Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Profily zadavatel��������    Zas��l��n�� novinek

Zasílání novinek o profilu zadavatele

Pokud máte zájem o zasílání novinek, které se týkají zejména provozování profilu zadavatele, případně dalších důležitých informací z oblasti zadávání veřejných zakázek, prosím vyplňte vaši e-mailovou adresu. Vaši registraci k zasílání novinek lze samozřejmě kdykoliv zrušit.

e-mailová adresa

Odesláním e-mailové adresy uděluji souhlas se zasíláním obchodních sdělení společností RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno, 615 00. Souhlas uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat.

 

 

 

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.