Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín, 76190

Mgr. Michal Uherek

tel.: +420577043891

e-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2013/6/200/1 - Zajištění výcviku koučů, facilitátorů, supervizorů II
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000011 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 29.01.2013   13:17
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je realizace výcviku koučů, facilitátorů a supervizorů v rámci projektu „Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a představitelů samosprávy ZK a samospráv obcí ZK“, registrační číslo CZ.1.04/4.1.01/69.00070.

Zakázka je rozdělena do 3 částí:

Část 1: výcvik koučů
Část 2: výcvik facilitátorů
Část 3: výcvik supervizorů

Uchazeč může podat nabídku na všechny části veřejné zakázky, případně na kteroukoliv část zakázky.


Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, jeho specifikace a požadavky jsou v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Vymezení předmětu veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota: 481 362,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 22.02.2013 9:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení PDF 0,17 MB 28.03.2013  10:16 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek PDF 1,78 MB 29.01.2013  13:19 
2. Příloha č.1 Výzvy - čestné prohlášení ZKP DOC 0,12 MB 29.01.2013  13:20 
3. Příloha č. 2 Výzvy - čestné prohlášení PKP DOC 0,11 MB 29.01.2013  13:20 
4. Příloha č. 3 Výzvy - čestné prohlášení TKP DOC 0,12 MB 29.01.2013  13:21 
5. Příloha č. 4 Výzvy - seznam lektorů DOC 0,13 MB 29.01.2013  13:21 
6. Příloha č. 5 Výzvy - životopis lektorů DOC 0,12 MB 29.01.2013  13:22 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 1,19 MB 29.01.2013  13:22 
2. Příloha č. 1 ZD - vymezení předmětu DOC 0,15 MB 29.01.2013  13:25 
3. Příloha č. 2 ZD - obchodní podmínky pro část 1 DOC 0,28 MB 29.01.2013  13:27 
4. Příloha č. 3 ZD - obchodní podmínky pro část 2 DOC 0,28 MB 29.01.2013  13:27 
5. Příloha č. 4 ZD - obchodní podmínky pro část 3 DOC 0,28 MB 29.01.2013  13:28 
6. Příloha č. 5 ZD - krycí list nabídky DOC 0,13 MB 29.01.2013  13:28 
7. Příloha č. 6 ZD - tabulka hodnocení DOC 0,13 MB 29.01.2013  13:29 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace PDF 0,16 MB 29.01.2013  13:29 
2. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 PDF 0,25 MB 31.01.2013  13:09 
3. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3 PDF 0,26 MB 05.02.2013  13:43 
4. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4 PDF 0,28 MB 06.02.2013  13:14 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,50 MB 03.04.2013  08:11 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
29.01.2013 13:17:00 Zakázka zveřejněna  
29.01.2013 13:17:19 Založeno nové řízení Uherek Michal, Mgr.
29.01.2013 13:17:19 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "29.01.2013" na "31.12.2049 10:00:00" Uherek Michal, Mgr.
29.01.2013 13:17:19 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "29.01.2013 09:00:00" na "13.02.2013 09:00:00" Uherek Michal, Mgr.
29.01.2013 13:18:40 Editace parametrů řízení změna "Název řízení" z hodnoty "Zajištění výcviku koučů, facilitátorů, supervizorů II" na "VZ/2013/6/200/1 - Zajištění výcviku koučů, facilitátorů, supervizorů II" Uherek Michal, Mgr.
29.01.2013 13:19:22 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
29.01.2013 13:20:09 Přidání dokumentu "Příloha č.1 Výzvy - čestné prohlášení ZKP", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
29.01.2013 13:20:49 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 Výzvy - čestné prohlášení PKP", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
29.01.2013 13:21:13 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 Výzvy - čestné prohlášení TKP", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
29.01.2013 13:21:36 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 Výzvy - seznam lektorů", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
29.01.2013 13:22:02 Přidání dokumentu "Příloha č. 5 Výzvy - životopis lektorů", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
29.01.2013 13:22:37 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
29.01.2013 13:25:36 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 ZD - vymezení předmětu", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
29.01.2013 13:27:02 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 ZD - obchodní podmínky pro část 1", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
29.01.2013 13:27:41 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 ZD - obchodní podmínky pro část 2", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
29.01.2013 13:28:08 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 ZD - obchodní podmínky pro část 3", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
29.01.2013 13:28:32 Přidání dokumentu "Příloha č. 5 ZD - krycí list nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
29.01.2013 13:29:03 Přidání dokumentu "Příloha č. 6 ZD - tabulka hodnocení", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
29.01.2013 13:29:54 Přidání dokumentu "Dodatečné informace ", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
29.01.2013 13:34:13 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Uherek Michal, Mgr.
29.01.2013 13:34:13 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P13V00000011" Uherek Michal, Mgr.
29.01.2013 13:34:13 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "29.01.2013" na "29.01.2013 13:34:13" Uherek Michal, Mgr.
31.01.2013 13:09:39 Přidání dokumentu "Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Křižková Veronika , Ing.
05.02.2013 13:43:48 Přidání dokumentu "Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Křižková Veronika , Ing.
06.02.2013 13:14:46 Přidání dokumentu "Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Křižková Veronika , Ing.
06.02.2013 13:20:08 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "29.01.2013 13:34:13" na "29.01.2013" Křižková Veronika , Ing.
06.02.2013 13:20:08 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "13.02.2013 09:00:00" na "22.02.2013 09:00:00" Křižková Veronika , Ing.
28.03.2013 10:16:35 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
03.04.2013 8:11:20 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
03.04.2013 8:12:37 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ing. Veronika Křižková
03.04.2013 8:12:37 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "29.01.2013" na "29.01.2013 13:17:00" Ing. Veronika Křižková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora