Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, Ostrava, 70200

Bc. Filip Haferník

tel.: 734 540 022

e-mail: hafernik@ppe.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2012/5/200/6 - Zajištění služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a typu terénní programy - pro příslušníky sociálně vyloučených romských komunit ve ZK
Identifikátor veřejné zakázky: P12V/5/200/6 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
224017 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 29.08.2012   00:00
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Cílem veřejné zakázky je zajistit ve vybraných sociálně vyloučených romských lokalitách dostupnost a zvýšení kvality služeb sociální prevence, a to sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a terénních programů (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Díky tomu také dojde ke zlepšení schopnosti obyvatel těchto sociálně vyloučených lokalit začlenit se do společnosti a na trh práce.
Klientům se dostane pomoci prostřednictvím výše uvedených sociálních služeb, s důrazem na předcházení ekonomické nestabilitě rodin i jednotlivců.
Zlínský kraj plánuje realizovat projekt „Romano drom – romská cesta“, jehož cíle budou naplněny prostřednictvím této veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota: 14 636 160,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 22.10.2012 14:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení PDF 0,21 MB 12.12.2012  15:52 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,40 MB 29.08.2012  00:00 
2. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace PDF 0,26 MB 29.08.2012  00:00 
3. Příloha č. 2 Zadávací dokumentace pro č. I PDF 0,89 MB 29.08.2012  00:00 
4. Příloha č. 1 Návrhu smlouvy pro č. I PDF 0,25 MB 29.08.2012  00:00 
5. Příloha č. 2 Návrhu smlouvy pro č. I XLS 0,12 MB 29.08.2012  00:00 
6. Příloha č. 2 Zadávací dokumentace pro č. II PDF 0,90 MB 29.08.2012  00:00 
7. Příloha č. 1 Návrhu smlouvy pro č.II PDF 0,25 MB 29.08.2012  00:00 
8. Příloha č. 2 Návrhu smlouvy pro č. II XLS 0,12 MB 29.08.2012  00:00 
9. Příloha č. 2 Zadávací dokumentace pro č. III PDF 0,71 MB 29.08.2012  00:00 
10. Příloha č. 1 Návrhu smlouvy pro č. III PDF 0,24 MB 29.08.2012  00:00 
11. Příloha č. 2 Návrhu smlouvy pro č. III XLS 0,12 MB 29.08.2012  00:00 
12. Příloha č. 2 Zadávací dokumentace pro č. IV PDF 0,75 MB 29.08.2012  00:00 
13. Příloha č. 1 Návrhu smlouvy pro č. IV PDF 0,26 MB 29.08.2012  00:00 
14. Příloha č. 2 Návrhu smlouvy pro č. IV XLS 0,12 MB 29.08.2012  00:00 
15. Příloha č. 3 Zadávací dokumentace PDF 0,67 MB 29.08.2012  00:00 
16. Příloha č. 4 Zadávací dokumentace PDF 0,51 MB 29.08.2012  00:00 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,44 MB 12.10.2012  13:26 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky PDF 0,18 MB 29.08.2012  00:00 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,47 MB 14.12.2012  13:49 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
29.08.2012 Zakázka zveřejněna  
29.08.2012 14:17:59 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "05.09.2012" na "29.08.2012" Struminská Renata
29.08.2012 14:36:30 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Struminská Renata
12.10.2012 13:26:11 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
12.12.2012 15:52:05 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Dlabaja Pavel, Mgr.
14.12.2012 13:49:11 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Dlabaja Pavel, Mgr.
08.01.2013 7:57:26 Editace parametrů řízení změna "Název řízení" z hodnoty "Zajištění služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a typu terénní programy - pro příslušníky sociálně vyloučených romských komunit ve ZK" na "VZ/2012/5/200/6 - Zajištění služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a typu terénní programy - pro příslušníky sociálně vyloučených romských komunit ve ZK" Křižková Veronika , Ing.
05.06.2013 9:13:19 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Mgr. Michal Uherek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora