SPORTES Svitavy s.r.o.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

SPORTES Svitavy s.r.o.

Riegrova 2098/5, Svitavy, 56802

IČO: 62062620

Telefon: 461 619 098

E-mail: sportes@svitavy.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.sportes.svitavy.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Pavel Mitáš

tel.: 545 120 284

e-mail: pavel.mitas@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu, Svitavy
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2017-015256 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 01.08.2017   10:24
Typ řízení: Užší řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a rozšíření objektu stávajícího krytého plaveckého bazénu. Dokončená stavba bude tvořit komplexní sportovní a relaxační centrum se saunami a wellness světem s celoročním provozem. Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny
v projektové dokumentaci „SVITAVY, RIEGROVA 2098, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA KRYTÉHO BAZÉNU“, vypracované ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s. r. o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČO 47450347, číslo zakázky 1294/02/0 a v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 196 463 497,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 08.11.2017 11:00 hodin

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,17 MB 27.09.2017  09:16 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání žádosti o účast PDF 0,18 MB 01.08.2017  10:24 
2. Svazek 1 - Požadavky na kvalifikaci dodavatelů PDF 0,28 MB 01.08.2017  10:24 
3. Svazek 1 příloha - Formulář pro uvedení seznamu stavebních prací DOC 0,17 MB 01.08.2017  10:24 
4. Svazek 1 příloha - Formulář pro uvedení seznamu techniků a osvědčení o vzdělání DOC 0,16 MB 01.08.2017  10:24 
5. Svazek 1 příloha - Krycí list žádosti u účast DOC 0,10 MB 01.08.2017  10:24 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 2 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,26 MB 01.08.2017  10:24 
2. Svazek 2 příloha - Formulář Krycí list nabídky DOC 0,12 MB 01.08.2017  10:24 
3. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů DOC 0,06 MB 01.08.2017  10:24 
4. Svazek 3 - Obchodní podmínky DOCX 0,18 MB 01.08.2017  10:24 
5. Svazek 4 - Technické podmínky a Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny PDF 0,31 MB 01.08.2017  10:24 
6. Svazek 5 - Projektová dokumentace stavby ZIP 171,34 MB 01.08.2017  10:24 
7. Soupisy prací ZIP 1,89 MB 01.08.2017  10:24 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 PDF 0,27 MB 11.10.2017  09:17 
2. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 PDF 0,20 MB 24.10.2017  15:56 
3. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 PDF 0,13 MB 26.10.2017  12:46 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,16 MB 22.02.2018  10:21 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
01.08.2017 10:24:03 Zakázka zveřejněna  
01.08.2017 10:24:20 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a rozšíření objektu stávajícího krytého plaveckého bazénu. Dokončená stavba bude tvořit komplexní sportovní a relaxační centrum se saunami a wellness světem s celoročním provozem. Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v projektové dokumentaci „SVITAVY, RIEGROVA 2098, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA KRYTÉHO BAZÉNU“, vypracované ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s. r. o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČO 47450347, číslo zakázky 1294/02/0 a v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace." na " Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a rozšíření objektu stávajícího krytého plaveckého bazénu. Dokončená stavba bude tvořit komplexní sportovní a relaxační centrum se saunami a wellness světem s celoročním provozem. Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v projektové dokumentaci „SVITAVY, RIEGROVA 2098, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA KRYTÉHO BAZÉNU“, vypracované ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s. r. o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČO 47450347, číslo zakázky 1294/02/0 a v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace." Pavel Mitáš
27.09.2017 9:13:20 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "30.10.2017 10:00:00" na "01.11.2017 10:00:00" Pavel Mitáš
27.09.2017 9:16:20 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
11.10.2017 9:17:59 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
24.10.2017 15:56:57 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
24.10.2017 15:57:25 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "01.11.2017 10:00:00" na "08.11.2017 11:00:00" Pavel Mitáš
26.10.2017 12:46:26 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
22.02.2018 10:21:02 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
22.02.2018 14:59:46 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Mgr. Jiří Košulič
22.02.2018 14:59:46 Upravení termínu "Příjem žádostí o účast" z hodnoty "04.09.2017 10:00:00" na "nezadáno" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora