Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2012/5/200/1 - Komunikační infrastruktura Zlínského kraje
Identifikátor veřejné zakázky: P12V/5/200/1 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
210277 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 20.07.2012   00:00
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je vybudování Komunikační infrastruktury Zlínského kraje. Obsahem plnění veřejné zakázky je zejména:
- Dodávka komunikační infrastruktury – optických vláken, aktivních prvků a Non-IT vybavení uzlových bodů,
- Implementace (tzn. instalace a nakonfigurování) aktivních a pasivních prvků a ostatního souvisejícího zařízení celkové nastavení a zprovoznění komunikační infrastruktury,
- Svěřená správa komunikační infrastruktury zahrnující veškeré pravidelné kontroly, periodickou údržbu infrastruktury, jakékoli případné úpravy v nastavení infrastruktury a jejích částí.

„Komunikační infrastruktura Zlínského kraje" (KIZK) je zaměřena především na využití informačních a telekomunikačních technologií s cílem vybudování rychlé, robustní a bezpečné celokrajské datové sítě.
Budovaná optická datová síť bude sloužit primárně pro potřeby krizového řízení, kdy dojde k propojení jednotlivých systémů informování, varování a vyrozumění obyvatelstva sloužících jako nástroj podpory řešení krizových stavů při mimořádných událostech.
Optická datová síť však nebude sloužit pouze při řešení krizových stavů. Bude současně využita i pro zajištění řady služeb souvisejících s e-Governmentem. Z pohledu zajištění služeb pro občany bude klíčové prostřednictvím krajské regionální sítě připojení krajského úřadu i úřadů jednotlivých ORP ke Komunikační infrastruktuře veřejné správy (KIVS) a zajištění komunikace s centrálními registry, bez nichž nebude moci být vykonávaná žádná agenda (např. vydávání občanských průkazů či pasů).

Předpokládaná hodnota: 103 860 831,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 13.07.2012
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 85 835 111,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 103 002 133,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 101 957 911,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 124 579 072,31 CZK

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,21 MB 25.07.2012  17:39 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva PDF 1,08 MB 20.07.2012  00:00 
2. Příloha Smlouvy č. 1 PDF 1,17 MB 20.07.2012  00:00 
3. Příloha Smlouvy č. 2 PDF 2,17 MB 20.07.2012  00:00 
4. Příloha Smlouvy č. 3 ZIP 321,46 MB 20.07.2012  10:20 
5. Příloha Smlouvy č. 4 ZIP 17,94 MB 20.07.2012  10:30 
6. Příloha Smlouvy č. 5 PDF 0,07 MB 20.07.2012  12:03 
7. Příloha Smlouvy č. 6 PDF 0,10 MB 20.07.2012  12:03 
8. Příloha Smlouvy č. 7 PDF 0,05 MB 20.07.2012  12:03 
9. Příloha Smlouvy č. 8 PDF 0,14 MB 20.07.2012  12:04 
10. Příloha Smlouvy č. 9 PDF 0,09 MB 20.07.2012  12:04 
11. Příloha Smlouvy č. 10 PDF 1,76 MB 20.07.2012  12:04 
12. Příloha Smlouvy č. 11 PDF 0,05 MB 20.07.2012  12:05 
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě PDF 0,76 MB 20.03.2013  09:30 
14. Návrh o změně termínů PDF 0,43 MB 20.03.2013  09:31 
15. Dodatek č. 2 ke smlouvě PDF 0,28 MB 16.04.2013  12:05 
16. Dodatek č. 3 ke smlouvě PDF 0,28 MB 13.05.2013  08:22 
17. Dodatek č. 4 ke smlouvě PDF 0,48 MB 17.06.2013  08:31 
18. Dodatek č. 5 ke smlouvě PDF 0,23 MB 13.01.2015  09:48 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Seznam subdodavatelů za rok 2013 PDF 0,35 MB 17.02.2014  10:54 
2. Seznam subdodavatelů za rok 2014 PDF 0,04 MB 23.02.2015  07:47 
3. Seznam subdodavatelů za rok 2015 PDF 0,09 MB 02.03.2016  11:13 
4. Seznam subdodavatelů za rok 2015 PDF 0,06 MB 14.03.2016  07:36 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Telefónica Czech Republic, a.s.   60193336 CZ NE 103 790 711,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2013 77 251 599,90 CZK   93 474 435,88 CZK  
2014 10 924 791,10 CZK   14 428 997,23 CZK  
2015 3 341 280,00 CZK   4 042 948,80 CZK  
2016 3 341 280,00 CZK   4 042 948,80 CZK  
2017 3 341 280,00 CZK   4 042 948,80 CZK  
2018 2 526 780,00 CZK   3 057 403,80 CZK  
2019 897 780,00 CZK   1 086 313,80 CZK  
2020 83 280,00 CZK   100 768,80 CZK  
2021 83 280,00 CZK   100 768,80 CZK  
2022 83 280,00 CZK   100 768,80 CZK  
2023 83 280,00 CZK   100 768,80 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
Česká telekomunikační infrastruktura a.s 04084063    Česká republika
AutoCont CZ a.s. 47676795    Česká republika
Vydis a.s. 24660345    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
20.07.2012 Zakázka zveřejněna  
20.07.2012 10:20:12 Přidání dokumentu "Priloha3.zip", Publikovat = "Zveřejnit" Košulič Jiří, Mgr.
20.07.2012 10:30:40 Přidání dokumentu "Projektova_dok_KI.zip", Publikovat = "Zveřejnit" Košulič Jiří, Mgr.
20.07.2012 12:03:26 Přidání dokumentu "Příloha Smlouvy č. 5", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
20.07.2012 12:03:41 Přidání dokumentu "Příloha Smlouvy č. 6", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
20.07.2012 12:03:55 Přidání dokumentu "Příloha Smlouvy č. 7", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
20.07.2012 12:04:15 Přidání dokumentu "Příloha Smlouvy č. 8", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
20.07.2012 12:04:30 Přidání dokumentu "Příloha Smlouvy č. 9", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
20.07.2012 12:04:48 Přidání dokumentu "Příloha Smlouvy č. 10", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
20.07.2012 12:05:05 Přidání dokumentu "Příloha Smlouvy č. 11", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
20.07.2012 12:07:11 Přidán nový účastník "IČ="60193336 " Název:"Telefónica Czech Republic, a.s." Vítěz="Ano"" Struminská Renata
20.07.2012 12:08:01 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "85835111.00" Struminská Renata
20.07.2012 12:08:01 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "103002133.00" Struminská Renata
20.07.2012 12:19:54 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "85835111.00" na "nezadáno" Struminská Renata
20.07.2012 12:19:54 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "103002133.00" na "nezadáno" Struminská Renata
20.07.2012 12:19:54 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.07.2012" na "20.07.2012" Struminská Renata
20.07.2012 12:21:13 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "85835111.00" Struminská Renata
20.07.2012 12:21:13 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "103002133.00" Struminská Renata
20.07.2012 12:21:30 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "85835111.00" na "nezadáno" Struminská Renata
20.07.2012 12:21:30 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "103002133.00" na "nezadáno" Struminská Renata
20.07.2012 12:23:26 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "85835111.00" Struminská Renata
20.07.2012 12:23:26 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "103002133.00" Struminská Renata
20.07.2012 12:32:28 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "85835111.00" na "nezadáno" Struminská Renata
20.07.2012 12:32:28 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "103002133.00" na "nezadáno" Struminská Renata
20.07.2012 12:36:02 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Košulič Jiří, Mgr.
23.07.2012 16:26:01 Editace účastníka řízení změna "Cena účastníka" z hodnoty "85835111.00" na "103790111.00" Struminská Renata
24.07.2012 11:40:45 Editace účastníka řízení změna "Cena účastníka" z hodnoty "103790111.00" na "103790711.00" Struminská Renata
25.07.2012 17:39:11 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
04.01.2013 7:37:07 Editace parametrů řízení změna "Název řízení" z hodnoty "Komunikační infrastruktura Zlínského kraje" na "VZ/2012/5/200/1 - Komunikační infrastruktura Zlínského kraje" Křižková Veronika , Ing.
20.03.2013 9:30:51 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
20.03.2013 9:31:13 Přidání dokumentu "Návrh o změně termínů", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
16.04.2013 12:05:03 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 ke smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
13.05.2013 8:22:57 Přidání dokumentu "Dodatek č. 3 ke smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
17.06.2013 8:31:34 Přidání dokumentu "Dodatek č. 4 ke smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
17.02.2014 10:53:26 Přidán nový účastník "IČ="47676795 " Název:"AutoCont CZ a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Veronika Křižková
17.02.2014 10:53:42 Přidán nový účastník "IČ="24660345 " Název:"Vydis a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Veronika Křižková
17.02.2014 10:54:23 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů za rok 2013", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
17.02.2014 10:58:31 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "85835111.00" Ing. Veronika Křižková
17.02.2014 10:58:31 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "103002133.00" Ing. Veronika Křižková
24.03.2014 7:29:49 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "77251599.90" Ing. Veronika Křižková
24.03.2014 7:29:49 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "93474435.88" Ing. Veronika Křižková
13.01.2015 9:48:09 Přidání dokumentu "Dodatek č. 5 ke smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
23.02.2015 7:47:52 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů za rok 2014", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
11.03.2015 10:33:39 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "77251599.90" na "88176391.00" Ing. Veronika Křižková
11.03.2015 10:33:39 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "93474435.88" na "107903433.11" Ing. Veronika Křižková
25.02.2016 14:13:53 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů za rok 2015", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
25.02.2016 14:16:38 Přidán nový účastník "IČ="04084063 " Název:"Česká telekomunikační infrastruktura a.s" Vítěz="Ne"" Ing. Veronika Křižková
25.02.2016 14:16:39 Přidán nový účastník "IČ="04084063 " Název:"Česká telekomunikační infrastruktura a.s" Vítěz="Ne"" Ing. Veronika Křižková
25.02.2016 14:16:44 Odstranění účastníka řízení "IČ="04084063 " Název:"Česká telekomunikační infrastruktura a.s" Vítěz="Ne"" Ing. Veronika Křižková
01.03.2016 12:46:54 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "210277" Ing. Veronika Křižková
02.03.2016 11:07:24 Odstranění dokumentu "Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky - Seznam subdodavatelů za rok 2015" Ing. Veronika Křižková
02.03.2016 11:13:52 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů za rok 2015", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
14.03.2016 7:36:59 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů za rok 2015", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
14.03.2016 7:37:50 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "88176391.00" na "91517671.00" Ing. Veronika Křižková
14.03.2016 7:37:50 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "107903433.11" na "111946381.91" Ing. Veronika Křižková
28.02.2017 9:22:29 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "91517671.00" na "94858951.00" Ing. Ivana Zápecová
28.02.2017 9:22:29 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "111946381.91" na "115989330.71" Ing. Ivana Zápecová
06.03.2018 12:19:03 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "94858951.00" na "98200231.00" Ing. Ivana Zápecová
06.03.2018 12:19:03 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "115989330.71" na "120032279.51" Ing. Ivana Zápecová
11.02.2019 8:54:23 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "98200231.00" na "100727011.00" Ing. Ivana Zápecová
11.02.2019 8:54:23 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "120032279.51" na "123089683.31" Ing. Ivana Zápecová
14.02.2020 7:34:01 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "100727011.00" na "101624791.00" Ing. Ivana Zápecová
14.02.2020 7:34:01 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "123089683.31" na "124175997.11" Ing. Ivana Zápecová
25.02.2021 16:47:42 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "101624791.00" na "101708071.00" Ing. Ivana Zápecová
25.02.2021 16:47:42 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "124175997.11" na "124276765.91" Ing. Ivana Zápecová
06.01.2022 10:05:47 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "101708071.00" na "101791351.00" Ing. Andrea Kaspřáková
06.01.2022 10:05:47 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "124276765.91" na "124377534.71" Ing. Andrea Kaspřáková
07.03.2023 13:05:51 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "101791351.00" na "101874631.00" Ing. Andrea Kaspřáková
07.03.2023 13:05:51 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "124377534.71" na "124478303.51" Ing. Andrea Kaspřáková
16.02.2024 10:41:04 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "101874631.00" na "101957911.00" Ing. Andrea Kaspřáková
16.02.2024 10:41:04 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "124478303.51" na "124579072.31" Ing. Andrea Kaspřáková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora