Obec Sokolnice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Sokolnice

Komenského 435, Sokolnice, 66452

IČO: 00282596

Telefon: 544 224 131

E-mail: obec@sokolnice.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.sokolnice.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS,a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Roman Hlaváč

tel.: +420 545120289

e-mail: roman.hlavac@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Odstranění pozemních staveb v bývalém areálu vojenského útvaru Sokolnice
Identifikátor veřejné zakázky: P12V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 22.11.2012   00:00
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je odstranění všech nadzemních objektů a zpevněných ploch (s výjimkou živičných povrchů) v bývalém vojenském areálu v obci Sokolnice.
Předpokládaná hodnota: 8 686 919,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 10.12.2012 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 14.01.2013
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 911 265,00 CZK
Datum ukončení plnění: 29.04.2013
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 112 435,30 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 556 046,54 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky - Informační list PDF 0,11 MB 22.11.2012  00:00 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,15 MB 22.11.2012  00:00 
2. Krycí list nabídky DOC 0,07 MB 22.11.2012  00:00 
3. Vzor čestného prohlášení prohlášení § 68 odstavec 3 zákona DOC 0,03 MB 22.11.2012  00:00 
4. SVAZEK 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele DOC 0,11 MB 22.11.2012  00:00 
5. Formulář pro uvedení referenčních zakázek DOC 0,06 MB 22.11.2012  00:00 
6. Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů DOC 0,03 MB 22.11.2012  00:00 
7. SVAZEK 3 - Obchodni podminky DOC 0,28 MB 22.11.2012  00:00 
8. SVAZEK 4 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny DOC 0,12 MB 22.11.2012  00:00 
9. Soupis prací, dodávek a služeb XLS 0,52 MB 22.11.2012  00:00 
10. A,B průvodní a souhrnná technická zpráva DOC 32,68 MB 22.11.2012  00:00 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vyloučení DOC 0,27 MB 20.12.2012  19:16 
2. Vyloučení DOC 0,27 MB 20.12.2012  19:16 
3. Vyloučení DOC 0,27 MB 20.12.2012  19:16 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výběr nejvhodnější nabídky DOC 0,30 MB 20.12.2012  19:15 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva PDF 0,12 MB 21.01.2013  10:17 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 3,19 MB 16.01.2013  11:27 
2. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo PDF 0,04 MB 19.11.2013  09:57 
3. Předávací protokol PDF 0,12 MB 19.11.2013  09:57 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   PŘIBYL S-R, s.r.o.   27735869 CZ NE 6 542 845,00 CZK  
2.   DAV, a.s.   00575381 CZ NE 3 204 976,00 CZK  
3.   KENVI CZ s.r.o.   28825039 CZ NE 3 476 283,00 CZK  
4.   Stanislav Krejčí   63617170 CZ NE 3 796 372,00 CZK  
5.   TIFENBACH s.r.o.   26849330 CZ NE 2 998 402,00 CZK  
6.   HOLCNER - DOPRAVA s.r.o.   27756173 CZ NE 3 418 223,00 CZK  
7.   DEMSTAV group, s.r.o.   27844935 CZ NE 3 923 533,00 CZK  
8.   MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost   46347542 CZ NE 3 461 503,00 CZK  
9.   PB SCOM s.r.o.   25397087 CZ NE 1 911 265,00 CZK ANO
10.   Purum s.r.o.   62414402 CZ NE 2 901 852,00 CZK  
11.   Skanska a.s.   26271303 CZ NE 2 292 852,00 CZK  
12.   INSTA cz s.r.o. (vedoucí sdružení)   25374311 CZ NE 4 482 963,00 CZK  
13.   SETRA, spol. s r.o.   00220159 CZ NE 3 477 812,00 CZK  
14.   Stanix Projekt s.r.o.   28252217 CZ NE 3 141 937,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2013 2 112 435,30 CZK   2 556 046,54 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
22.11.2012 Zakázka zveřejněna  
20.12.2012 19:15:41 Přidání dokumentu "Výběr nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Houserek Aleš, Ing.
20.12.2012 19:16:11 Přidání dokumentu "Vyloučení", Publikovat = "Zveřejnit" Houserek Aleš, Ing.
20.12.2012 19:16:29 Přidání dokumentu "Vyloučení ", Publikovat = "Zveřejnit" Houserek Aleš, Ing.
20.12.2012 19:16:45 Přidání dokumentu "Vyloučení", Publikovat = "Zveřejnit" Houserek Aleš, Ing.
16.01.2013 11:27:51 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Houserek Aleš, Ing.
21.01.2013 10:17:50 Přidání dokumentu "Písemná zpráva", Publikovat = "Zveřejnit" Houserek Aleš, Ing.
18.02.2013 12:15:32 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1911265.00" Houserek Aleš, Ing.
07.03.2013 7:58:24 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "3673461.00" Kateřina Noglá
07.03.2013 7:58:24 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "4408153.00" Kateřina Noglá
07.03.2013 7:58:40 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Kateřina Noglá
11.04.2013 15:44:35 Editace účastníka řízení změna "IČ Účastník" z hodnoty "25397087 " na "28252217 " Ing. Aleš Houserek
11.04.2013 15:44:35 Editace účastníka řízení změna "Název Účastník" z hodnoty "PB SCOM s.r.o." na "Stanix Projekt s.r.o." Ing. Aleš Houserek
11.04.2013 15:44:35 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ano" na "Ne" Ing. Aleš Houserek
11.04.2013 15:44:35 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "3141937.00" Ing. Aleš Houserek
11.04.2013 15:45:03 Přidán nový účastník "IČ="27735869 " Název:"PŘIBYL S-R, s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
11.04.2013 15:45:40 Přidán nový účastník "IČ="00575381 " Název:"DAV, a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
11.04.2013 15:46:04 Přidán nový účastník "IČ="28825039 " Název:"KENVI CZ s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
11.04.2013 15:46:25 Přidán nový účastník "IČ="63617170 " Název:"Stanislav Krejčí" Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
11.04.2013 15:46:46 Přidán nový účastník "IČ="26849330 " Název:"TIFENBACH s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
11.04.2013 15:47:10 Přidán nový účastník "IČ="27756173 " Název:"HOLCNER - DOPRAVA s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
11.04.2013 15:47:36 Přidán nový účastník "IČ="27844935 " Název:"DEMSTAV group, s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
11.04.2013 15:47:57 Přidán nový účastník "IČ="46347542 " Název:"MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost" Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
11.04.2013 15:48:16 Přidán nový účastník "IČ="25397087 " Název:"PB SCOM s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Aleš Houserek
11.04.2013 15:48:52 Přidán nový účastník "IČ="62414402 " Název:"Purum s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
11.04.2013 15:49:10 Přidán nový účastník "IČ="26271303 " Název:"Skanska a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
11.04.2013 15:49:45 Přidán nový účastník "IČ="25374311 " Název:"INSTA cz s.r.o. (vedoucí sdružení)" Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
11.04.2013 15:50:12 Přidán nový účastník "IČ="00220159 " Název:"SETRA, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
19.11.2013 9:57:15 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
19.11.2013 9:57:28 Přidání dokumentu "Předávací protokol", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
19.11.2013 9:59:03 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "3673461.00" na "5785896.30" Kateřina Noglá
19.11.2013 9:59:03 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "4408153.00" na "6964199.54" Kateřina Noglá
19.11.2013 12:57:25 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "5785896.30" na "2112435.30" Košulič Jiří, Mgr.
19.11.2013 12:57:25 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "6964199.54" na "2556046.54" Košulič Jiří, Mgr.

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora