Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

Mgr. Michal Uherek

tel.: 577 043 891

e-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2018/6/200/6 - Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000029 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-022434 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 09.07.2018   09:45
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení informacích a komunikačních systémů (IS a KS), které spravují jednotlivé příspěvkové organizace (PO), a to dle § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB). Bezpečností technická opatření budou aplikována v 52 PO. Jde o tato opatření:
- nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí,
- nástroj pro ověřování identity uživatelů,
- nástroj pro řízení přístupových oprávnění,
- nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí
- kryptografické prostředky,
přičemž pro jednotlivé organizace budou aplikována jen ta bezpečností technická opatření, která mají pro danou organizaci smysl.
Předmětem řešení veřejné zakázky je dodávka technologií pro zabezpečení informačních a komunikačních systémů příspěvkových organizací Zlínského lraje a nezbytné služby pro uvedení technologií do provozu tak, aby bylo zabezpečení IS a KS vybraných PO v souladu se standardy ZKB.
V rámci projektu budou realizovány následující hlavní aktivity pro zvýšení kybernetické bezpečnosti IS a KS zapojených příspěvkových organizací:
- zvýšení bezpečnosti datových sítí organizací (LAN, WLAN)
- zvýšení bezpečnosti komunikační sítě organizací (Wi-Fi)
- zvýšení „perimetrické“ a „end-point“ bezpečnosti o ochranu proti „pokročilým hrozbám“,
- řízení přístupu uživatelů a jejich zařízení k IS a KS.
Předmětem veřejné zakázky jsou následující dodávky:
1. Firewall – varianta 1
2. Firewall – varianta 2
3. Switch – varianta 1
4. Switch – varianta 2
5. Switch – varianta 3
6. Switch – varianta 4
7. Přístupový od WiFi – varianta 1
8. Přístupový bod WiFi – varianta 2
9. Centrální správa WiFi AP
10. MS Active Directory
11. CAL licence
12. Řízení přístupu k WiFi
13. Syslog Server 9
14. Monitorovací nástroj
15. SSL protokoly
16. SFP+ modul
17. Datový rozvaděč (RACK)
18. Server – varianta 2.1 a 2.2
19. Server – varianta 3.1 a 3.2
20. Servisní služby v rámci podpory provozu díla v délce 66 měsíců

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příloze 2, 3, 4 a 5 smlouvy o dodávce a implementaci řešení pro zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů vybraných příspěvkových organizací Zlínského kraje a zajištění následné podpor.
Předpokládaná hodnota: 59 171 870,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 22.08.2018 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 16.10.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 23 475 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 28 405 355,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 24 568 322,48 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 29 727 670,20 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,45 MB 09.07.2018  09:45 
2. Příloha č. 1 - Popis současného stavu ICT v jednotlivých vybraných PO XLSX 5,87 MB 09.07.2018  09:45 
3. Příloha č. 2 - Podrobné vymezení díla DOCX 0,58 MB 09.07.2018  09:45 
4. Příloha č. 3 - Požadavky na implementaci DOCX 0,50 MB 09.07.2018  09:45 
5. Příloha č. 4 - Formulář technických požadavků XLSX 0,03 MB 09.07.2018  09:45 
6. Příloha č. 5 - Podmínky zajištění podpory provozu díla DOCX 0,50 MB 09.07.2018  09:45 
7. Příloha č. 6 - Podrobné vymezení ceny díla XLSX 0,18 MB 09.07.2018  09:45 
8. Příloha č. 7 - Seznam příspěvkových organizací DOCX 0,50 MB 09.07.2018  09:45 
9. Příloha č. 8 - Bezpečnostní pravidla DOCX 0,50 MB 09.07.2018  09:45 
10. Příloha č. 9 - Povinná struktura Prováděcího projektu včetně návrhu řešení DOCX 0,50 MB 09.07.2018  09:45 
11. Obchodní podmínky - smlouva o dílo DOCX 0,56 MB 09.07.2018  09:45 
12. Krycí list nabídky DOCX 0,02 MB 09.07.2018  09:45 
13. Seznam významných dodávek DOCX 0,03 MB 09.07.2018  09:45 
14. Seznam členů realizačního týmu DOCX 0,03 MB 09.07.2018  09:45 
15. Seznam poddodavatelů DOCX 0,05 MB 09.07.2018  09:45 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 PDF 0,21 MB 31.07.2018  15:23 
2. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 PDF 0,20 MB 02.08.2018  14:47 
3. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 PDF 0,31 MB 07.08.2018  14:56 
4. Příloha č. 1 Vysvětlení ZD č. 3 XLSX 0,01 MB 07.08.2018  14:57 
5. Příloha č. 2 Vysvětlení ZD č. 3 DOCX 0,59 MB 07.08.2018  14:57 
6. Příloha č. 3 Vysvětlení ZD č. 3 PDF 0,45 MB 07.08.2018  14:58 
7. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 PDF 0,22 MB 13.08.2018  09:51 
8. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 PDF 0,21 MB 20.08.2018  11:40 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele PDF 0,58 MB 25.09.2018  12:47 
2. Příloha 1 Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,22 MB 25.09.2018  12:48 
3. Příloha 2 Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,26 MB 25.09.2018  12:48 
4. Příloha 3 Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,20 MB 25.09.2018  12:48 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,21 MB 18.10.2018  07:43 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva PDF 3,65 MB 18.10.2018  07:42 
2. Dodatek č. 1 PDF 0,12 MB 05.03.2019  14:07 
3. Dodatek č. 2 PDF 0,13 MB 12.06.2019  10:29 
4. Dodatek č. 3 PDF 0,13 MB 26.08.2019  10:17 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.   28606582 CZ NE 44 997 878,10 CZK    
2.   Huatech a.s.   03665496 CZ NE 49 179 650,00 CZK    
3.   ComSource s.r.o.   29059291 CZ NE 51 880 492,00 CZK    
4.   IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.   46992308 CZ NE 23 475 500,00 CZK   ANO
5.   NWT a.s.   63469511 CZ NE 23 948 500,00 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 0,00 CZK   0,00 CZK  
2019 23 813 916,00 CZK   28 814 838,36 CZK  
2020 188 601,62 CZK   228 207,96 CZK  
2021 188 601,62 CZK   228 207,96 CZK  
2022 188 601,62 CZK   228 207,96 CZK  
2023 188 601,62 CZK   228 207,96 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
09.07.2018 9:45:35 Zakázka zveřejněna  
09.07.2018 14:49:55 Editace parametrů řízení změna "Název řízení" z hodnoty "VZ/2018/6/200/6 - Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných příspěvkových organizacích zřizovaných Zlínským krajem" na "VZ/2018/6/200/6 - Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem" Ing. Ivana Zápecová
31.07.2018 15:23:35 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
02.08.2018 14:47:14 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
07.08.2018 14:55:43 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "13.08.2018 10:00:00" na "22.08.2018 10:00:00" Mgr. Michal Uherek
07.08.2018 14:56:45 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
07.08.2018 14:57:21 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 Vysvětlení ZD č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
07.08.2018 14:57:55 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 Vysvětlení ZD č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
07.08.2018 14:58:22 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 Vysvětlení ZD č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
13.08.2018 9:51:50 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
20.08.2018 11:40:35 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
25.09.2018 12:47:28 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
25.09.2018 12:48:08 Přidání dokumentu "Příloha 1 Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
25.09.2018 12:48:31 Přidání dokumentu "Příloha 2 Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
25.09.2018 12:48:48 Přidání dokumentu "Příloha 3 Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
18.10.2018 7:42:41 Přidání dokumentu "Smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
18.10.2018 7:43:42 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
18.10.2018 7:45:22 Přidán nový účastník "IČ="28606582 " Název:"VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Ivana Zápecová
18.10.2018 7:45:56 Přidán nový účastník "IČ="03665496 " Název:"Huatech a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Ivana Zápecová
18.10.2018 7:46:30 Přidán nový účastník "IČ="29059291 " Název:"ComSource s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Ivana Zápecová
18.10.2018 7:47:10 Přidán nový účastník "IČ="46992308 " Název:"IMPROMAT-COMPUTER s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Ivana Zápecová
18.10.2018 7:47:38 Přidán nový účastník "IČ="63469511 " Název:"NWT a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Ivana Zápecová
18.10.2018 7:48:40 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "23475000.00" Ing. Ivana Zápecová
18.10.2018 7:48:40 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "28405355.00" Ing. Ivana Zápecová
04.02.2019 11:59:36 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "0.00" Ing. Ivana Zápecová
04.02.2019 11:59:36 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "0.00" Ing. Ivana Zápecová
05.03.2019 14:07:06 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
12.06.2019 10:29:53 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
26.08.2019 10:17:16 Přidání dokumentu "Dodatek č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
07.01.2020 12:13:26 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "23813916.00" Ing. Ivana Zápecová
07.01.2020 12:13:26 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "28814838.36" Ing. Ivana Zápecová
03.03.2021 12:50:39 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "23813916.00" na "24002517.62" Ing. Ivana Zápecová
03.03.2021 12:50:39 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "28814838.36" na "29043046.32" Ing. Ivana Zápecová
06.01.2022 10:38:45 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "24002517.62" na "24191119.24" Ing. Andrea Kaspřáková
06.01.2022 10:38:45 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "29043046.32" na "29271254.28" Ing. Andrea Kaspřáková
07.03.2023 13:11:42 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "24191119.24" na "24379720.86" Ing. Andrea Kaspřáková
07.03.2023 13:11:42 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "29271254.28" na "29499462.24" Ing. Andrea Kaspřáková
16.02.2024 10:08:28 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "24379720.86" na "24568322.48" Ing. Andrea Kaspřáková
16.02.2024 10:08:28 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "29499462.24" na "29727670.20" Ing. Andrea Kaspřáková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora