Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, Ostrava-Moravská Ostrava, 70200

Filip Haferník

tel.: 734 540 022

e-mail: hafernik@ppe.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2012/5/200/7 - Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně aktivizační služby prorodiny s dětmi ve Zlínském kraji
Identifikátor veřejné zakázky: P12V/5/200/7 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
224032 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 03.09.2012   21:48
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Projekt je zaměřen na podporu sociální integrace osob, které jsou sociálně vyloučeny či jsou tímto vyloučením ohroženy. V rámci projektu budou podpořeny zejména služby, které úzce navazují na probíhající procesy transformace v
oblasti péče o ohrožené děti a transformace pobytových zařízení sociální péče pro osoby se zdravotním postižením. Konkrétně pak půjde o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením a intervenční centra.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování sociální služby typu sociálně aktivizační služby dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zakázka je rozdělena do 11 částí dle místa poskytování služby.
Předpokládaná hodnota: 49 328 400,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 22. 10. 2012 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 29.10.2014
Datum ukončení plnění: 31.03.2015
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 34 044 432,60 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 34 044 432,60 CZK

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí zadavatele o zrušení části zadávacího řízení PDF 0,19 MB 29.11.2012  08:04 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,41 MB 03.09.2012  22:06 
2. Příloha č. 1 - Rozšířený popis předmětu VZ PDF 0,22 MB 03.09.2012  22:07 
3. Příloha č. 2 - návrh smlouvy ZIP 0,70 MB 03.09.2012  22:07 
4. Příloha č. 3 - Šablony dokumentů PDF 0,65 MB 03.09.2012  22:08 
5. Příloha č. 4 - Rozpočet na služby PDF 0,54 MB 03.09.2012  22:08 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 1,23 MB 03.10.2012  12:59 
2. Dodatečné informace č. 2 PDF 0,68 MB 05.10.2012  15:08 
3. Dodatečné informace č.3 PDF 0,47 MB 10.10.2012  11:42 
4. Dodatečné informace č. 4 PDF 0,46 MB 12.10.2012  12:25 
5. Dodatečné informace č.5 PDF 1,63 MB 16.10.2012  22:46 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodění PDF 0,18 MB 03.09.2012  21:59 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro část VZ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 PDF 7,98 MB 29.11.2012  15:00 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,02 MB 14.12.2012  13:14 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva - část zakázky I. PDF 2,96 MB 02.01.2013  13:41 
2. Smlouva - část zakázky II. PDF 2,95 MB 02.01.2013  13:42 
3. Smlouva - část zakázky IV. PDF 2,94 MB 02.01.2013  13:43 
4. Smlouva - část zakázky V. PDF 2,95 MB 02.01.2013  13:44 
5. Smlouva - část zakázky VI. PDF 3,06 MB 02.01.2013  13:44 
6. Smlouva - část zakázky VII. PDF 2,95 MB 02.01.2013  13:45 
7. Smlouva - část zakázky VIII. PDF 3,07 MB 02.01.2013  13:45 
8. Smlouva - část zakázky IX. PDF 2,97 MB 02.01.2013  13:46 
9. Smlouva - část zakázky X. PDF 2,95 MB 02.01.2013  13:46 
10. Metodika pro poskytovatele - 1 PDF 0,59 MB 08.04.2013  13:31 
11. Metodika pro poskytovatele - 2 PDF 0,62 MB 08.04.2013  13:32 
12. Souhlas s provedením změny v poskytování sociálních služeb - 1 PDF 0,22 MB 08.04.2013  15:08 
13. Souhlas s provedením změny v poskytování sociálních služeb - 2 PDF 0,30 MB 08.04.2013  15:08 
14. Souhlas s provedením změny v poskytování sociálních služeb - 3 PDF 0,31 MB 08.04.2013  15:09 
15. Metodika pro poskytovatele - 3 PDF 0,79 MB 26.04.2013  08:31 
16. Souhlad s provedením změny v poskytování sociálních služeb - 4 PDF 0,21 MB 20.06.2013  08:22 
17. Souhlas s provedením změny v poskytování sociálních služeb - 5 PDF 0,12 MB 20.06.2013  08:23 
18. Souhlas s provedením změny v poskytování služby od 1.8.2013 PDF 0,10 MB 17.07.2013  15:50 
19. Souhlas s provedením změny v poskytování soc. služeb - 7 PDF 0,14 MB 19.07.2013  13:44 
20. Souhlas s provedením změny v poskytování soc. služeb - 8 PDF 0,14 MB 19.07.2013  13:45 
21. Souhlas s provedením změny v poskytování soc. služeb - 9 PDF 0,14 MB 25.07.2013  07:51 
22. Souhlas s provedením změny v poskytování soc. služeb - 10 PDF 0,34 MB 26.07.2013  12:29 
23. Metodika pro poskytovatele - 4 PDF 0,79 MB 19.12.2013  07:36 
24. Metodika pro poskytovatele - 5 PDF 0,79 MB 19.12.2013  07:36 
25. Dodatek ke smlouvě D/2494/2012/ŘDP pro část 2 VZ PDF 0,30 MB 19.12.2013  13:17 
26. Dodatek č. 1 ke smlouvě D/2495/2012/ŘDP pro část 4 VZ PDF 0,30 MB 19.12.2013  13:27 
27. Dodatek č. 1 ke smlouvě D/2497/2012/ŘDP pro část 6 VZ PDF 0,25 MB 19.12.2013  13:39 
28. Dodatek č. 1 ke smlouvě D/2498/2012/ŘDP pro část 7 VZ PDF 0,25 MB 19.12.2013  13:45 
29. Dodatek č. 1 ke smlouvě D/2501/2012/ŘDP pro část 9 VZ PDF 0,26 MB 19.12.2013  13:50 
30. Dodatek č. 1 ke smlouvě D/2496/2012/ŘDP/1 pro část 5 PDF 0,28 MB 09.01.2014  09:10 
31. Dodatek č. 1 ke smlouvě D/2492/2012/ŘDP pro část 10 PDF 0,31 MB 15.01.2014  13:45 
32. Dodatek č. 1 ke smlouvě D/2490/2012/ŘDP pro část 1 PDF 0,30 MB 15.01.2014  13:58 
33. Dodatek č. 1 ke smlouvě D/2500/2012/ŘDP pro část 8 PDF 0,31 MB 15.01.2014  14:00 
34. Souhlas s provedením změny v poskytování soc. služeb - 11 PDF 0,05 MB 29.10.2014  14:17 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Přehled za plnění za rok 2013 dle jednotlivých částí veřejné zakázky DOCX 0,02 MB 28.01.2014  13:30 
2. Přehled za plnění za rok 2014 dle jednolivých částí veřejné zakázky PDF 0,19 MB 12.03.2015  08:48 
3. Přehled plnění za rok 2015 dle jednotlivých části veřejné zakázky (ukončení plnění) PDF 0,03 MB 14.04.2015  12:39 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Seznam subdodavatelů za rok 2013 pro část 6 XLSX 0,01 MB 05.03.2014  10:22 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s.   25909614 CZ NE 1 407 813,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2013 17 014 778,00 CZK   17 014 778,00 CZK  
2014 12 790 641,00 CZK   12 790 641,00 CZK  
2015 4 239 013,60 CZK   4 239 013,60 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradentsví pro ženy a dívky 00537675    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
3. 9. 2012 21:48:00 Zakázka zveřejněna  
3. 9. 2012 21:48:19 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "03.09.2012" na "03.09.2049" Košulič Jiří, Mgr.
3. 9. 2012 21:48:53 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "03.09.2012 09:00:00" na "22.10.2012 10:00:00" Košulič Jiří, Mgr.
3. 9. 2012 21:51:57 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty "Projekt je zaměřen na podporu sociální integrace osob, které jsou sociálně vyloučeny či jsou tímto vyloučením ohroženy. V rámci projektu budou podpořeny zejména služby, které úzce navazují na probíhající procesy transformace v oblasti péče o ohrožené děti a transformace pobytových zařízení sociální péče pro osoby se zdravotním postižením. Konkrétně pak půjde o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením a intervenční centra. Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování sociální služby typu sociálně aktivizační služby dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zakázka je rozdělena do 11 částí dle místa poskytování služby." na "Projekt je zaměřen na podporu sociální integrace osob, které jsou sociálně vyloučeny či jsou tímto vyloučením ohroženy. V rámci projektu budou podpořeny zejména služby, které úzce navazují na probíhající procesy transformace v oblasti péče o ohrožené děti a transformace pobytových zařízení sociální péče pro osoby se zdravotním postižením. Konkrétně pak půjde o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením a intervenční centra. Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování sociální služby typu sociálně aktivizační služby dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zakázka je rozdělena do 11 částí dle místa poskytování služby." Košulič Jiří, Mgr.
3. 9. 2012 21:55:43 Editace parametrů řízení Čislo na ISVZ = "224032" Košulič Jiří, Mgr.
3. 9. 2012 21:57:37 Editace parametrů řízení Identifikátor řízení na profilu = "P12V/5/200/7" Košulič Jiří, Mgr.
3. 9. 2012 21:59:47 Přidání dokumentu "Odůvodění RD.pdf", Publikovat = "Zveřejnit" Košulič Jiří, Mgr.
3. 9. 2012 22:06:07 Přidání dokumentu "ZD ZLKR.pdf", Publikovat = "Zveřejnit" Košulič Jiří, Mgr.
3. 9. 2012 22:07:09 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 - Rozšířený popis předmětu VZ.pdf", Publikovat = "Zveřejnit" Košulič Jiří, Mgr.
3. 9. 2012 22:07:40 Přidání dokumentu "Příloha č. 2.zip", Publikovat = "Zveřejnit" Košulič Jiří, Mgr.
3. 9. 2012 22:08:17 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 - Šablony dokumentů.pdf", Publikovat = "Zveřejnit" Košulič Jiří, Mgr.
3. 9. 2012 22:08:43 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 - Rozpočet na služby.pdf", Publikovat = "Zveřejnit" Košulič Jiří, Mgr.
3. 9. 2012 22:15:32 Editace parametrů řízení Číslo řízení = "000123" Košulič Jiří, Mgr.
3. 9. 2012 22:18:50 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "04.09.2012" na "03.09.2012 22:30:00" Košulič Jiří, Mgr.
3. 9. 2012 22:19:05 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Košulič Jiří, Mgr.
3. 9. 2012 23:00:57 Editace parametrů řízení změna "Číslo řízení" z hodnoty "000123" na "" Košulič Jiří, Mgr.
4. 9. 2012 8:59:21 Editace parametrů řízení změna "Typ řízení" z hodnoty "ZPŘ" na "Otevřené řízení" Struminská Renata
4. 9. 2012 8:59:21 Editace parametrů řízení změna "Název řízení" z hodnoty "Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Zlínském kraji" na "Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Zlínském kraji" Struminská Renata
4. 9. 2012 8:59:21 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "03.09.2012 22:30:00" na "03.09.2012" Struminská Renata
4. 9. 2012 8:59:21 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "03.09.2049" na "31.12.2049 10:00:00" Struminská Renata
3. 10. 2012 12:59:29 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1 ", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
5. 10. 2012 15:08:41 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Košulič Jiří, Mgr.
10. 10. 2012 11:42:08 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Neulinger David, Ing.
12. 10. 2012 12:25:52 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
16. 10. 2012 22:46:24 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.5", Publikovat = "Zveřejnit" Neulinger David, Ing.
29. 11. 2012 8:04:44 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o zrušení části zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Dlabaja Pavel, Mgr.
29. 11. 2012 15:00:16 Přidání dokumentu "Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro část VZ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10", Publikovat = "Zveřejnit" Dlabaja Pavel, Mgr.
14. 12. 2012 13:14:36 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Dlabaja Pavel, Mgr.
2. 1. 2013 13:41:51 Přidání dokumentu "Smlouva - část zakázky I.", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
2. 1. 2013 13:41:51 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "03.09.2012" na "03.09.2012 21:48:00" Uherek Michal, Mgr.
2. 1. 2013 13:42:31 Přidání dokumentu "Smlouva - část zakázky II.", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
2. 1. 2013 13:43:29 Přidání dokumentu "Smlouva - část zakázky IV.", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
2. 1. 2013 13:44:03 Přidání dokumentu "Smlouva - část zakázky V.", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
2. 1. 2013 13:44:38 Přidání dokumentu "Smlouva - část zakázky VI.", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
2. 1. 2013 13:45:19 Přidání dokumentu "Smlouva - část zakázky VII.", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
2. 1. 2013 13:45:48 Přidání dokumentu "Smlouva - část zakázky VIII.", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
2. 1. 2013 13:46:14 Přidání dokumentu "Smlouva - část zakázky IX.", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
2. 1. 2013 13:46:53 Přidání dokumentu "Smlouva - část zakázky X.", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
4. 1. 2013 7:25:37 Editace parametrů řízení změna "Název řízení" z hodnoty "Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Zlínském kraji" na "VZ/2012/5/200/7 - Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně aktivizační služby prorodiny s dětmi ve Zlínském kraji" Křižková Veronika , Ing.
4. 1. 2013 7:25:37 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "03.09.2012 21:48:00" na "03.09.2012" Křižková Veronika , Ing.
9. 1. 2013 15:18:04 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "03.09.2012" na "03.09.2012 21:48:00" Křižková Veronika , Ing.
8. 4. 2013 13:31:51 Přidání dokumentu "Metodika pro poskytovatele - 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
8. 4. 2013 13:32:25 Přidání dokumentu "Metodika pro poskytovatele - 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
8. 4. 2013 15:08:06 Přidání dokumentu "Souhlas s provedením změny v poskytování sociálních služeb - 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
8. 4. 2013 15:08:59 Přidání dokumentu "Souhlas s provedením změny v poskytování sociálních služeb - 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
8. 4. 2013 15:09:24 Přidání dokumentu "Souhlas s provedením změny v poskytování sociálních služeb - 3", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
26. 4. 2013 8:31:02 Přidání dokumentu "Metodika pro poskytovatele - 3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
20. 6. 2013 8:22:19 Přidání dokumentu "Souhlad s provedením změny v poskytování sociálních služeb - 4", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
20. 6. 2013 8:23:29 Přidání dokumentu "Souhlas s provedením změny v poskytování sociálních služeb - 5", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
17. 7. 2013 15:50:17 Přidání dokumentu "Souhlas s provedením změny v poskytování služby od 1.8.2013", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
19. 7. 2013 13:44:48 Přidání dokumentu "Souhlas s provedením změny v poskytování soc. služeb - 7", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
19. 7. 2013 13:45:39 Přidání dokumentu "Souhlas s provedením změny v poskytování soc. služeb - 8", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
25. 7. 2013 7:51:32 Přidání dokumentu "Souhlas s provedením změny v poskytování soc. služeb - 9", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
26. 7. 2013 12:29:59 Přidání dokumentu "Souhlas s provedením změny v poskytování soc. služeb - 10", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
19. 12. 2013 7:36:28 Přidání dokumentu "Metodika pro poskytovatele - 4", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
19. 12. 2013 7:36:55 Přidání dokumentu "Metodika pro poskytovatele - 5", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
19. 12. 2013 13:17:27 Přidání dokumentu "Dodatek ke smlouvě D/2494/2012/ŘDP pro část 2 VZ", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
19. 12. 2013 13:27:56 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě D/2495/2012/ŘDP pro část 3 VZ", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
19. 12. 2013 13:39:54 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě D/2497/2012/ŘDP pro část 6 VZ", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
19. 12. 2013 13:45:48 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě D/2498/2012/ŘDP pro část 7 VZ", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
19. 12. 2013 13:50:41 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě D/2501/2012/ŘDP pro část 9 VZ", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
9. 1. 2014 9:10:11 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě D/2496/2012/ŘDP/1 pro část 5", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
15. 1. 2014 13:45:06 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě D/2492/2012/ŘDP pro část 10", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
15. 1. 2014 13:58:11 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě D/2490/2012 pro část 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
15. 1. 2014 14:00:45 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě D/2500/2012/ŘDP pro část 8", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
28. 1. 2014 13:17:22 Přidán nový účastník "IČ="25909614 " Název:"Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s." Vítěz="Ano"" Ing. Veronika Křižková
28. 1. 2014 13:21:06 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "17014778.00" Ing. Veronika Křižková
28. 1. 2014 13:21:06 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "17014778.00" Ing. Veronika Křižková
28. 1. 2014 13:30:37 Přidání dokumentu "Přehled za plnění za rok 2013 dle jednotlivých částí veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
5. 3. 2014 10:22:26 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů za rok 2013 pro část 6", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
5. 3. 2014 10:23:56 Přidán nový účastník "IČ="00537675 " Název:"Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradentsví pro ženy a dívky" Vítěz="Ne"" Ing. Veronika Křižková
29. 10. 2014 14:17:10 Přidání dokumentu "Souhlas s provedením změny v poskytování soc. služeb - 11 ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
12. 3. 2015 8:48:36 Přidání dokumentu "Přehled za plnění za rok 2014 dle jednolivých částí veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
12. 3. 2015 8:51:39 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "17014778.00" na "29805419.00" Ing. Veronika Křižková
12. 3. 2015 8:51:39 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "17014778.00" na "29805419.00" Ing. Veronika Křižková
14. 4. 2015 12:39:39 Přidání dokumentu "Přehled plnění za rok 2015 dle jednotlivých části veřejné zakázky (ukončení plnění)", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
14. 4. 2015 12:52:04 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "29805419.00" na "34044432.60" Ing. Veronika Křižková
14. 4. 2015 12:52:04 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "29805419.00" na "34044432.60" Ing. Veronika Křižková
14. 4. 2015 12:52:21 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Veronika Křižková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora