Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

EuroPace, s.r.o., Mášova 11, Brno, 60200

Ing. Pavel Černý

tel.: 724 815 073

e-mail: info@europace.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2013/5/200/9 - Technologie pro Standardizaci krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p.o.
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000016 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
375064 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 17.03.2014   10:37
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace informačních systémů Informačního systému operačního střediska a dalších navazujících technologií a služeb pro zajištění řádné realizace informačních systémů Informačního systému operačního střediska v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Obsahem plnění je dodávka projektové technologie zařízení sálu operačního řízení (vybavení sálu se zázemím, radiová síť, telefonie, technologie zásahových vozů a jejich napojení na síť, informační technologie včetně SW pro Operační středisko) včetně zajištění servisu pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje (dále i jen „ZZS ZK“) po dobu 5ti let po dodání technologie dle technické specifikace, která je součástí této Zadávací dokumentace. Servisní služby nejsou financovány z Integrovaného operačního programu, ale jsou hrazeny z prostředků ZZS ZK.
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen přílohou č. 3 této Zadávací dokumentace a vzorovou Smlouvou která tvoří přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace.
V rámci VŘ jsou dodávány technologie radiové sítě Pegas, které na území České republiky dodává výhradně společnost Pramacom Prague spol. s r.o., IČ: 18630782, Na pískách 1667/36, Dejvice, 160 00 Praha 6. Zadavatel zajistil všem dodavatelům, kteří hodlají využít výše uvedeného subdodavatele v rámci této VZ rovné podmínky při sjednávání subdodávky dotčených technologií, resp. dodávek.
Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p.o., registrační číslo CZ.1.06/3.4.00/11.07839, který je spolufinancován z Integrovaného operačního programu č. CZ.1.06, prioritní osy č. 6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – Cíl Konvergence, oblast podpory č. 6.3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, číslo výzvy 11 Kontinuální výzva pro PO 3.4 -11 Jednotná úroveň informačních systémů složek Integrovaného záchranného systému.
Předpokládaná hodnota: 33 068 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 12.05.2014 12:00 hodin

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,42 MB 17.03.2014  10:37 
2. Příloha č. 1 - Smlouva o dílo - vzor DOC 0,46 MB 17.03.2014  10:37 
3. Příloha č. 2 - Kvalifikační dokumentace DOC 0,28 MB 17.03.2014  10:37 
4. Příloha č. 3 - Projektová dokumentace DOC 1,72 MB 17.03.2014  10:37 
5. Příloha č. 4 - Krycí list nabídky DOC 0,17 MB 17.03.2014  10:37 
6. Příloha č. 5 - Vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku DOC 0,16 MB 17.03.2014  10:37 
7. Příloha č. 6 - Vzor prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona DOC 0,17 MB 17.03.2014  10:37 
8. Příloha č. 7 - Specifikace systémů NIS IZS a NSTPV DOC 6,75 MB 17.03.2014  10:37 
9. Příloha č. 8 - Čestné prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů DOC 0,17 MB 17.03.2014  10:37 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,22 MB 28.03.2014  08:12 
2. Dodatečné informace č. 2 PDF 0,22 MB 25.04.2014  13:28 
3. Příloha dodatečných informací č. 2 - v51.zip ZIP 28,12 MB 25.04.2014  13:30 
4. Dodatečné informace č. 3 PDF 0,21 MB 06.05.2014  13:11 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 0,25 MB 17.03.2014  14:58 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,26 MB 06.06.2014  08:39 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
17.03.2014 10:37:27 Zakázka zveřejněna  
17.03.2014 14:58:10 Přidání dokumentu "Odůvodnění veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
28.03.2014 8:12:21 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
25.04.2014 13:28:03 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
25.04.2014 13:30:21 Přidání dokumentu "Příloha dodatečných informací č. 2 - v51.zip", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
06.05.2014 13:11:12 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
06.06.2014 8:39:02 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. David Neulinger
09.06.2014 11:09:46 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ing. Veronika Křižková
09.06.2014 11:09:46 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "17.03.2014 10:37:26" na "17.03.2014 10:37:27" Ing. Veronika Křižková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora