Obec Sokolnice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Sokolnice

Komenského 435, Sokolnice, 66452

IČO: 00282596

Telefon: 544 224 131

E-mail: obec@sokolnice.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.sokolnice.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Marek Slabý

tel.: 545120262

e-mail: marek.slaby@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: SOKOLNICE – DOPRAVNÍ ÚPRAVY V CENTRU OBCE
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 02.01.2017   14:36
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce:
1)ulice Komenského mezi křižovatkou s MK Pod Stráží v celkové délce cca 218 m. Součástí úprav je vybudování 14 podélných stání, zálivu autobusových zastávek a zálivu pro služební vozy před budovou pošty. Nově bude vybudováno místo pro přecházení přes ulici Komenského za křižovatkou s ulicí Pod Stráží, upraven stávající přechod pro pěší před budovou školy.
2)ulice Masarykova, rekonstrukce připojovací větve v celkové délce 60,8 m a odpojovací větve křižovatky v délce 63,4 m. Součástí úprav je vybudování 6 parkovacích stání.
3)Rozšíření stávajících parkovací stání o 5 ks na 9 ks o celkové ploše 193,6 m2 (náměstí Zb. Fialy, ulice Pod Stráží)
Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 7 814 211,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 31.01.2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 13.03.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 985 700,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 6 032 697,00 CZK
Datum ukončení plnění: 22.05.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 985 699,97 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 6 032 697,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,09 MB 02.01.2017  14:36 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,14 MB 02.01.2017  14:36 
2. Svazek 1 příloha - Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů DOC 0,04 MB 02.01.2017  14:36 
3. Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky DOC 0,09 MB 02.01.2017  14:36 
4. Svazek 2 - Požadavky na kvalifikaci dodavatelů DOC 0,09 MB 02.01.2017  14:36 
5. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení seznamu stavebních prací DOC 0,06 MB 02.01.2017  14:36 
6. Svazek 2 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů DOC 0,03 MB 02.01.2017  14:36 
7. Svazek 3 - Vzor návrhu smlouvy o dílo DOC 0,07 MB 02.01.2017  14:36 
8. Svazek 3 příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby DOC 0,28 MB 02.01.2017  14:36 
9. Svazek 4 - Technické podmínky a Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny DOC 0,10 MB 02.01.2017  14:36 
10. Sokolnice centrum_Soupis prací XLS 0,34 MB 02.01.2017  14:36 
11. Dílčí soupisy 450, 451, 452 XLSX 0,06 MB 02.01.2017  14:36 
12. Projektova dokumentace ZIP 59,12 MB 02.01.2017  14:36 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace 1 PDF 0,72 MB 10.01.2017  17:19 
2. Vysvětlení zadávací dokumentace 2 PDF 0,47 MB 12.01.2017  16:07 
3. Vysvětlení zadávací dokumentace _3 PDF 0,94 MB 13.01.2017  17:06 
4. Sokolnice centrum_oprava č. 1_Soupis prací XLS 0,34 MB 13.01.2017  17:08 
5. Vysvětlení zadávací dokumentace 4 PDF 0,10 MB 20.01.2017  13:54 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,12 MB 06.03.2017  11:18 
2. Příloha k Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,13 MB 06.03.2017  11:19 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,10 MB 28.03.2017  14:12 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 14,01 MB 15.03.2017  09:52 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   COLAS CZ, a.s.   26177005 CZ NE 4 985 700,00 CZK 6 032 697,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 4 985 699,97 CZK   6 032 697,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
02.01.2017 14:36:45 Zakázka zveřejněna  
02.01.2017 14:36:50 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "02.01.2017 14:36:44" na "02.01.2017 14:36:45" Ing. Aleš Houserek
10.01.2017 17:19:30 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
10.01.2017 17:20:06 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "20.01.2017 10:00:00" na "24.01.2017 11:00:00" Ing. Aleš Houserek
12.01.2017 16:05:45 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "24.01.2017 11:00:00" na "25.01.2017 11:00:00" Ing. Aleš Houserek
12.01.2017 16:07:43 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
13.01.2017 16:18:57 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "25.01.2017 11:00:00" na "31.01.2017 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
13.01.2017 16:20:52 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace 3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
13.01.2017 16:27:28 Odstranění dokumentu "Vysvětlení ZD (Dodatečné informace) - Vysvětlení zadávací dokumentace 3" Ing. Aleš Houserek
13.01.2017 16:28:14 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "31.01.2017 10:00:00" na "25.01.2017 11:00:00" Ing. Aleš Houserek
13.01.2017 16:53:54 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "25.01.2017 11:00:00" na "31.01.2017 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
13.01.2017 17:06:43 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace _3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
13.01.2017 17:08:10 Přidání dokumentu "Sokolnice centrum_oprava č. 1_Soupis prací", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
20.01.2017 13:54:01 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace 4", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
06.03.2017 11:18:29 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
06.03.2017 11:19:02 Přidání dokumentu "Příloha k Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
15.03.2017 9:52:11 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Petr Cyrner
15.03.2017 9:53:06 Přidán nový účastník "IČ="26177005 " Název:"COLAS CZ, a.s." Vítěz="Ano"" Petr Cyrner
15.03.2017 9:54:04 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "4985700.00" Petr Cyrner
15.03.2017 9:54:04 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "6032697.00" Petr Cyrner
28.03.2017 14:12:57 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Petr Cyrner
08.01.2018 15:11:15 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "4985699.97" Boris Vrbka
08.01.2018 15:11:15 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "6032697.00" Boris Vrbka
27.02.2018 12:42:51 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Boris Vrbka

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora