Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot����������zky a odpov������������di    Kvalifikace

Prokazovn kvalifikace estnm prohlenm a jeho uveden v oznmen o vbru dodavatele

Dodavatel me v nabdce nahradit pedloen doklad estnm prohlenm. A ped uzavenm smlouvy si zadavatel od vybranho dodavatele vdy vyd pedloen originl nebo edn ovench kopi doklad o kvalifikaci. Znamen to, e zadavatel posoud kvalifikaci vybranho dodavatele pouze na zklad estnho prohlen? To by vak znamenalo, e soust oznmen o vbru dodavatele dle 123 psm. b) ad. 1 a 2 bude uvedeno estn prohlen?

Cel lnek ...

Pedloen originl vybranm uchazeem

Zadavatel podal podle 122 zkona . 134/2016 Sb., o zadvn veejnch zakzek vybranho dodavatele o pedloen originl nebo edn ovench kopi doklad o jeho kvalifikaci. Dodavatel pedloil zadavateli doklady, kter jsou odlin od kopi doklad, kter byly zsti v nabdce vybranho dodavatele. M zadavatel trvat na stejnch dokladech, jak byly v nabdce dodavatele, nebo me pijmout i doklady jin?

Cel lnek ...

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.