Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

Ing. David Neulinger

tel.: +420577043874

e-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2014/6/200/1 - Zajištění vzdělávacích kurzů II.
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000017 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
481729 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 21.03.2014   07:42
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů a výcviků pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách) v domovech pro seniory zřizovaných Zlínským krajem, obecních úřadech II. a III. stupně a Krajském úřadě Zlínského kraje. Veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí, přičemž uchazeč může podat nabídku do kterékoliv části nebo i do více částí, či všech částí.

Část 1: MODUL D Zvýšení kvality služby
Část 2: KURZ F1 Nácvik komunikačních dovedností prostřednictvím VTI
Část 3: KURZ F2 Přiměřená sebeobrana v sociální práci včetně praktického nácviku
Část 4: KURZ F3 Sebezkušenostní výcvik pro sociální pracovníky
Část 5: KURZ F4 Psychohygiena v sociální práci, prevence stresu
Část 6: KURZ F5 Výcvik mediace

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky (částí), jeho specifikace a požadavky jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Vymezení předmětu veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota: 3 456 700,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 12.05.2014 9:00 hodin

Dokumenty

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kvalifikační dokumentace PDF 1,14 MB 21.03.2014  07:42 
2. Příloha č. 1 KD - Čestné prohlášení o splnění ZKP DOC 0,24 MB 21.03.2014  07:42 
3. Příloha č. 2 KD - Čestné prohlášení o EFZ DOC 0,23 MB 21.03.2014  07:42 
4. Příloha č. 3 KD - Vzor životopisu DOC 0,15 MB 21.03.2014  07:42 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 1,24 MB 21.03.2014  07:42 
2. Příloha č. 1 ZD - Vymezení předmětu zakázky DOC 0,44 MB 21.03.2014  07:42 
3. Příloha č. 2 ZD - Obchodní podmínky pro část 1 veřejné zakázky (Návrh smlouvy) DOC 0,71 MB 21.03.2014  07:42 
4. Příloha č. 3 ZD - Obchodní podmínky pro část 2 veřejné zakázky (Návrh smlouvy) DOC 0,58 MB 21.03.2014  07:42 
5. Příloha č. 4 ZD - Obchodní podmínky pro část 3 veřejné zakázky (Návrh smlouvy) DOC 0,60 MB 21.03.2014  07:42 
6. Příloha č. 5 ZD - Obchodní podmínky pro část 4 veřejné zakázky (Návrh smlouvy) DOC 0,58 MB 21.03.2014  07:42 
7. Příloha č. 6 ZD - Obchodní podmínky pro část 5 veřejné zakázky (Návrh smlouvy) DOC 0,60 MB 21.03.2014  07:42 
8. Příloha č. 7 ZD - Obchodní podmínky pro část 6 veřejné zakázky (Návrh smlouvy) DOC 0,60 MB 21.03.2014  07:42 
9. Příloha č. 8 ZD - Krycí list nabídky DOC 0,24 MB 21.03.2014  07:42 
10. Příloha č. 9 ZD - Čestné prohlášení o součástech nabídky podle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů DOC 0,23 MB 21.03.2014  07:42 
11. Příloha č. 10 ZD - Doporučený postup MPSV č. 7/2013 PDF 0,15 MB 21.03.2014  07:42 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám PDF 0,16 MB 25.03.2014  14:10 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky DOC 0,18 MB 21.03.2014  07:42 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,29 MB 30.06.2014  08:27 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1
Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2
Plnění VZ - část veřejné zakázky - 3
Plnění VZ - část veřejné zakázky - 4
Plnění VZ - část veřejné zakázky - 5
Plnění VZ - část veřejné zakázky - 6


Historie zakázky

Datum Popis Autor
21.03.2014 7:42:44 Zakázka zveřejněna  
25.03.2014 14:10:15 Přidání dokumentu "Dodatečné informace k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
30.06.2014 8:27:35 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
30.06.2014 8:28:09 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ing. Veronika Křižková
20.03.2014 8:02:12 Založeno nové řízení Ing. Veronika Křižková
20.03.2014 8:02:12 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "20.03.2014" na "20.03.2014 08:02:00" Ing. Veronika Křižková
20.03.2014 8:02:12 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "05.08.2041" na "31.12.2049 10:00:00" Ing. Veronika Křižková
23.03.2015 13:53:07 Editace parametrů řízení změna "Předmět řízení" z hodnoty "Neznámo" na "služby" Radim Štěpánek
20.03.2014 8:02:12 Založeno nové řízení Ing. Veronika Křižková
20.03.2014 8:02:12 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "20.03.2014" na "20.03.2014 08:02:00" Ing. Veronika Křižková
20.03.2014 8:02:12 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "05.08.2041" na "31.12.2049 10:00:00" Ing. Veronika Křižková
23.03.2015 13:53:07 Editace parametrů řízení změna "Předmět řízení" z hodnoty "Neznámo" na "služby" Radim Štěpánek
20.03.2014 8:02:12 Založeno nové řízení Ing. Veronika Křižková
20.03.2014 8:02:13 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "20.03.2014" na "20.03.2014 08:02:00" Ing. Veronika Křižková
20.03.2014 8:02:13 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "05.08.2041" na "31.12.2049 10:00:00" Ing. Veronika Křižková
23.03.2015 13:53:07 Editace parametrů řízení změna "Předmět řízení" z hodnoty "Neznámo" na "služby" Radim Štěpánek
20.03.2014 8:02:13 Založeno nové řízení Ing. Veronika Křižková
20.03.2014 8:02:13 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "20.03.2014" na "20.03.2014 08:02:00" Ing. Veronika Křižková
20.03.2014 8:02:13 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "05.08.2041" na "31.12.2049 10:00:00" Ing. Veronika Křižková
23.03.2015 13:53:07 Editace parametrů řízení změna "Předmět řízení" z hodnoty "Neznámo" na "služby" Radim Štěpánek
20.03.2014 8:02:13 Založeno nové řízení Ing. Veronika Křižková
20.03.2014 8:02:13 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "20.03.2014" na "20.03.2014 08:02:00" Ing. Veronika Křižková
20.03.2014 8:02:13 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "05.08.2041" na "31.12.2049 10:00:00" Ing. Veronika Křižková
23.03.2015 13:53:07 Editace parametrů řízení změna "Předmět řízení" z hodnoty "Neznámo" na "služby" Radim Štěpánek
20.03.2014 8:02:13 Založeno nové řízení Ing. Veronika Křižková
20.03.2014 8:02:13 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "20.03.2014" na "20.03.2014 08:02:00" Ing. Veronika Křižková
20.03.2014 8:02:13 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "05.08.2041" na "31.12.2049 10:00:00" Ing. Veronika Křižková
23.03.2015 13:53:07 Editace parametrů řízení změna "Předmět řízení" z hodnoty "Neznámo" na "služby" Radim Štěpánek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora