Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

Mgr. Pavel Dlabaja

tel.: +420577043883

e-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2012/6/110/2 - Zajištění kontrolního vážení silničních vozidel - Starý Hrozenkov II.
Identifikátor veřejné zakázky: P12V/6/110/2 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 04.12.2012   15:33
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem této veřejné zakazky je zajištění kontrolního vážení silničních motorových vozidel kategorie N2, N3 a jejich jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorie O2, O3 a O4 a dále motorových vozidel kategorie OT3, OT4 (dále jen „vozidla“), na silnici I. třídy č. I/50 v katastrálním území Starý Hrozenkov (vymezení kategorií vozidel specifikuje zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZoPK“), včetně dalších činností souvisejících s kontrolním vážením vozidel a činností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, které jsou blíže specifikované v příloze č. 1 – Obchodní podmínky (návrh smlouvy) této zadávací dokumentace.

Vlastníkem předmětné silnice I/50 je ČR a ŘSD ČR přísluší na základě Zřizovací listiny č.j. 448/2009-410-PRIV/5 ze dne 18. 01. 2010, vydané Ministerstvem dopravy a spojů ČR, hospodařit s dálnicemi a silnicemi I. třídy ve vlastnictví ČR.

Kontrolní vážení zahrnuje kontrolu všech hmotnostních parametrů dle vyhl. MD ČR č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška č. 341/2002 Sb.“) stanovených v ust. §§ 14,15,16:
1. kontrolu okamžité největší povolené hmotnosti vozidla
2. kontrolu okamžité největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla, dalších hmotnostních poměrů vozidla
3. kontrolu největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav
(dále jen „kontrolní vážení“).

Podmínkou pro zajištění kontrolního vážení je nezbytné vlastnit nebo na základě nájemní či jiné smlouvy mít k dispozici přenosné (mobilní) silniční váhy, jejichž parametry vycházejí z požadavku zejména zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, (v případě přetíženého silničního vozidla nebo jízdní soupravy přepravující kapalinu, musí být toto vozidlo nebo jízdní souprava po ustálení přepravované kapaliny opakovaně převáženo v klidovém stavu).
Předpokládaná hodnota: 1 355 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 21.12.2012 11:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení PDF 0,16 MB 28.01.2013  15:12 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva zájemcům k podání nabídky PDF 1,45 MB 04.12.2012  15:33 
2. Příloha výzvy č. 1 DOC 0,03 MB 04.12.2012  15:35 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 1,19 MB 04.12.2012  15:36 
2. Příloha zadávací dokumentace č. 1 DOC 0,07 MB 04.12.2012  15:37 
3. Příloha zadávací dokumentace č. 2 DOC 0,09 MB 04.12.2012  15:38 
4. Příloha zadávací dokumentace č. 3 XLS 0,08 MB 04.12.2012  15:39 
5. Příloha č. 1 Obchodních podmínek DOC 1,60 MB 04.12.2012  15:40 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,48 MB 30.01.2013  08:10 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
04.12.2012 15:33:00 Zakázka zveřejněna  
04.12.2012 15:33:53 Přidání dokumentu "Výzva zájemcům k podání nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Dlabaja Pavel, Mgr.
04.12.2012 15:35:45 Přidání dokumentu "Příloha výzvy č. 1 ", Publikovat = "Zveřejnit" Dlabaja Pavel, Mgr.
04.12.2012 15:36:11 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Dlabaja Pavel, Mgr.
04.12.2012 15:36:20 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Zadávací dokumentace" Dlabaja Pavel, Mgr.
04.12.2012 15:36:43 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Dlabaja Pavel, Mgr.
04.12.2012 15:37:40 Přidání dokumentu "Příloha zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Dlabaja Pavel, Mgr.
04.12.2012 15:38:13 Přidání dokumentu "Příloha zadávací dokumentace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Dlabaja Pavel, Mgr.
04.12.2012 15:39:06 Přidání dokumentu "Příloha zadávací dokumentace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Dlabaja Pavel, Mgr.
04.12.2012 15:40:23 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 Obchodních podmínek ", Publikovat = "Zveřejnit" Dlabaja Pavel, Mgr.
04.12.2012 15:44:07 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Dlabaja Pavel, Mgr.
04.12.2012 15:44:07 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P12V00000013" Dlabaja Pavel, Mgr.
04.12.2012 15:44:07 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "04.12.2012" na "04.12.2012 15:44:07" Dlabaja Pavel, Mgr.
04.12.2012 15:45:56 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "P12V00000013" na "P12V/6/110/2" Dlabaja Pavel, Mgr.
04.12.2012 15:45:56 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "04.12.2012 15:44:07" na "04.12.2012" Dlabaja Pavel, Mgr.
08.01.2013 7:49:44 Editace parametrů řízení změna "Název řízení" z hodnoty "Zajištění kontrolního vážení silničních vozidel - Starý Hrozenkov II." na "VZ/2012/6/110/2 - Zajištění kontrolního vážení silničních vozidel - Starý Hrozenkov II." Křižková Veronika , Ing.
28.01.2013 15:12:40 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Uherek Michal, Mgr.
30.01.2013 8:10:54 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Křižková Veronika , Ing.
30.01.2013 9:33:41 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Křižková Veronika , Ing.
30.01.2013 9:33:41 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "04.12.2012" na "04.12.2012 15:33:00" Křižková Veronika , Ing.

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora