Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot����������zky a odpov������������di    Soupis prac��

Stanoven hodinov sazby v rozpotu

Lze pout v poloce HZS? Sta k tomu prost popsat, e jsou to nap. zednick vpomoci pro EL?


Poloky, u nich je mrnou jednotkou hodinov ztovac sazba (HZS) lze v soupisech vyut. Stanovenm shodnho potu mrnch jednotek (hodin) pro vechny dodavatele, nen naruena jednotnost cenovch nabdek dodavatel, ale je rovn vhodn do zadvac dokumentace tuto podmnku ble popsat. Tedy, e do ceny stanov dodavatel hodinovou sazbu pracovnka v dlnick profesi a celkovou cenu ur podle potu hodin poadovanch v soupisu.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.