Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

DiS. Martina Chovancová

tel.: 577 043 874

e-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2018/4/200/2 - Modernizace výtahů v 21. budově
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-016416 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 15.02.2018   12:00
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je modernizace 4 ks stávajících osobních výtahů v 21. budově Zlínského kraje.
Modernizací výtahů je výměna kabin, pohonu a systému ovládání. Šachty včetně prohlubní dojezdů zůstanou zachovány. Vlivem změny technologie ve strojovnách bude nutno upravit velikosti a polohy prostupů v železobetonové desce strojovny. Z tohoto důvodu bude technologie pohonu umístěna na prodlouženém ocelovém rámu uloženém nad nosnými průvlaky skeletu. Stávající vybavení strojovny výtahů vč. rámů bude odstaveno. Konce rámů budou podloženy ocelovými plotnami tl. 10 mm tak, aby se rám při průhybu nedotýkal železobetonové desky. Roznášecí rám pod motorem ve strojovně a jeho profil bude součástí řešení výměny výtahů a bude naddimenzován dodavatelem technologie výtahu
Předpokládaná hodnota: 25 076 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 05.03.2018 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 18.05.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 23 309 564,95 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 28 204 573,59 CZK
Datum ukončení plnění: 01.12.2023
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 22 742 179,71 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 27 518 037,44 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 4,65 MB 15.02.2018  12:00 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 - Projektová dokumentace ZIP 10,74 MB 15.02.2018  12:00 
2. Příloha č. 2 - Krycí list nabídky DOCX 0,03 MB 15.02.2018  12:00 
3. Příloha č. 3 - Čestné prohlášení DOC 0,07 MB 15.02.2018  12:00 
4. Příloha č. 4 - Seznam významých zakázek DOCX 0,03 MB 15.02.2018  12:00 
5. Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů DOCX 0,07 MB 15.02.2018  12:00 
6. Příloha č. 6 - Návrh smlouvy DOC 0,35 MB 15.02.2018  12:00 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 PDF 1,71 MB 02.03.2018  10:06 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka PDF 0,18 MB 29.03.2018  13:14 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele PDF 0,23 MB 29.03.2018  13:12 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,20 MB 22.05.2018  08:10 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 4,90 MB 22.05.2018  08:09 
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo PDF 0,28 MB 15.10.2018  08:02 
3. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo PDF 0,61 MB 27.11.2018  12:32 
4. Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo PDF 1,26 MB 11.02.2019  12:11 
5. Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo PDF 0,54 MB 23.07.2019  12:14 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s r.o.   44962185 CZ NE 20 210 782,09 CZK    
2.   EURO VÝTAHY s.r.o.   24665631 CZ NE 23 309 564,95 CZK   ANO
3.   OTIS a.s.   42324254 CZ NE 24 990 000,00 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 10 736 837,41 CZK   12 991 573,26 CZK  
2019 12 005 342,30 CZK   14 526 464,18 CZK  
2020 0,00 CZK   0,00 CZK  
2021 0,00 CZK   0,00 CZK  
2022 0,00 CZK   0,00 CZK  
2023 0,00 CZK   0,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
15.02.2018 12:00:39 Zakázka zveřejněna  
02.03.2018 10:06:06 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
29.03.2018 13:12:48 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
29.03.2018 13:14:58 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
22.05.2018 8:01:28 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2018-016416" Ing. Ivana Zápecová
22.05.2018 8:01:28 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "15.02.2018 12:00:38" na "15.02.2018 12:00:39" Ing. Ivana Zápecová
22.05.2018 8:09:30 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
22.05.2018 8:10:21 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
22.05.2018 8:11:20 Přidán nový účastník "IČ="44962185 " Název:"VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Ivana Zápecová
22.05.2018 8:12:07 Přidán nový účastník "IČ="24665631 " Název:"EURO VÝTAHY s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Ivana Zápecová
22.05.2018 8:13:26 Přidán nový účastník "IČ="42324254 " Název:"OTIS a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Ivana Zápecová
22.05.2018 8:14:12 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "23309564.95" Ing. Ivana Zápecová
22.05.2018 8:14:12 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "28204573.59" Ing. Ivana Zápecová
15.10.2018 8:02:32 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
27.11.2018 12:32:20 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
05.02.2019 10:07:31 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "10736837.41" Ing. Ivana Zápecová
05.02.2019 10:07:31 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "12991573.26" Ing. Ivana Zápecová
11.02.2019 12:11:51 Přidání dokumentu "Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
23.07.2019 12:14:36 Přidání dokumentu "Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
04.10.2019 6:45:08 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "10736837.41" na "22742179.71" Ing. Ivana Zápecová
04.10.2019 6:45:08 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "12991573.26" na "27518037.44" Ing. Ivana Zápecová
20.03.2024 8:29:18 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Andrea Kaspřáková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora