Zemědělské družstvo Rodvínov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zemědělské družstvo Rodvínov

Rodvínov 72, Rodvínov, 37701

IČO: 00110701

Telefon: 602233996

E-mail: predseda@zdrodvinov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.zdrodvinov.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. Zdeněk Král

tel.: 602 233 996

e-mail: predseda@zdrodvinov.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Modernizace farmy v Bednárci
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka neukončena 
Datum zveřejnění: 20.12.2015   18:17
Typ řízení: Jiné
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Zakázka mimo režim zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, na stavební práce s dodávkou technologie. Výběrové řízení dle pravidel SZIF. Modernizace farmy v Bednárci.
Předpokládaná hodnota: 65 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 06.01.2016 12:00 hodin

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení výběrového řízení PDF 1,25 MB 20.12.2015  18:17 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Nadepsaná obálka vzor PDF 0,03 MB 20.12.2015  18:17 
2. Krycí list vzor PDF 0,05 MB 20.12.2015  18:17 
3. Čestné prohlášení základní kvalifikační předpoklady vzor PDF 0,04 MB 20.12.2015  18:17 
4. Závazný návrh Smlouvy o dílo PDF 0,10 MB 20.12.2015  18:17 
5. Položkový rozpočet PDF 0,89 MB 20.12.2015  18:17 
6. Projektová dokumentace - zkrácená verze ZIP 2,67 MB 20.12.2015  18:17 
7. Čestné prohlášení - technická kvalifikace PDF 0,06 MB 20.12.2015  18:17 
8. Technická specifikace technologie PDF 0,07 MB 20.12.2015  18:17 
9. Seznam subdodavatelů vzor PDF 0,06 MB 20.12.2015  18:17 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
20.12.2015 18:17:19 Zakázka zveřejněna  

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora