Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín, 76190

Ing. David Neulinger

tel.: +420577043874

e-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2013/6/030/1 - Zprostředkování prodeje nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000019 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 25.02.2013   15:21
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem plnění VZ (resp. veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové smlouvy) je poskytování služby:
- zprostředkování prodeje nemovitostí ve vlastnictví zadavatele spočívající ve vyvíjení činnosti uchazeče směřující k tomu, aby zadavatel měl příležitost uzavřít smlouvu o úplatném převodu nemovitého majetku se třetí osobou.
Předmětem VZ je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným uchazečem, na základě které uchazeč bude zajišťovat pro zadavatele služby spojené s prodejem vybraného nemovitého majetku zadavatele s předpokládaným plněním ve prospěch uchazeče do max. výše 5.000.000 Kč, a to maximálně do 31. 12. 2016. Forma VZ na uzavření rámcové smlouvy je volena z důvodu, že zadavatel není schopen ke dni vyhlášení této veřejné zakázky detailněji specifikovat předmětný nemovitý majetek. Jednotlivý nemovitý majetek určený k prodeji bude specifikován v dílčích smlouvách za podmínek stanovených v rámcové smlouvě.
Předpokládaná hodnota: 5 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 13.03.2013 10:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení PDF 0,23 MB 27.03.2013  12:58 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 1,46 MB 25.02.2013  15:21 
2. Příloha č. 1 Výzvy - čestné prohlášení ZKP DOC 0,03 MB 25.02.2013  15:21 
3. Příloha č. 2 Výzvy - čestné prohlášení PKP DOC 0,03 MB 25.02.2013  15:21 
4. Příloha č. 3 Výzvy - čestné prohlášení TKP DOC 0,03 MB 25.02.2013  15:21 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 1,27 MB 25.02.2013  15:21 
2. Příloha č. 1 ZD - Rámcová smlouva DOC 0,07 MB 25.02.2013  15:21 
3. Příloha č. 2 ZD - Krycí list nabídky DOC 0,09 MB 25.02.2013  15:21 
4. Příloha č. 3 ZD - tabulka výpočtu ceny XLSX 0,01 MB 25.02.2013  15:21 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám PDF 0,16 MB 25.02.2013  15:21 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,39 MB 03.04.2013  08:01 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
25.02.2013 15:21:27 Zakázka zveřejněna  
27.03.2013 12:58:11 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
03.04.2013 8:01:07 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
03.04.2013 8:02:44 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ing. Veronika Křižková
03.04.2013 8:02:44 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "25.02.2013 15:21:26" na "25.02.2013 15:21:27" Ing. Veronika Křižková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora