Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Profily zadavatel��������    Nov�� zad��vac�� ����zen��

Přehled zveřejněných zadávacích řízení za posledních 14 dní

Datum Zadavatel Název zakázky
23.06.2022 Obec Vícemil Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. S23-014-0021 Oprava místní komunikace.
22.06.2022 Město Vracov Modernizace zázemí na MZŠ Vracov – Vybudování venkovních učeben II

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.