Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Otázky a odpovÄ›di    Elektronizace

Forma archivní dokumentace předáváná administrátorem

Pokud je veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ zadávána v souladu s § 211 prostřednictvím elektronického nástroje, jakým způsobem by měl smluvní zástupce zadavatele po ukončení VZ zadavateli předávat zakázku - tisknout, na CD nebo přes úschovnu? A co bychom jako smluvní zástupce zadavatele měli archivovat u nás?

Celý článek ...

Předkládání vzorků a elektronická komunikace

Zadavatel hodlá jako součást nabídky požadovat předložení vzorků. V ustanovení § 211 odstavec 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je pro tyto účely popsána výjimka z elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem. Je tato výjimka vztažena na celé zadávací řízení či jen na vlastní předložení vzorků?

Celý článek ...

Patří uzavření smlouvy do povinné elektronické komunikace?

Dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat elektronicky. Je nějaký odborný názor na to, jakým krokem povinná elektronická komunikace končí? Patří do této povinné elektronické komunikace i podpis smlouvy nebo se smlouva může podepisovat fyzicky?

Celý článek ...

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.