Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

Ing. David Neulinger

tel.: +420 577043874

e-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2013/5/200/5 - Datový sklad, manažerský informační systém a nástroje Business Intelligence III.
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000009 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
367771 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 18.02.2014   08:52
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem zakázky je dodávka a implementace datového skladu, manažerského informačního systému a nástroje Business Intelligence v těchto oblastech (tržištích):
- ekonomika,
- personalistika příspěvkových organizací,
- zdravotnictví,
- školství,
- provozní údaje krajského úřadu.
Součástí plnění je rovněž zajištění podpory díla a souvisejících služeb po dobu pěti let (do 28. 2. 2020).

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, veškeré specifikace a požadavky jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (návrh smlouvy), vč. vymezení předmětu zakázky. Dílo samotné je popsáno zejména v příloze č. 1 obchodních podmínek; podmínky podpory díla a souvisejících služeb jsou popsány zejména v příloze č. 2 obchodních podmínek.
Předpokládaná hodnota: 9 775 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 09.05.2014 10:00 hodin

Dokumenty

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kvalifikační dokumentace PDF 0,62 MB 18.02.2014  09:26 
2. Příloha KD č. 1 - Čestné prohlášení - základní kvalifikační předpoklady DOC 0,06 MB 18.02.2014  09:27 
3. Příloha KD č. 2 - Čestné prohlášení - ekonomická a finanční způsobilost DOCX 0,04 MB 18.02.2014  09:28 
4. Příloha KD č. 3 - Formulář referenčních zakázek DOCX 0,04 MB 18.02.2014  09:30 
5. Příloha KD č. 4 - Formulář - seznam specialistů DOCX 0,05 MB 18.02.2014  09:31 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,95 MB 18.02.2014  09:10 
2. Příloha ZD č. 1 - Obchodní podmínky a vymezení předmětu VZ - PDF formát PDF 0,84 MB 18.02.2014  09:12 
3. Příloha ZD č. 1 - Obchodní podmínky a vymezení předmětu VZ - editovatelné DOCX 0,15 MB 18.02.2014  09:13 
4. Příloha č. 6 Obchodních podmínek ZIP 0,99 MB 18.02.2014  09:39 
5. Příloha ZD č. 2 - Formulář funkčních a technických požadavků DOCX 0,06 MB 18.02.2014  09:41 
6. Příloha ZD č. 3 - Krycí list nabídky DOCX 0,04 MB 18.02.2014  09:42 
7. Příloha ZD č. 4 - Studie proveditelnosti PDF 1,59 MB 18.02.2014  09:42 
8. Příloha ZD č. 5 - Požadavky na integraci PDF 0,31 MB 18.02.2014  09:45 
9. Příloha ZD č. 6 - Čestné prohlášení o součástech nabídky podle § 68 odst. 3 ZVZ DOC 0,06 MB 18.02.2014  09:46 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám PDF 0,17 MB 17.03.2014  09:56 
2. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. PDF 0,51 MB 21.03.2014  10:59 
3. Příloha č. 1 Dodatečných informací II. - Provozní dokumentace - osobní doprava DOC 0,74 MB 21.03.2014  11:00 
4. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám III. PDF 0,61 MB 01.04.2014  13:18 
5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám IV. PDF 0,94 MB 04.04.2014  11:10 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 0,19 MB 18.02.2014  09:37 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,26 MB 29.04.2014  08:31 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
18.02.2014 8:52:00 Zakázka zveřejněna  
18.02.2014 8:52:12 Založeno nové řízení Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 8:52:13 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "05.07.2041" na "31.12.2049 10:00:00" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 8:52:13 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "18.02.2014 09:00:00" na "10.04.2014 10:00:00" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:10:32 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:12:27 Přidání dokumentu "Příloha ZD č. 1 - Obchodní podmínky a vymezení předmětu VZ - PDF formát", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:13:30 Přidání dokumentu "Příloha ZD č. 1 - Obchodní podmínky a vymezení předmětu VZ - editovatelné", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:16:25 Přidání dokumentu "Příloha ZD č. 2 - Formulář funkčních a technických požadavků - editovatelné", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:18:05 Přidání dokumentu "Příloha ZD č. 3 - Krycí list nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:20:15 Přidání dokumentu "Příloha ZD č. 4 - Studie proveditelnosti", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:21:51 Přidání dokumentu "Příloha ZD č. 5 - Požadavky na integraci", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:24:43 Přidání dokumentu "Příloha ZD č. 6 - Čestné prohlášení o součástech nabídky podle § 68 odst. 3 ZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:26:34 Přidání dokumentu "Kvalifikační dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:27:41 Přidání dokumentu "Příloha KD č. 1 - Čestné prohlášení - základní kvalifikační předpoklady", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:28:55 Přidání dokumentu "Příloha KD č. 2 - Čestné prohlášení - ekonomická a finanční způsobilost", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:30:09 Přidání dokumentu "Příloha KD č. 3 - Formulář referenčních zakázek", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:31:08 Přidání dokumentu "Příloha KD č. 4 - Formulář - seznam specialistů", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:37:44 Přidání dokumentu "Odůvodnění veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:38:13 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha ZD č. 2 - Formulář funkčních a technických požadavků" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:38:19 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha ZD č. 3 - Krycí list nabídky" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:38:28 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha ZD č. 4 - Studie proveditelnosti" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:38:32 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha ZD č. 5 - Požadavky na integraci" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:38:37 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha ZD č. 6 - Čestné prohlášení o součástech nabídky podle § 68 odst. 3 ZVZ" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:39:17 Přidání dokumentu "Příloha č. 6 Obchodních podmínek", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:41:26 Přidání dokumentu "Příloha ZD č. 2 - Formulář funkčních a technických požadavků", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:42:12 Přidání dokumentu "Příloha ZD č. 3 - Krycí list nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:42:53 Přidání dokumentu "Příloha ZD č. 4 - Studie proveditelnosti", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:45:43 Přidání dokumentu "Příloha ZD č. 5 - Požadavky na integraci", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:46:58 Přidání dokumentu "Příloha ZD č. 6 - Čestné prohlášení o součástech nabídky podle § 68 odst. 3 ZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:51:47 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:51:47 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P14V00000009" Mgr. Michal Uherek
18.02.2014 9:51:47 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "18.02.2014" na "18.02.2014 09:51:46" Mgr. Michal Uherek
17.03.2014 9:56:28 Přidání dokumentu "Dodatečné informace k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
21.03.2014 10:59:52 Přidání dokumentu "Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II.", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
21.03.2014 11:00:45 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 Dodatečných informací II. - Provozní dokumentace - osobní doprava", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
01.04.2014 13:18:44 Přidání dokumentu "Dodatečné informace k zadávacím podmínkám III.", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
04.04.2014 11:10:10 Přidání dokumentu "Dodatečné informace k zadávacím podmínkám IV.", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
04.04.2014 11:10:36 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "18.02.2014 09:51:46" na "18.02.2014" Ing. Veronika Křižková
04.04.2014 11:10:36 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "10.04.2014 10:00:00" na "09.05.2014 10:00:00" Ing. Veronika Křižková
29.04.2014 8:31:17 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
05.05.2014 16:19:46 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ing. Veronika Křižková
05.05.2014 16:19:46 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "18.02.2014" na "18.02.2014 08:52:00" Ing. Veronika Křižková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora