Město Vracov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Vracov

náměstí Míru 202, Vracov, 69642

IČO: 00285498

Telefon: 518 628 182

E-mail: info@mestovracov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.mestovracov.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

DEA Energetická agentura, s.r.o., Sladkého 13, Brno, 61700

Ing. Anna Kroulíková

tel.: +420545110145

e-mail: zakazky@dea.cz


Detail zakázky

Název zakázky: „Víceúčelové hřiště s umělým povrchem a mobilním kluzištěm“
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 11.08.2017   13:53
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je výstavba víceúčelového hřiště – hřiště, které bude v zimním období využíváno jako kluziště s kapacitou 60 osob a v letním období jako hřiště s umělým povrchem (trávou) pro malý fotbal apod. Součástí stavby budou objekty:
SO 01 – Víceúčelové hřiště
SO 02 – Zpevněné plochy
SO 03 – Přípojka NN
SO 04 – Osvětlení hřiště
Detailní vymezení předmětu veřejné zakázky viz Zadávací dokumentace
Předpokládaná hodnota: 7 489 100,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 30. 8. 2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 13.10.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 7 961 436,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 9 633 338,00 CZK
Datum ukončení plnění: 30.05.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 7 862 403,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 9 513 507,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek PDF 0,17 MB 11.08.2017  13:53 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,28 MB 11.08.2017  13:53 
2. Příloha č. 1 - PD a SP ZIP 8,16 MB 11.08.2017  13:53 
3. Příloha č. 2 - Krycí list nabídky XLS 0,04 MB 11.08.2017  13:53 
4. Příloha č. 3 - Předloha seznamu stavebních prací provedených dodavatelem DOCX 0,14 MB 11.08.2017  13:53 
5. Příloha č. 4 - návrh obchodních podmínek DOCX 0,08 MB 11.08.2017  13:53 
6. Příloha č. 5 - ČP základní způsobilost DOC 0,04 MB 11.08.2017  13:53 
7. Příloha č. 6 - seznam referencí k hodnocení DOCX 0,14 MB 11.08.2017  13:53 
8. Stavební povolení PDF 1,91 MB 11.08.2017  13:53 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č. 1 PDF 0,27 MB 17.08.2017  10:55 
2. Vysvětlení ZD č. 2 PDF 0,38 MB 22.08.2017  08:38 
3. Vysvětlení ZD č. 3 PDF 0,23 MB 23.08.2017  09:48 
4. Vysvětlení ZD č. 4 PDF 0,29 MB 25.08.2017  12:55 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele PDF 0,56 MB 18.09.2017  09:09 
2. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,39 MB 18.09.2017  09:10 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ PDF 1,48 MB 19.10.2017  15:28 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 24,60 MB 19.10.2017  15:29 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   BaP holding a.s. Brno   27854591 CZ NE 7 961 436,00 CZK 9 633 338,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 7 862 403,00 CZK   9 513 507,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
11. 8. 2017 13:53:00 Zakázka zveřejněna  
11. 8. 2017 13:56:24 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "30.08.2018 10:00:00" na "nezadáno" Ing. Olga Vavřinová
11. 8. 2017 13:59:34 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "30.08.2017 08:00:00" na "30.08.2017 10:00:00" Ing. Olga Vavřinová
17. 8. 2017 10:55:53 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
22. 8. 2017 8:38:02 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
23. 8. 2017 9:48:20 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
25. 8. 2017 12:55:00 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
18. 9. 2017 9:09:44 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
18. 9. 2017 9:10:19 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
19. 10. 2017 15:28:34 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
19. 10. 2017 15:29:47 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
4. 2. 2019 10:39:30 Přidán nový účastník "IČ="27854591 " Název:"BaP holding a.s. Brno" Vítěz="Ano"" Bc. Helena Bukovská
4. 2. 2019 10:40:40 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " Předmětem veřejné zakázky je výstavba víceúčelového hřiště – hřiště, které bude v zimním období využíváno jako kluziště s kapacitou 60 osob a v letním období jako hřiště s umělým povrchem (trávou) pro malý fotbal apod. Součástí stavby budou objekty: SO 01 – Víceúčelové hřiště SO 02 – Zpevněné plochy SO 03 – Přípojka NN SO 04 – Osvětlení hřiště Detailní vymezení předmětu veřejné zakázky viz Zadávací dokumentace" na "Předmětem veřejné zakázky je výstavba víceúčelového hřiště – hřiště, které bude v zimním období využíváno jako kluziště s kapacitou 60 osob a v letním období jako hřiště s umělým povrchem (trávou) pro malý fotbal apod. Součástí stavby budou objekty: SO 01 – Víceúčelové hřiště SO 02 – Zpevněné plochy SO 03 – Přípojka NN SO 04 – Osvětlení hřiště Detailní vymezení předmětu veřejné zakázky viz Zadávací dokumentace" Bc. Helena Bukovská
4. 2. 2019 10:40:40 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "7961436.00" Bc. Helena Bukovská
4. 2. 2019 10:40:40 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "9633338.00" Bc. Helena Bukovská
4. 2. 2019 10:45:09 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "7862403.00" Bc. Helena Bukovská
4. 2. 2019 10:45:09 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "9513507.00" Bc. Helena Bukovská
4. 2. 2019 10:45:43 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Bc. Helena Bukovská

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora