Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín, 76190

Ing. David Neulinger

tel.: +420577043874

e-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2012/5/200/17 - Datový sklad, manažerský informační systém a nástroje Business Intelligence II
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000069 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
241772 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 16.04.2013   09:14
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem zakázky je dodávka a implementace datového skladu, manažerského informačního systému a nástroje Business Intelligence v těchto oblastech (tržištích):
- ekonomika,
- personalistika příspěvkových organizací,
- zdravotnictví,
- školství,
- regionální statistiky,
- provozní údaje krajského úřadu.
Součástí plnění je rovněž zajištění podpory díla a souvisejících služeb po dobu pěti let (do 30. 6. 2019).

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, veškeré specifikace a požadavky jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (návrh smlouvy), vč. vymezení předmětu zakázky. Dílo samotné je popsáno zejména v příloze č. 1 obchodních podmínek; podmínky podpory díla a souvisejících služeb jsou popsány zejména v příloze č. 2 obchodních podmínek.

Dodavatel bude při realizaci zakázky postupovat podle dokumentu „Studie proveditelnosti Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence“. Tento dokument je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota: 10 024 999,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 07.06.2013 10:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení PDF 0,24 MB 02.09.2013  08:53 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kvalifikační dokumentace PDF 1,12 MB 16.04.2013  09:46 
2. Příloha č. 1 KD - Čestné prohlášení - základní kvalifikační předpoklady DOCX 0,04 MB 16.04.2013  09:48 
3. Příloha č. 2 KD - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti DOCX 0,04 MB 16.04.2013  09:50 
4. Příloha č. 3 KD - Formulář referenčních zakázek DOCX 0,04 MB 16.04.2013  09:53 
5. Příloha č. 4 KD - Formulář "Seznam specialistů" DOCX 0,05 MB 16.04.2013  09:55 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 1,74 MB 16.04.2013  09:15 
2. Příloha č. 1 ZD - Obchodní podmínky (návrh smlouvy), včetně vymezení předmětu zakázky DOCX 0,14 MB 16.04.2013  09:23 
3. Příloha č. 2 ZD - Formulář funkčních a technických požadavků DOCX 0,06 MB 16.04.2013  09:30 
4. Příloha č. 3 ZD - Krycí list nabídky DOCX 0,04 MB 16.04.2013  09:30 
5. Příloha č. 4 ZD - Studie proveditelnosti PDF 1,58 MB 16.04.2013  09:43 
6. Příloha č. 5 ZD - Požadavky na integraci PDF 0,30 MB 16.04.2013  09:43 
7. Příloha č. 6 ZD - Čestné prohlášení o součástech nabídky podle § 68 odst. 3 zákona DOCX 0,04 MB 16.04.2013  09:45 
8. Příloha č. 6 Obchodních podmínek - přehled návrhů výstupů pro datová tržiště ZIP 0,91 MB 16.04.2013  11:41 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace PDF 0,60 MB 16.05.2013  14:32 
2. Příloha - P03_P02ZD Formulář funkčních a technických požadavků DOCX 0,06 MB 16.05.2013  14:33 
3. Dodatečné informace č. 2 PDF 0,61 MB 20.05.2013  11:39 
4. Dodatečné informace č. 3 PDF 0,73 MB 29.05.2013  08:46 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky DOCX 0,05 MB 16.04.2013  09:57 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,78 MB 30.08.2013  09:19 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
16.04.2013 9:14:00 Zakázka zveřejněna  
16.04.2013 9:15:08 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
16.04.2013 9:23:46 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 ZD - Obchodní podmínky (návrh smlouvy), včetně vymezení předmětu zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
16.04.2013 9:30:21 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 ZD - Formulář funkčních a technických požadavků", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
16.04.2013 9:30:57 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 ZD - Krycí list nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
16.04.2013 9:43:01 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 ZD - Studie proveditelnosti", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
16.04.2013 9:43:40 Přidání dokumentu "Příloha č. 5 ZD - Požadavky na integraci", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
16.04.2013 9:45:29 Přidání dokumentu "Příloha č. 6 ZD - Čestné prohlášení o součástech nabídky podle § 68 odst. 3 zákona", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
16.04.2013 9:46:58 Přidání dokumentu "Kvalifikační dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
16.04.2013 9:48:54 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 KD - Čestné prohlášení - základní kvalifikační předpoklady", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
16.04.2013 9:50:09 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 KD - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
16.04.2013 9:53:30 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 KD - Formulář referenčních zakázek", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
16.04.2013 9:55:14 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 KD - Formulář "Seznam specialistů"", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
16.04.2013 9:57:49 Přidání dokumentu "Odůvodnění veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
16.04.2013 10:27:09 Přidání dokumentu "Příloha č. 6 Obchodních podmínek - Přehled návrhů výstupů pro datová tržiště", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
16.04.2013 11:39:33 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha č. 6 Obchodních podmínek - Přehled návrhů výstupů pro datová tržiště" Mgr. Michal Uherek
16.04.2013 11:41:25 Přidání dokumentu "Příloha č. 6 Obchodních podmínek - přehled návrhů výstupů pro datová tržiště", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
16.04.2013 11:44:57 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Mgr. Michal Uherek
16.04.2013 11:44:57 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P13V00000069" Mgr. Michal Uherek
16.04.2013 11:44:57 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "16.04.2013" na "16.04.2013 11:44:56" Mgr. Michal Uherek
16.05.2013 14:32:11 Přidání dokumentu "Dodatečné informace", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
16.05.2013 14:33:57 Přidání dokumentu "Příloha - P03_P02ZD Formulář funkčních a technických požadavků", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
20.05.2013 11:39:59 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
29.05.2013 8:46:17 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
29.05.2013 8:46:18 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "16.04.2013 11:44:56" na "16.04.2013 11:44:57" Ing. Veronika Křižková
29.05.2013 8:46:33 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Dodatečné informace č. 3" Ing. Veronika Křižková
29.05.2013 8:46:57 Přidání dokumentu "Dodatečné iformace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
10.07.2013 11:41:03 Editace parametrů řízení změna "Název řízení" z hodnoty "Datový sklad, manažerský informační systém a nástroje Business Intelligence II" na "VZ/2012/5/200/17 - Datový sklad, manažerský informační systém a nástroje Business Intelligence II" Ing. David Neulinger
10.07.2013 11:41:03 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "16.04.2013 11:44:57" na "16.04.2013" Ing. David Neulinger
30.08.2013 9:19:05 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. David Neulinger
02.09.2013 8:53:21 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
02.09.2013 8:54:10 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ing. Veronika Křižková
02.09.2013 8:54:10 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "16.04.2013" na "16.04.2013 09:14:00" Ing. Veronika Křižková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora