Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot����������zky a odpov������������di    Elektronizace

Forma archivn dokumentace pedvn administrtorem

Pokud je veejn zakzka podle zkona . 134/2016 Sb., o zadvn VZ zadvna v souladu s 211 prostednictvm elektronickho nstroje, jakm zpsobem by ml smluvn zstupce zadavatele po ukonen VZ zadavateli pedvat zakzku - tisknout, na CD nebo pes schovnu? A co bychom jako smluvn zstupce zadavatele mli archivovat u ns?

Cel lnek ...

Pedkldn vzork a elektronick komunikace

Zadavatel hodl jako soust nabdky poadovat pedloen vzork. V ustanoven 211 odstavec 3 zkona . 134/2016 Sb., o zadvn veejnch zakzek je pro tyto ely popsna vjimka z elektronick komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem. Je tato vjimka vztaena na cel zadvac zen i jen na vlastn pedloen vzork?

Cel lnek ...

Pat uzaven smlouvy do povinn elektronick komunikace?

Dle 211 odst. 3 zkona . 134/2016 Sb. mus psemn komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probhat elektronicky. Je njak odborn nzor na to, jakm krokem povinn elektronick komunikace kon? Pat do tto povinn elektronick komunikace i podpis smlouvy nebo se smlouva me podepisovat fyzicky?

Cel lnek ...

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.