Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot����������zky a odpov������������di    Soupis prac��

Vymezen nekonkrtn poloky standardem

Jak lze vymezit standard nap. u podlahovin teba u keramick dlaby, kdy jet nen vybrn typ dlaby a chtli bychom v tchto polokch sjednotit cenov firmy v tendru. U neveejnho tendru a vlastnch investic to dlm tak, e napu poloku Dodvka dlaby a pod ni nap. uveduPoloku ocete stkou 450,-K. Tm mm zajitno, e se mi firmy v podlahovinch, obkladechnerozvezou cenov, mm je v tomto sjednocen. Firmy to tak uvtaj, protoe jinak by nad podobnmi polokami s velkmi vmrami bylo velk taktizovn a dlouh vahy. Jak to udlat v naem ppad pro veejnou sout (IROP)?

Podle zkona . 134/2016 Sb., o zadvn veejnch zakzek plat, e bez objektivnho dvodu se nesm uvdt konkrtnch obchodn jmna vrobk nebo vrobc. Stejn tak plat (viz nkter rozhodnut UOHS), e zadavatel by ml zcela vylouit nebo alespo minimalizovat omezen soute tm, e by pro konkrtn poloky stavebnch prac stanovil pro vechny jednotnou cenu. Z tohoto dvodu je nejvhodnj poadovat zkladn technick parametry poadovanch vrobk, kter vechny dodavatele navedou do stejn kategorie dlaeb i obklad, tedy rozmry a poadovan vlastnosti dlaeb i obklad. Je nezbytn zapomenout dvj zsady pro stanoven cen stavebnch prac i sloitost ppadnho oceovn u dodavatel a je nutn se snait zpracovat soupis stavebnch prac co nejble k podmnkm zkona a provdcch prvnch pedpis. Optimln je, kdy takov povinnosti jsou stanoveny ji ve smlouv pro zpracovatele projektov dokumentace.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.