Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Profily zadavatel��������    Nov�� zad��vac�� ����zen��

Přehled zveřejněných zadávacích řízení za posledních 14 dní

Datum Zadavatel Název zakázky
27.07.2021 Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Dodávky elektřiny pro období od 1.8.2021 do 31.12.2021
23.07.2021 Město Vracov Technická infrastruktura náměstí, Vracov – I.Etapa
21.07.2021 Město Letovice Rekonstrukce veřejných prostor Knihovny Letovice
19.07.2021 Obec Bratkovice Rekonstrukce prameniště Hájek

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.