Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Martina Chovancová

tel.: 577043874

e-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2017/6/200/5 Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000028 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2017-031286 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 09.11.2017   09:58
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Režim VZ: Veřejné zakázky malého rozsahu
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace Krajského manažerského informačního systému pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje a zajištění následné podpory.

Předmětem je pořízení nového krajského manažerského informačního systému Zlínského kraje pro oblast zdravotnictví. Zlínský kraj bude za pomoci MIS ZK sbírat data ze zdravotnických zařízení zakládaných Zlínským krajem pro potřeby aktuálních informací pro rozhodování vlastníka (Zlínského kraje), a to jak z hlediska ekonomických dat, tak z hlediska produkce zdravotní péče a kvality zdravotní péče. Vše za účelem zajištění zlepšení a zefektivnění všech činností zdravotnických zařízení a zlepšení úrovně přístupu pro pacienty na území Zlínského kraje.
Zlínský kraj se zaměřuje na následující hlavní aktivity:
1. „Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů“, konkrétně část „business intelligence – vytěžování dat, datové sklady, reporting“ – z této aktivity bude pořízen vlastní MIS Zlínského kraje (MIS ZK).
2. „Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy.“ – z této aktivity bude pořízena nezbytná infrastruktura pro nově budovaný MIS ZK.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena zejména v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (Návrh smlouvy) a v příloze č. 4 zadávací dokumentace - Studie proveditelnosti projektu „Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje“.

Podkladem pro zpracování nabídky je rovněž studie proveditelnosti „Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje“, zpracovaná společností GROUWE, s.r.o. se sídlem Pobřežní 370/4, Praha 8, Karlín, PSČ 186 00, IČ: 03150143, která je přílohou zadávací dokumentace č. 4.
Předpokládaná hodnota: 14 601 816,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 19.12.2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 28.02.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 8 074 357,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 9 769 972,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 7 700 086,04 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 9 317 104,19 CZK

Dokumenty

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kvalifikační dokumentace PDF 0,79 MB 09.11.2017  09:58 
2. Příloha č. 1 KD - Čestné prohlášení ZKP DOC 0,11 MB 09.11.2017  09:58 
3. Příloha č. 2 KD - Seznam významných zakázek DOCX 0,09 MB 09.11.2017  09:58 
4. Příloha č. 3 KD - Formulář vzdělání a kvalifikace osob DOC 0,16 MB 09.11.2017  09:58 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,82 MB 09.11.2017  09:58 
2. Příloha č. 1 ZD - Obchodní podmínky DOC 1,29 MB 09.11.2017  09:58 
3. Přílohy č. 5 - č. 9 Obchodních podmínek RAR 1,79 MB 09.11.2017  09:58 
4. Příloha č. 2 ZD - Krycí list nabídky DOCX 0,09 MB 09.11.2017  09:58 
5. Příloha č. 3 ZD - Čestné prohlášení k poddodavatelům DOC 0,11 MB 09.11.2017  09:58 
6. Příloha č. 4 ZD - Studie proveditelnosti DOCX 0,46 MB 09.11.2017  09:58 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,39 MB 14.03.2018  07:31 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva PDF 2,15 MB 14.03.2018  07:30 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ICZ a.s.   25145444 CZ NE 8 074 357,00 CZK 9 769 972,00 CZK ANO
2.   STAPRO s. r. o.   13583531 CZ NE 8 415 553,00 CZK 10 182 819,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 3 957 376,04 CZK   4 788 425,00 CZK  
2019 748 542,00 CZK   905 735,91 CZK  
2020 748 542,00 CZK   905 735,82 CZK  
2021 748 542,00 CZK   905 735,82 CZK  
2022 748 542,00 CZK   905 735,82 CZK  
2023 748 542,00 CZK   905 735,82 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
09.11.2017 9:58:41 Zakázka zveřejněna  
14.03.2018 7:30:43 Přidání dokumentu "Smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
14.03.2018 7:31:06 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
14.03.2018 7:34:42 Přidán nový účastník "IČ="25145444 " Název:"ICZ a.s." Vítěz="Ano"" Ing. Ivana Zápecová
14.03.2018 7:35:48 Přidán nový účastník "IČ="13583531 " Název:"STAPRO s. r. o." Vítěz="Ne"" Ing. Ivana Zápecová
14.03.2018 7:36:31 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "8074357.00" Ing. Ivana Zápecová
14.03.2018 7:36:31 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "9769972.00" Ing. Ivana Zápecová
23.01.2019 8:13:21 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "3957376.04" Ing. Ivana Zápecová
23.01.2019 8:13:21 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "4788425.00" Ing. Ivana Zápecová
11.02.2020 13:24:45 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "3957376.04" na "4705918.04" Ing. Ivana Zápecová
11.02.2020 13:24:45 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "4788425.00" na "5694160.91" Ing. Ivana Zápecová
25.02.2021 17:05:33 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "4705918.04" na "5454460.04" Ing. Ivana Zápecová
25.02.2021 17:05:33 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "5694160.91" na "6599896.73" Ing. Ivana Zápecová
06.01.2022 12:14:46 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "5454460.04" na "6203002.04" Ing. Andrea Kaspřáková
06.01.2022 12:14:46 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "6599896.73" na "7505632.55" Ing. Andrea Kaspřáková
07.03.2023 10:20:34 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "6203002.04" na "6951544.04" Ing. Andrea Kaspřáková
07.03.2023 10:20:34 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "7505632.55" na "8411368.37" Ing. Andrea Kaspřáková
16.02.2024 9:41:07 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "6951544.04" na "7700086.04" Ing. Andrea Kaspřáková
16.02.2024 9:41:07 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "8411368.37" na "9317104.19" Ing. Andrea Kaspřáková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora