Město Letovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Letovice

Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, 67961

IČO: 00280518

Telefon: 516 482 252

E-mail: podatelna@letovice.net,  |   Internetová adresa: http://www.letovice.net


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

WebSport & Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka 13, Boskovice, 68001

Martin Budiš

tel.: 515538820

e-mail: info@wscs.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Vybudování cyklotrasy na dálkové cyklotrase č. 24 Svitava v rámci navazující etapy mezi Skrchovem a Meziříčkem
Identifikátor veřejné zakázky: P22V00000010 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 08.08.2022   09:58
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem této VZ (díla) jsou stavební úpravy stávající účelové komunikace v Meziříčku u Letovic (smlouva bude uzavřena s městem Letovice) a dále stavba polní cesty včetně kanalizace (smlouva bude uzavřena s obcí Skrchov), které budou tvořit propojení Meziříčka a Skrchova.
Předpokládaná hodnota: 10 448 085,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 24. 8. 2022 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 23.10.2022

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek a ZD PDF 0,38 MB 08.08.2022  09:58 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Krycí list DOCX 0,83 MB 08.08.2022  09:58 
2. Obchodní podmínky - Letovice DOCX 0,89 MB 08.08.2022  09:58 
3. Obchodní podmínky - Skrchov DOCX 0,89 MB 08.08.2022  09:58 
4. Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikace DOCX 0,83 MB 08.08.2022  09:58 
5. Seznam poddodavatelů DOCX 0,83 MB 08.08.2022  09:58 
6. Čestné prohlášení o střetu zájmů DOCX 0,04 MB 08.08.2022  09:58 
7. Projektová dokumentace + VV - část 1 ZIP 28,00 MB 08.08.2022  09:58 
8. Projektová dokumentace + VV - část 2 ZIP 27,00 MB 08.08.2022  09:58 
9. Stavební povolení ZIP 1,16 MB 08.08.2022  09:58 
10. Informace z otevírání nabídek PDF 0,10 MB 30.08.2022  09:41 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,92 MB 22.09.2022  11:46 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,13 MB 24.10.2022  08:56 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo - Letovice PDF 0,95 MB 23.10.2022  09:54 
2. Smlouva o dílo - Skrchov PDF 0,95 MB 23.10.2022  09:55 
3. Smlouva o dílo - Letovice - Dodatek č. 1 PDF 1,14 MB 05.12.2022  13:52 
4. Dodatek č. 2 ke smlouvě - Letovice PDF 0,21 MB 14.12.2022  20:25 
5. Dodatek č. 2 ke smlouvě - Skrchov PDF 0,57 MB 14.12.2022  20:26 
6. Dodatek č. 1 - Skrchov PDF 0,29 MB 20.12.2022  21:35 
7. Dodatek č.2 - Skrchov PDF 0,20 MB 27.02.2023  16:00 
8. Dodatek č. 3 - Skrchov PDF 0,49 MB 15.03.2023  10:30 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
8. 8. 2022 9:58:36 Zakázka zveřejněna  
30. 8. 2022 9:41:11 Přidání dokumentu "Informace z otevírání nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
22. 9. 2022 11:46:14 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
23. 10. 2022 9:54:37 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - Letovice", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
23. 10. 2022 9:55:13 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - Skrchov", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
24. 10. 2022 8:56:52 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
5. 12. 2022 13:52:52 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - Letovice - Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
14. 12. 2022 20:25:27 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 ke smlouvě - Letovice", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
14. 12. 2022 20:26:08 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 ke smlouvě - Skrchov", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
20. 12. 2022 21:35:08 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 - Skrchov", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
27. 2. 2023 16:00:22 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 - Skrchov", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Martin Nárožný
15. 3. 2023 10:30:41 Přidání dokumentu "Dodatek č. 3 - Skrchov ", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Martin Nárožný

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora