové smlouvy na část 6 Veřejné zakázky DOCX 0,06 MB 08.06.2018  10:09 
8. Příloha č. 1.7 - Závazný návrh Rámcové smlouvy na část 7 Veřejné zakázky DOCX 0,06 MB 08.06.2018  10:09 
9. Příloha č. 1.8 - Závazný návrh Rámcové smlouvy na část 8 Veřejné zakázky DOCX 0,06 MB 08.06.2018  10:09 
10. Příloha č. 1.9 - Závazný návrh Rámcové smlouvy na část 9 Veřejné zakázky DOCX 0,06 MB 08.06.2018  10:09 
11. Příloha č. 1.10 - Závazný návrh Rámcové smlouvy na část 10 Veřejné zakázky DOCX 0,06 MB 08.06.2018  10:09 
12. Příloha č.2 - Vzor seznamu významných dodávek DOCX 0,03 MB 08.06.2018  10:09 
13. Příloha č. 3 - Vzor krycího listu nabídky DOCX 0,02 MB 08.06.2018  10:09 
14. Příloha č. 4 - Vzor poddodavatelského plnění DOCX 0,02 MB 08.06.2018  10:09 
15. Příloha č. 1 smlouvy na část 1 VZ - Soupis dodávek k ocenění XLSX 0,01 MB 08.06.2018  10:51 
16. Příloha č. 1 smlouvy na část 2 VZ - Soupis dodávek k ocenění XLSX 0,01 MB 08.06.2018  10:51 
17. Příloha č. 1 smlouvy na část 3 VZ - Soupis dodávek k ocenění XLSX 0,01 MB 08.06.2018  10:52 
18. Příloha č. 1 smlouvy na část 4 VZ - Soupis dodávek k ocenění XLSX 0,01 MB 08.06.2018  10:52 
19. Příloha č. 1 smlouvy na část 5 VZ - Soupis dodávek k ocenění XLSX 0,01 MB 08.06.2018  10:52 
20. Příloha č. 1 smlouvy na část 6 VZ - Soupis dodávek k ocenění XLSX 0,01 MB 08.06.2018  10:53 
21. Příloha č. 1 smlouvy na část 7 VZ - Soupis dodávek k ocenění XLSX 0,01 MB 08.06.2018  10:53 
22. Příloha č. 1 smlouvy na část 8 VZ - Soupis dodávek k ocenění XLSX 0,01 MB 08.06.2018  10:53 
23. Příloha č. 1 smlouvy na část 9 VZ - Soupis dodávek k ocenění XLSX 0,01 MB 08.06.2018  10:54 
24. Příloha č. 1 smlouvy na část 10 VZ - Soupis dodávek k ocenění XLSX 0,01 MB 08.06.2018  10:54 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Silnice LK_Rozhodnutí o vyloučení_Colas_část 1 PDF 0,29 MB 24.08.2018  11:38 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Silnice LK_Oznámení o výběru_část 1_C02 PDF 0,31 MB 24.08.2018  11:39 
2. Silnice LK_Oznámení o výběru_část 2_C02 PDF 0,30 MB 24.08.2018  11:59 
3. Silnice LK_Oznámení o výběru_část 3_C02 PDF 0,29 MB 24.08.2018  12:26 
4. Silnice LK_Oznámení o výběru_část 4_C02 PDF 0,31 MB 24.08.2018  12:43 
5. Silnice LK_Oznámení o výběru_část 8_C02 PDF 0,31 MB 24.08.2018  13:04 
6. Silnice LK_Oznámení o výběru_část 9_C02 PDF 0,31 MB 24.08.2018  13:14 
7. Silnice LK_Oznámení o výběru_část 10_C02 PDF 0,29 MB 24.08.2018  13:15 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva_asfalt_část1_C04 PDF 0,37 MB 11.09.2018  12:19 
2. Písemná zpráva_asfalt_část2_C04 PDF 0,35 MB 11.09.2018  12:19 
3. Písemná zpráva_asfalt_část3_C04 PDF 0,34 MB 11.09.2018  12:19 
4. Písemná zpráva_asfalt_část4_C04 PDF 0,36 MB 11.09.2018  12:27 
5. Písemná zpráva_asfalt_část5_C04 PDF 0,34 MB 11.09.2018  12:27 
6. Písemná zpráva_asfalt_část6_C04 PDF 0,37 MB 11.09.2018  12:28 
7. Písemná zpráva_asfalt_část7_C04 PDF 0,34 MB 11.09.2018  12:28 
8. Písemná zpráva_asfalt_část8_C04 PDF 0,36 MB 11.09.2018  12:28 
9. Písemná zpráva_asfalt_část9_C04 PDF 0,37 MB 11.09.2018  12:28 
10. Písemná zpráva_asfalt_část10_C04 PDF 0,34 MB 11.09.2018  12:29 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rámcová dohoda na dodávky asfaltové směsi_část 1 PDF 0,48 MB 24.08.2018  11:48 
2. Rámcová dohoda na dodávky asfaltové směsi_část 2 PDF 0,49 MB 24.08.2018  12:00 
3. Rámcová dohoda na dodávky asfaltové směsi_část 3 PDF 0,49 MB 24.08.2018  12:26 
4. Rámcová dohoda na dodávky asfaltové směsi_část 4 PDF 0,55 MB 24.08.2018  12:44 
5. Rámcová dohoda na dodávky asfaltové směsi_část 8 PDF 0,55 MB 24.08.2018  13:04 
6. Rámcová dohoda na dodávky asfaltové směsi_část 9 PDF 0,54 MB 24.08.2018  13:13 
7. Rámcová dohoda na dodávky asfaltové směsi_část 10 PDF 0,48 MB 24.08.2018  13:16 
8. Rámcová dohoda na dodávky asfaltové směsi_část 5 PDF 0,47 MB 11.09.2018  09:12 
9. Rámcová dohoda na dodávky asfaltové směsi_část 6 PDF 0,47 MB 11.09.2018  09:13 
10. Rámcová dohoda na dodávky asfaltové směsi_část 7 PDF 0,65 MB 11.09.2018  09:13 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Silnice Žáček s.r.o.   44569432 CZ NE 2 140 000,00 CZK 2 589 400,00 CZK ANO
2.   COLAS CZ, a.s.   26177005 CZ NE 2 000 000,00 CZK 2 420 000,00 CZK  
3.   SaM silnice a mosty a.s.   25018094 CZ NE 2 240 000,00 CZK 2 710 400,00 CZK  

Datum ukončení plnění: 14.08.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 118 175,50 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 1 118 175,50 CZK    
2019 0,00 CZK    

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Silnice Žáček s.r.o.   44569432 CZ NE 2 140 000,00 CZK 2 589 400,00 CZK ANO
2.   SaM silnice a mosty a.s.   25018094 CZ NE 2 240 000,00 CZK 2 710 400,00 CZK  

Datum ukončení plnění: 14.08.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 331 248,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 331 248,00 CZK    
2019 0,00 CZK    

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 3


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   STRABAG Asfalt s.r.o.   25186183 CZ NE 2 844 500,00 CZK 3 441 845,00 CZK ANO

Datum ukončení plnění: 13.08.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 847 871,60 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 495 973,60 CZK    
2019 2 351 898,00 CZK    

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 4


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   COLAS CZ, a.s.   26177005 CZ NE 1 428 000,00 CZK 1 727 880,00 CZK  
2.   STRABAG Asfalt s.r.o.   25186183 CZ NE 1 422 000,00 CZK 1 720 620,00 CZK ANO
3.   Liberecká obalovna, s.r.o.   62245589 CZ NE 1 466 000,00 CZK 1 773 860,00 CZK  

Datum ukončení plnění: 13.08.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 318 902,90 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 406 182,00 CZK    
2019 912 720,90 CZK    

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 5


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Liberecká obalovna, s.r.o.   62245589 CZ NE 1 901 000,00 CZK 2 300 210,00 CZK ANO

Datum ukončení plnění: 06.09.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 816 645,48 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 196 826,00 CZK    
2019 1 619 819,48 CZK    

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 6


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   COLAS CZ, a.s.   26177005 CZ NE 1 142 000,00 CZK 1 381 820,00 CZK  
2.   Liberecká obalovna, s.r.o.   62245589 CZ NE 1 172 000,00 CZK 1 418 120,00 CZK ANO

Datum ukončení plnění: 06.09.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 501 308,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 0,00 CZK    
2019 501 308,00 CZK    

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 7


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Liberecká obalovna, s.r.o.   62245589 CZ NE 1 466 000,00 CZK 1 773 860,00 CZK ANO

Datum ukončení plnění: 06.09.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 999 458,40 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 121 892,40 CZK    
2019 877 566,00 CZK    

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 8


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   COLAS CZ, a.s.   26177005 CZ NE 1 571 000,00 CZK 1 900 910,00 CZK  
2.   STRABAG Asfalt s.r.o.   25186183 CZ NE 1 564 500,00 CZK 1 893 045,00 CZK ANO
3.   M-SILNICE a.s.   42196868 CZ NE 1 613 000,00 CZK 1 951 730,00 CZK  

Datum ukončení plnění: 13.08.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 288 056,80 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 312 102,80 CZK    
2019 975 954,00 CZK    

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 9


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   COLAS CZ, a.s.   26177005 CZ NE 1 857 000,00 CZK 2 246 970,00 CZK  
2.   STRABAG Asfalt s.r.o.   25186183 CZ NE 1 849 500,00 CZK 2 237 895,00 CZK ANO
3.   M-SILNICE a.s.   42196868 CZ NE 1 907 000,00 CZK 2 307 470,00 CZK  
4.   Liberecká obalovna, s.r.o.   62245589 CZ NE 1 907 000,00 CZK 2 307 470,00 CZK  

Datum ukončení plnění: 13.08.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 371 967,60 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 540 337,60 CZK    
2019 831 630,00 CZK    

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 10


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   M-SILNICE a.s.   42196868 CZ NE 1 466 000,00 CZK 1 773 860,00 CZK ANO

Datum ukončení plnění: 15.08.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 087 453,62 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 620 346,62 CZK    
2019 467 107,00 CZK    Historie zakázky

Datum Popis Autor
8. 6. 2018 10:09:45 Zakázka zveřejněna  
8. 6. 2018 10:51:15 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 smlouvy na část 1 VZ - Soupis dodávek k ocenění", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
8. 6. 2018 10:51:52 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 smlouvy na část 2 VZ - Soupis dodávek k ocenění", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
8. 6. 2018 10:52:12 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 smlouvy na část 3 VZ - Soupis dodávek k ocenění", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
8. 6. 2018 10:52:39 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 smlouvy na část 4 VZ - Soupis dodávek k ocenění", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
8. 6. 2018 10:52:56 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 smlouvy na část 5 VZ - Soupis dodávek k ocenění", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
8. 6. 2018 10:53:14 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 smlouvy na část 6 VZ - Soupis dodávek k ocenění", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
8. 6. 2018 10:53:30 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 smlouvy na část 7 VZ - Soupis dodávek k ocenění", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
8. 6. 2018 10:53:51 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 smlouvy na část 8 VZ - Soupis dodávek k ocenění", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
8. 6. 2018 10:54:09 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 smlouvy na část 9 VZ - Soupis dodávek k ocenění", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
8. 6. 2018 10:54:25 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 smlouvy na část 10 VZ - Soupis dodávek k ocenění", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
11. 6. 2018 23:15:44 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "P18V00000001" na "P18V00000026" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 11:38:13 Přidání dokumentu "Silnice LK_Rozhodnutí o vyloučení_Colas_část 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 11:38:53 Přidání dokumentu "Silnice LK_Rozhodnuti o výběru_část 1_C02", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 11:39:57 Přidání dokumentu "Silnice LK_Oznámení o výběru_část 1_C02", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 11:46:40 Přidání dokumentu "Silnice LK_Písemná zpráva o hodnocení nabídek-část 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 11:48:47 Přidání dokumentu "Rámcová dohoda na dodávky asfaltové směsi_část 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 11:57:54 Přidání dokumentu "Silnice LK_Oznámení o výběru_část 2_C02", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 11:59:08 Přidání dokumentu "Silnice LK_Oznámení o výběru_část 2_C02", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 11:59:39 Přidání dokumentu "Silnice LK_Písemná zpráva o hodnocení nabídek-část 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 12:00:24 Přidání dokumentu "Rámcová dohoda na dodávky asfaltové směsi_část 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 12:26:00 Přidání dokumentu " Rámcová dohoda na dodávky asfaltové směsi_část 3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 12:26:41 Přidání dokumentu "Silnice LK_Rozhodnutí o výběru_část 3_C02", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 12:26:56 Přidání dokumentu "Silnice LK_Oznámení o výběru_část 3_C02", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 12:43:36 Přidání dokumentu "Silnice LK_Rozhodnuti o výběru_část 4_C02", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 12:43:51 Přidání dokumentu "Silnice LK_Oznámení o výběru_část 4_C02", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 12:44:08 Přidání dokumentu "Silnice LK_Písemná zpráva o hodnocení nabídek-část 4", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 12:44:46 Přidání dokumentu "Rámcová dohoda na dodávky asfaltové směsi_část 4", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:04:07 Přidání dokumentu "Rámcová dohoda na dodávky asfaltové směsi_část 8", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:04:33 Přidání dokumentu "Silnice LK_Rozhodnuti o výběru_část 8_C02", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:04:51 Přidání dokumentu "Silnice LK_Oznámení o výběru_část 8_C02", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:05:34 Přidání dokumentu "Silnice LK_Písemná zpráva o hodnocení nabídek-část 8", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:13:37 Přidání dokumentu "Rámcová dohoda na dodávky asfaltové směsi_část 9", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:14:06 Přidání dokumentu "Silnice LK_Rozhodnuti o výběru_část 9_C02", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:14:22 Přidání dokumentu "Silnice LK_Oznámení o výběru_část 9_C02", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:14:37 Přidání dokumentu "Silnice LK_Písemná zpráva o hodnocení nabídek-část 9", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:15:12 Přidání dokumentu "Silnice LK_Rozhodnutí o výběru_část 10_C02", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:15:25 Přidání dokumentu "Silnice LK_Oznámení o výběru_část 10_C02", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:16:01 Přidání dokumentu "Rámcová dohoda na dodávky asfaltové směsi_část 10", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
4. 9. 2018 10:08:15 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Silnice LK_Rozhodnuti o výběru_část 1_C02" Ing. Denis Tomáš
4. 9. 2018 10:08:21 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Silnice LK_Rozhodnutí o výběru_část 2_C02" Ing. Denis Tomáš
4. 9. 2018 10:08:27 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Silnice LK_Rozhodnutí o výběru_část 3_C02" Ing. Denis Tomáš
4. 9. 2018 10:08:34 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Silnice LK_Rozhodnuti o výběru_část 4_C02" Ing. Denis Tomáš
4. 9. 2018 10:08:42 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Silnice LK_Rozhodnuti o výběru_část 8_C02" Ing. Denis Tomáš
4. 9. 2018 10:08:52 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Silnice LK_Rozhodnuti o výběru_část 9_C02" Ing. Denis Tomáš
4. 9. 2018 10:09:03 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Silnice LK_Rozhodnutí o výběru_část 10_C02" Ing. Denis Tomáš
11. 9. 2018 9:12:33 Přidání dokumentu "Rámcová dohoda na dodávky asfaltové směsi_část 5 ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
11. 9. 2018 9:13:23 Přidání dokumentu "Rámcová dohoda na dodávky asfaltové směsi_část 6", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
11. 9. 2018 9:13:57 Přidání dokumentu "Rámcová dohoda na dodávky asfaltové směsi_část 7", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
11. 9. 2018 12:18:20 Odstranění dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - Silnice LK_Písemná zpráva o hodnocení nabídek-část 1" Ing. Denis Tomáš
11. 9. 2018 12:18:26 Odstranění dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - Silnice LK_Písemná zpráva o hodnocení nabídek-část 2" Ing. Denis Tomáš
11. 9. 2018 12:18:30 Odstranění dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - Silnice LK_Písemná zpráva o hodnocení nabídek-část 4" Ing. Denis Tomáš
11. 9. 2018 12:18:34 Odstranění dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - Silnice LK_Písemná zpráva o hodnocení nabídek-část 8" Ing. Denis Tomáš
11. 9. 2018 12:18:41 Odstranění dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - Silnice LK_Písemná zpráva o hodnocení nabídek-část 9" Ing. Denis Tomáš
11. 9. 2018 12:19:15 Přidání dokumentu "Písemná zpráva_asfalt_část1_C04", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
11. 9. 2018 12:19:31 Přidání dokumentu "Písemná zpráva_asfalt_část2_C04", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
11. 9. 2018 12:19:48 Přidání dokumentu "Písemná zpráva_asfalt_část3_C04", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
11. 9. 2018 12:27:25 Přidání dokumentu "Písemná zpráva_asfalt_část4_C04", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
11. 9. 2018 12:27:43 Přidání dokumentu "Písemná zpráva_asfalt_část5_C04", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
11. 9. 2018 12:28:02 Přidání dokumentu "Písemná zpráva_asfalt_část6_C04", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
11. 9. 2018 12:28:16 Přidání dokumentu "Písemná zpráva_asfalt_část7_C04", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
11. 9. 2018 12:28:31 Přidání dokumentu "Písemná zpráva_asfalt_část8_C04", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
11. 9. 2018 12:28:55 Přidání dokumentu "Písemná zpráva_asfalt_část9_C04", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
11. 9. 2018 12:29:28 Přidání dokumentu "Písemná zpráva_asfalt_část10_C04", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:14:04 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Neznámo" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:25:37 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 11:31:59 Přidán nový účastník "IČ="44569432 " Název:"Silnice Žáček s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 11:34:20 Přidán nový účastník "IČ="26177005 " Název:"COLAS CZ, a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 11:34:56 Přidán nový účastník "IČ="25018094 " Název:"SaM silnice a mosty a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:10:21 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1118175.50" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:10:21 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "nezadáno" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:14:04 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:14:04 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "F2018-018528" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:14:04 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:14:04 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000026" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:14:04 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "08.06.2018" na "08.06.2018 10:09:45" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:08:08 Přidán nový účastník "IČ="26177005 " Název:"COLAS CZ, a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:12:29 Editace účastníka řízení změna "IČ Účastník" z hodnoty "26177005 " na "42196868 " Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:12:29 Editace účastníka řízení změna "Název Účastník" z hodnoty "COLAS CZ, a.s." na "M-SILNICE a.s." Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:12:29 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:12:29 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "1857000.00" na "11466000.00" Ing. Denis Tomáš
11. 11. 2018 21:17:38 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "11466000.00" na "1466000.00" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:14:27 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "620346.62" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:14:27 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "nezadáno" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 10:31:28 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "620346.62" na "1087453.62" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:25:37 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:25:37 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "F2018-018528" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:25:37 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:25:37 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000026" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:25:37 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "08.06.2018" na "08.06.2018 10:09:45" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 12:01:30 Přidán nový účastník "IČ="44569432 " Název:"Silnice Žáček s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 12:02:07 Přidán nový účastník "IČ="25018094 " Název:"SaM silnice a mosty a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:10:36 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "331248.00" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:10:36 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "nezadáno" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:14:21 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:14:21 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "F2018-018528" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:14:21 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:14:21 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000026" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:14:21 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "08.06.2018" na "08.06.2018 10:09:45" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 12:28:37 Přidán nový účastník "IČ="25186183 " Název:"STRABAG Asfalt s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:10:58 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "495973.60" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:10:58 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "nezadáno" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 10:28:52 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "495973.60" na "2847871.60" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:15:14 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:15:14 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "F2018-018528" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:15:14 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:15:14 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000026" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:15:15 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "08.06.2018" na "08.06.2018 10:09:45" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 12:30:03 Přidán nový účastník "IČ="26177005 " Název:"COLAS CZ, a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 12:30:37 Přidán nový účastník "IČ="25186183 " Název:"STRABAG Asfalt s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 12:31:12 Přidán nový účastník "IČ="62245589 " Název:"Liberecká obalovna, s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:11:17 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "406182.00" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:11:17 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "nezadáno" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 10:29:35 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "406182.00" na "1318902.90" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:15:41 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:15:41 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "F2018-018528" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:15:41 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:15:41 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000026" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:15:41 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "08.06.2018" na "08.06.2018 10:09:45" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 12:50:51 Přidán nový účastník "IČ="62245589 " Název:"Liberecká obalovna, s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Denis Tomáš
11. 11. 2018 21:18:12 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:11:38 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "196826.00" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:11:38 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "nezadáno" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 10:30:01 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "196826.00" na "1816645.48" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:22:56 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:22:56 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "F2018-018528" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:22:56 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:22:56 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000026" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:22:56 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "08.06.2018" na "08.06.2018 10:09:45" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 12:51:51 Přidán nový účastník "IČ="26177005 " Název:"COLAS CZ, a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 12:52:22 Přidán nový účastník "IČ="62245589 " Název:"Liberecká obalovna, s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 12:53:16 Přidán nový účastník "IČ="62245589 " Název:"Liberecká obalovna, s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 12:53:20 Odstranění účastníka řízení "IČ="62245589 " Název:"Liberecká obalovna, s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Denis Tomáš
11. 11. 2018 21:17:57 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:12:22 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "nezadáno" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 10:30:21 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "501308.00" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:23:25 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:23:25 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "F2018-018528" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:23:25 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:23:25 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000026" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:23:25 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "08.06.2018" na "08.06.2018 10:09:45" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 12:53:38 Přidán nový účastník "IČ="62245589 " Název:"Liberecká obalovna, s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Denis Tomáš
11. 11. 2018 21:18:26 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:12:45 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "121892.40" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:12:45 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "nezadáno" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 10:30:39 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "121892.40" na "999458.40" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:23:50 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:23:50 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "F2018-018528" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:23:50 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:23:50 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000026" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:23:50 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "08.06.2018" na "08.06.2018 10:09:45" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 12:59:59 Přidán nový účastník "IČ="26177005 " Název:"COLAS CZ, a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:00:25 Přidán nový účastník "IČ="25186183 " Název:"STRABAG Asfalt s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:01:02 Přidán nový účastník "IČ="42196868 " Název:"M-SILNICE a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:13:19 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "312102.80" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:13:19 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "nezadáno" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 10:30:56 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "312102.80" na "1288056.80" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:24:31 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:24:31 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "F2018-018528" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:24:31 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:24:31 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000026" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:24:31 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "08.06.2018" na "08.06.2018 10:09:45" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:06:31 Přidán nový účastník "IČ="26177005 " Název:"COLAS CZ, a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:07:08 Přidán nový účastník "IČ="25186183 " Název:"STRABAG Asfalt s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:07:33 Přidán nový účastník "IČ="42196868 " Název:"M-SILNICE a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:09:34 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "1571000.00" na "1857000.00" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:10:06 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "1564500.00" na "1849500.00" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:10:40 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "1613000.00" na "1907000.00" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 13:11:06 Přidán nový účastník "IČ="62245589 " Název:"Liberecká obalovna, s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:13:42 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "540337.60" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:13:42 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "nezadáno" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 10:31:13 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "540337.60" na "1371967.60" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:25:00 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:25:00 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "F2018-018528" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:25:00 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:25:00 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000026" Ing. Denis Tomáš
17. 2. 2021 11:25:00 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "08.06.2018" na "08.06.2018 10:09:45" Ing. Denis Tomáš

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora