Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

Mgr. Michal Uherek

tel.: 577 043 891

e-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2018/4/200/3 - Modernizace systému elektronické kontroly vstupu (EKV) a grafické nadstavby pro řízení a kontrolu vstupu do objektů KÚ ZK
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000012 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-026182 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 02.05.2018   15:27
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je modernizace systému elektronické kontroly vstupu (EKV) a grafické nadstavby vč. napojení grafické nadstavby na systém EKV a systémy PZTS (EZS) a systém monitoringu elektrické požární signalizace (EPS) pro zajištění bezpečnosti, řízení a kontroly vstupu do objektů KÚ ZK, ve kterých jsou provozovány významné informační systémy (VIS). Dále je součástí dodávka a montáž technologií pro řízení a kontrolu vstupu, elektroinstalace a nezbytné stavební úpravy objektů a SW a HW pro běh grafické nadstavby pro obsluhu zajišťující řízení bezpečnosti, kontrolu vstupu a bezpečnostní služby objektů.
Předmětem zakázky jsou tedy následující dodávky a služby:
1. Modernizace systému EKV a souvisejících technologií – část do budovy B21
2. Modernizace systému EKV a souvisejících technologií – část do budovy B11 (nezpůsobilé výdaje)
3. Nezbytné elektromontáže a stavební úpravy a práce v budově B21
4. Nezbytné elektromontáže a stavební úpravy a práce v budově B11 (nezpůsobilé výdaje)
5. SW pro grafickou nadstavbu pro systémy EZS/EKV
6. HW pro grafickou nadstavbu pro systémy EZS/EKV
7. Další služby nezbytné pro realizaci dodávky (nezpůsobilé výdaje)
8. Servisní služby v rámci provozu a udržitelnosti – 5,5 let po předání a převzetí dodávek (zboží) a souvisejících stavebních prací (provozní výdaje mimo projekt)
Předpokládaná hodnota: 4 270 500,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 08.06.2018 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 27.07.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 745 732,96 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 322 336,88 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 741 377,05 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 3 317 066,22 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,41 MB 02.05.2018  15:27 
2. Příloha č.1 - Specifikace zboží DOCX 0,50 MB 02.05.2018  15:27 
3. Příloha č.2 - Specifikace stavebních prací DOCX 0,50 MB 02.05.2018  15:27 
4. Příloha č. 3 - Popis servisních služeb DOC 0,56 MB 02.05.2018  15:27 
5. Příloha č.4 - Rozpočet B21 XLS 1,47 MB 02.05.2018  15:27 
6. Příloha č.5 - Rozpočet B11 XLS 1,46 MB 02.05.2018  15:27 
7. Příloha č.6 - Rozpočet servisní služby XLSX 0,01 MB 02.05.2018  15:27 
8. Příloha č.7 - Projektová dokumentace PDF 0,19 MB 02.05.2018  15:27 
9. Příloha č.8 - Krycí list nabídky DOCX 0,49 MB 02.05.2018  15:27 
10. Příloha č.9 - Čestné prohlášení o splnění způsobilosti DOC 0,53 MB 02.05.2018  15:27 
11. Příloha č.10 - Seznam významných dodávek DOCX 0,50 MB 02.05.2018  15:27 
12. Příloha č.11 - Seznam poddodavatelů DOCX 0,49 MB 02.05.2018  15:27 
13. Příloha č.12 - Kupní smlouva DOCX 0,54 MB 02.05.2018  15:27 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 PDF 0,28 MB 17.05.2018  12:47 
2. Příloha č. 1 - část 1 - Výkresová dokumentace RAR 18,65 MB 17.05.2018  12:48 
3. Příloha č. 1 - část 2 - Výkresová dokumentace RAR 7,75 MB 17.05.2018  12:49 
4. Příloha č. 2 - Upravená výzva k podání nabídky PDF 0,43 MB 17.05.2018  12:49 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele PDF 0,58 MB 11.07.2018  10:22 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,20 MB 02.08.2018  14:34 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva PDF 2,64 MB 02.08.2018  14:34 
2. Dodatek č. 1 PDF 0,59 MB 07.11.2018  08:41 
3. Doklad o uveřejnění v registru smluv - Dodatek č. 1 PDF 0,12 MB 07.11.2018  08:42 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   JIMI CZ, a.s.   25313436 CZ NE 3 533 939,35 CZK 4 276 066,61 CZK  
2.   FMIB, s.r.o.   25908898 CZ NE 2 745 732,96 CZK 3 322 336,88 CZK ANO
3.   Integoo s.r.o.   26912571 CZ NE 3 097 500,44 CZK 3 747 975,53 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 2 591 804,25 CZK   3 136 083,14 CZK  
2019 35 360,00 CZK   42 785,60 CZK  
2020 35 360,00 CZK   42 785,60 CZK  
2021 35 360,00 CZK   42 785,60 CZK  
2022 21 746,40 CZK   26 313,14 CZK  
2023 21 746,40 CZK   26 313,14 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
02.05.2018 15:27:28 Zakázka zveřejněna  
17.05.2018 12:47:32 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
17.05.2018 12:48:55 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 - část 1 - Výkresová dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
17.05.2018 12:49:18 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 - část 2 - Výkresová dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
17.05.2018 12:49:51 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 - Upravená výzva k podání nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
17.05.2018 12:50:18 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "24.05.2018 10:00:00" na "08.06.2018 10:00:00" Ing. Ivana Zápecová
11.07.2018 10:22:47 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
11.07.2018 10:28:31 Přidán nový účastník "IČ="25313436 " Název:"JIMI CZ, a.s." Vítěz="Ne"" Mgr. Michal Uherek
11.07.2018 10:53:28 Přidán nový účastník "IČ="25908898 " Název:"FMIB, s.r.o." Vítěz="Ano"" Mgr. Michal Uherek
11.07.2018 10:55:17 Přidán nový účastník "IČ="26912571 " Název:"Integoo s.r.o." Vítěz="Ne"" Mgr. Michal Uherek
02.08.2018 14:34:41 Přidání dokumentu "Smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
02.08.2018 14:34:54 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
02.08.2018 14:35:09 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2018-026182" Ing. Ivana Zápecová
02.08.2018 14:37:32 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2745732.96" Ing. Ivana Zápecová
02.08.2018 14:37:32 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3322336.88" Ing. Ivana Zápecová
07.11.2018 8:41:52 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
07.11.2018 8:42:15 Přidání dokumentu "Doklad o uveřejnění v registru smluv - Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
04.02.2019 11:58:12 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2591804.25" Ing. Ivana Zápecová
04.02.2019 11:58:12 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "3136083.14" Ing. Ivana Zápecová
08.01.2020 14:38:17 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2591804.25" na "2627164.25" Ing. Ivana Zápecová
08.01.2020 14:38:17 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3136083.14" na "3178868.74" Ing. Ivana Zápecová
03.03.2021 13:02:13 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2627164.25" na "2662524.25" Ing. Ivana Zápecová
03.03.2021 13:02:13 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3178868.74" na "3221654.34" Ing. Ivana Zápecová
06.01.2022 12:12:52 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2662524.25" na "2697884.25" Ing. Andrea Kaspřáková
06.01.2022 12:12:52 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3221654.34" na "3264439.94" Ing. Andrea Kaspřáková
07.03.2023 10:19:48 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2697884.25" na "2719630.65" Ing. Andrea Kaspřáková
07.03.2023 10:19:48 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3264439.94" na "3290753.08" Ing. Andrea Kaspřáková
16.02.2024 10:38:58 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2719630.65" na "2741377.05" Ing. Andrea Kaspřáková
16.02.2024 10:38:58 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3290753.08" na "3317066.22" Ing. Andrea Kaspřáková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora