Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Datový sklad, manažerský informační systém
Identifikátor veřejné zakázky: P12V/5/200/4 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
224182 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 12.07.2012   11:30
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem zakázky je dodávka a implementace datového skladu, manažerského informačního systému a nástroje Business Intelligence v těchto oblastech (tržištích):
- ekonomika,
- personalistika příspěvkových organizací,
- zdravotnictví,
- školství,
- regionální statistiky,
- provozní údaje krajského úřadu.
Součástí plnění je rovněž zajištění podpory díla a souvisejících služeb po dobu pěti let (do 31. 12. 2018).
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, veškeré specifikace a požadavky jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (návrh smlouvy), vč. vymezení předmětu zakázky. Dílo samotné je popsáno zejména v příloze č. 1 obchodních podmínek; podmínky podpory díla a souvisejících služeb jsou popsány zejména v příloze č. 2 obchodních podmínek.
Předpokládaná hodnota: 10 024 999,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 05.09.2012 10:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení PDF 0,24 MB 20.12.2012  11:48 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kvalifikační dokumentace PDF 3,90 MB 12.07.2012  11:31 
2. čestné prohlášení ZKP PDF 0,19 MB 12.07.2012  12:26 
3. Čestné prohlášení EFZ PDF 0,13 MB 12.07.2012  12:26 
4. Formulář referenčních zakázek PDF 0,20 MB 12.07.2012  12:27 
5. Formulář seznam specialistů PDF 0,26 MB 12.07.2012  12:28 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentyce PDF 6,02 MB 12.07.2012  11:31 
2. Obchodní podmínky PDF 0,71 MB 12.07.2012  12:25 
3. Příloha obchodních podmínek ZIP 0,82 MB 12.07.2012  12:29 
4. Formulář funkčích a technických požadavků PDF 0,24 MB 12.07.2012  12:30 
5. krycí list nabídky PDF 0,14 MB 12.07.2012  12:31 
6. Studie proveditelnosti PDF 1,28 MB 12.07.2012  12:31 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č.1 PDF 0,12 MB 19.07.2012  06:20 
2. Dodatečné informace č. 2 PDF 1,93 MB 02.08.2012  13:49 
3. Dodatečné informace č. 3 PDF 0,64 MB 06.08.2012  16:05 
4. Dodatečné informace č. 4 PDF 0,79 MB 10.08.2012  09:31 
5. Dodatečné informace č. 5 PDF 1,19 MB 13.08.2012  16:00 
6. Dodatečné informace č. 6 PDF 0,23 MB 24.08.2012  10:01 
7. Dodatečné informace č. 7 PDF 0,40 MB 29.08.2012  18:39 
8. Dodatečné informace č. 8 PDF 0,26 MB 31.08.2012  12:51 
9. Dodatečné informace č. 9 PDF 0,11 MB 07.09.2012  07:45 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky PDF 0,26 MB 02.08.2012  11:34 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,61 MB 03.01.2013  16:08 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
12.07.2012 11:30:00 Zakázka zveřejněna  
12.07.2012 11:30:14 Založeno nové řízení Struminská Renata
12.07.2012 11:30:15 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "28.11.2039" na "31.12.2049 10:00:00" Struminská Renata
12.07.2012 11:30:17 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "12.07.2012 09:00:00" na "05.09.2012 10:00:00" Struminská Renata
12.07.2012 11:31:03 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentyce", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
12.07.2012 11:31:33 Přidání dokumentu "Kvalifikační dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
12.07.2012 11:41:39 Přidání dokumentu "Obchodní podmínky ZD", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
12.07.2012 11:42:29 Přidání dokumentu "Formulář funkčních a tech. požadavků ", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
12.07.2012 11:43:02 Přidání dokumentu "Krací list nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
12.07.2012 11:43:41 Přidání dokumentu "Studie proveditelnosti", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
12.07.2012 11:44:32 Přidání dokumentu "Čestné prohlášení ZKP", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
12.07.2012 11:45:08 Přidání dokumentu "Čestné prohlášení EFZ", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
12.07.2012 11:45:45 Přidání dokumentu "Formulář referenčních zakázek", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
12.07.2012 11:46:14 Přidání dokumentu "Formulář seznam specialistů", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
12.07.2012 11:46:47 Přidání dokumentu "Odůvodnění účelnosti", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
12.07.2012 11:49:39 Přidání dokumentu "P Obchodních podmínek", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
12.07.2012 11:50:31 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Struminská Renata
12.07.2012 12:23:07 Odstranění dokumentu "Textová část zadávací dokumentace - Obchodní podmínky ZD" Struminská Renata
12.07.2012 12:23:11 Odstranění dokumentu "Textová část zadávací dokumentace - Formulář funkčních a tech. požadavků " Struminská Renata
12.07.2012 12:23:15 Odstranění dokumentu "Textová část zadávací dokumentace - Krací list nabídky" Struminská Renata
12.07.2012 12:23:19 Odstranění dokumentu "Textová část zadávací dokumentace - Studie proveditelnosti" Struminská Renata
12.07.2012 12:23:22 Odstranění dokumentu "Textová část zadávací dokumentace - Čestné prohlášení ZKP" Struminská Renata
12.07.2012 12:23:26 Odstranění dokumentu "Textová část zadávací dokumentace - Čestné prohlášení EFZ" Struminská Renata
12.07.2012 12:23:30 Odstranění dokumentu "Textová část zadávací dokumentace - Formulář referenčních zakázek" Struminská Renata
12.07.2012 12:23:33 Odstranění dokumentu "Textová část zadávací dokumentace - Formulář seznam specialistů" Struminská Renata
12.07.2012 12:23:37 Odstranění dokumentu "Textová část zadávací dokumentace - Odůvodnění účelnosti" Struminská Renata
12.07.2012 12:23:41 Odstranění dokumentu "Textová část zadávací dokumentace - P06 Obchodních podmínek" Struminská Renata
12.07.2012 12:24:36 Přidání dokumentu "Odůvodnění veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
12.07.2012 12:25:33 Přidání dokumentu "Obchodní podmínky", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
12.07.2012 12:26:19 Přidání dokumentu "čestné prohlášení ZKP", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
12.07.2012 12:26:59 Přidání dokumentu "Čestné prohlášení EFZ", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
12.07.2012 12:27:45 Přidání dokumentu "Formulář referenčních zakázek", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
12.07.2012 12:28:12 Přidání dokumentu "Formulář seznam specialistů", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
12.07.2012 12:29:20 Přidání dokumentu "Příloha obchodních podmínek", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
12.07.2012 12:30:43 Přidání dokumentu "Formulář funkčích a technických požadavků", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
12.07.2012 12:31:05 Přidání dokumentu "krycí list nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
12.07.2012 12:31:27 Přidání dokumentu "Studie proveditelnosti", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
19.07.2012 6:20:02 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
02.08.2012 11:33:25 Odstranění dokumentu "Odůvodnění veřejné zakázky - Odůvodnění veřejné zakázky" Struminská Renata
02.08.2012 11:34:06 Přidání dokumentu "Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
02.08.2012 13:49:30 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
06.08.2012 16:05:03 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
10.08.2012 9:31:24 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
13.08.2012 16:00:01 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 5", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
24.08.2012 10:01:09 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 6", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
29.08.2012 18:39:34 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 7", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
31.08.2012 12:51:32 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 8", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
07.09.2012 7:45:39 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 9", Publikovat = "Zveřejnit" Struminská Renata
20.12.2012 11:48:07 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
03.01.2013 16:08:27 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
03.01.2013 16:09:51 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Uherek Michal, Mgr.
03.01.2013 16:09:51 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "12.07.2012" na "12.07.2012 11:30:00" Uherek Michal, Mgr.
20.03.2013 16:02:29 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "7202011024182 " na "224182" Košulič Jiří, Mgr.

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora