Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Profily zadavatel������������������������������������������������    Zas��l��n�� novinek

Zasln novinek o profilu zadavatele

Pokud mte zjem o zasln novinek, kter se tkaj zejmna provozovn profilu zadavatele, ppadn dalch dleitch informac z oblasti zadvn veejnch zakzek, prosm vyplte vai e-mailovou adresu. Vai registraci k zasln novinek lze samozejm kdykoliv zruit.

e-mailov adresa

Odeslnm e-mailov adresy udluji souhlas se zaslnm obchodnch sdlen spolenost RTS, a.s. se sdlem Lazaretn 13, Brno, 615 00. Souhlas udluji dobrovoln a mohu jej kdykoliv bezplatn na adrese sprvce odvolat.

 

 

 

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.