Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Radomír Drozd

tel.: 545120278

e-mail: radomir.drozd@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Vsetínská nemocnice, a.s. - výstavba interního pavilonu - DEMOLICE
Identifikátor veřejné zakázky: P12V/6/140/4 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 10.07.2012   00:00
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je demolice objektů v areálu Vsetínské nemocnice: SO 03 Demolice objektu H – neurologie, SO 04 Demolice objektu J – patologie.
Předpokládaná hodnota: 6 073 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 26.07.2012 10:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení DOC 0,08 MB 15.10.2012  14:03 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,12 MB 10.07.2012  00:00 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,15 MB 10.07.2012  00:00 
2. Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky PDF 0,05 MB 10.07.2012  00:00 
3. SVAZEK 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele PDF 0,14 MB 10.07.2012  00:00 
4. Svazek 2 příloha - Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů PDF 0,03 MB 10.07.2012  00:00 
5. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních zakázek PDF 0,04 MB 10.07.2012  00:00 
6. SVAZEK 3 - Obchodní podmínky PDF 0,23 MB 10.07.2012  00:00 
7. SVAZEK 4 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny PDF 0,14 MB 10.07.2012  00:00 
8. Textová část PD ZIP 1,40 MB 10.07.2012  00:00 
9. Rekapitulace celkové ceny XLS 0,02 MB 10.07.2012  00:00 
10. Soupis prací - F1 - SO 03 - neurologie XLS 0,12 MB 10.07.2012  00:00 
11. Soupis prací - F2 - SO 04 - patologie XLS 0,09 MB 10.07.2012  00:00 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,37 MB 19.10.2012  11:24 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
10.07.2012 Zakázka zveřejněna  
15.10.2012 14:03:57 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
19.10.2012 11:21:13 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
19.10.2012 11:22:07 Odstranění dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - Písemná zpráva zadavatele" Uherek Michal, Mgr.
19.10.2012 11:24:07 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
09.11.2012 10:53:33 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Uherek Michal, Mgr.

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora