Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

Podvesná XVII 3833, Zlín, 76001

IČO: 60730153

Telefon: 577052111

E-mail: sekretariat@dszo.cz,  |   Internetová adresa: http://www.dszo.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Tender Invest, spol. s r.o., Jana Uhra 172/14, Brno, 60200

JUDr. Ladislav Hradil

tel.: +420778499955

e-mail: tenderinvest@tenderinvest.cz


Detail zakázky

Název zakázky: DSZO - provádění úklidu a údržby
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000006 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 04.05.2017   14:59
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajištění řádného a včasného provádění pravidelných a nepravidelných (dále také „mimořádné úklidové práce“ či „mimořádný úklid“) úklidových a čistících prací, dodávek kompletního hygienického servisu (kdy Základní kvalitativní parametry hygienických prostředků jsou uvedeny v příloze č. 8 této Dokumentace) a provádění dalších úklidových prací dle požadavků objednatele v prostorách Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. (dále jen „DSZO“). Cílem veřejné zakázky je zajistit úklid ve zmíněných objektech a tím naplnit požadavky na zabezpečení čistoty, hygieny a kultury prostředí v souladu s platnou legislativou.
Předpokládaná hodnota: 4 000 000,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 12.10.2017

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek PDF 4,03 MB 04.05.2017  14:59 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace sign PDF 8,01 MB 04.05.2017  14:59 
2. Příloha č. 1 ZD_ krycí list DOCX 0,05 MB 04.05.2017  14:59 
3. Příloha č. 2 ZD_čestné prohlášení daňový nedoplatek DOCX 0,05 MB 04.05.2017  14:59 
4. Příloha č. 3 ZD_čestné prohlášení nedoplatek pojistné DOCX 0,05 MB 04.05.2017  14:59 
5. Příloha č. 4 ZD_ technické podmínky DOCX 0,05 MB 04.05.2017  14:59 
6. Příloha č. 5 ZD_smlouva DOC 0,20 MB 04.05.2017  14:59 
7. Příloha č. 6 ZD_objekty a četnost XLS 0,08 MB 04.05.2017  14:59 
8. Příloha č. 6A ZD_výpočet ceny XLS 0,06 MB 04.05.2017  14:59 
9. Příloha č. 7 ZD_ tabulka mimořádný úklid DOCX 0,04 MB 04.05.2017  14:59 
10. Příloha č. 8 ZD_základní parametry hygienických prostředků DOCX 0,04 MB 04.05.2017  14:59 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace 1+2+3 PDF 1,59 MB 18.05.2017  17:31 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vyloučení účastníka DELTA servis s.r.o. PDF 0,60 MB 16.06.2017  12:10 
2. Vyloučení účastníka ZLÍNJUST spol. s r.o. PDF 0,56 MB 16.06.2017  12:10 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele+rozhodnutí o výběru dodavatele+zpráva o hodnocení nabídek PDF 4,08 MB 07.08.2017  12:34 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,30 MB 10.10.2017  11:39 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o provádění úklidových prací PDF 5,56 MB 12.10.2017  12:44 
2. Příloha č. 1 Smlouvy PDF 1,63 MB 12.10.2017  12:44 
3. Příloha č. 2 Smlouvy PDF 0,25 MB 12.10.2017  12:45 
4. Příloha č. 3 Smlouvy PDF 0,25 MB 12.10.2017  12:45 
5. Příloha č. 4 Smlouvy PDF 0,29 MB 12.10.2017  12:46 
6. Příloha č. 5 Smlouvy PDF 0,21 MB 12.10.2017  12:46 
7. Příloha č. 6 Smlouvy PDF 0,29 MB 12.10.2017  12:46 
8. Příloha č. 7 Smlouvy PDF 8,01 MB 12.10.2017  12:48 
9. Příloha č. 8 Smlouvy PDF 0,28 MB 12.10.2017  12:49 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
4. 5. 2017 14:59:23 Zakázka zveřejněna  
18. 5. 2017 17:31:06 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace 1+2+3", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
16. 6. 2017 12:10:08 Přidání dokumentu "Vyloučení účastníka DELTA servis s.r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
16. 6. 2017 12:10:55 Přidání dokumentu "Vyloučení účastníka ZLÍNJUST spol. s r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
7. 8. 2017 12:34:29 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele+rozhodnutí o výběru dodavatele+zpráva o hodnocení nabídek ", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
10. 10. 2017 11:39:14 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
12. 10. 2017 12:44:03 Přidání dokumentu "Smlouva o provádění úklidových prací", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
12. 10. 2017 12:44:34 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 Smlouvy", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
12. 10. 2017 12:45:15 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 Smlouvy", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
12. 10. 2017 12:45:40 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 Smlouvy", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
12. 10. 2017 12:46:04 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 Smlouvy", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
12. 10. 2017 12:46:25 Přidání dokumentu "Příloha č. 5 Smlouvy", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
12. 10. 2017 12:46:46 Přidání dokumentu "Příloha č. 6 Smlouvy", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
12. 10. 2017 12:48:18 Přidání dokumentu "Příloha č. 7 Smlouvy", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
12. 10. 2017 12:49:10 Přidání dokumentu "Příloha č. 8 Smlouvy", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora