Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot����������zky a odpov������������di    Soupis prac��

Poloka na vrobn dokumentaci

Mohu mt v samostatn poloce v rmci stavebnho objektu nap. Vrobn dokumentaci pro ocelov schodit? Nepesune se mi to potom v nkladech do Projektu? Me to bt ve stavb? (Nenastane nesoulad v hlavnch a vedlejch aktivitch?)


Vrobn dokumentace je typickm vedlejm nkladem stavby. Je-li v soupise popsna pmo ke konkrtnmu vrobku, je zcela jedno, zda je uvedena jako samostatn poloka v rmci ostatnch a vedlejch nklad nebo jako samostatn poloka v rmci konkrtnho stavebnho objektu. Vhodnj postup by byl uvdt ji v soupise vedlejch a ostatnch nklad, ale logicky pat pmo do soupisu stavebnho objektu, protoe jin sti stavby nijak neovlivuje. Je to skuten jedno.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.