Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Profily zadavatel��������    Nov�� zad��vac�� ����zen��

Přehled zveřejněných zadávacích řízení za posledních 14 dní

Datum Zadavatel Název zakázky
31.05.2023 Město DUBŇANY Rozvoj eGovernmentu v Městě Dubňany
26.05.2023 Město Šternberk Rekonstrukce MŠ Oblouková Šternberk
25.05.2023 Obec Horní Libchava Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ
25.05.2023 Obec Srbsko SSZ SRBSKO most přes Berounku
23.05.2023 Obec Modrá Trezorové dveře do objektu Klenotnice Velké Moravy, Archeoskanzen Modrá

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.