Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Otázky a odpovÄ›di    OstatnĂ­ (nezaĹ™azenĂ©)

Je položkový rozpočet obchodní tajemství?

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, označil v nabídce svůj položkový rozpočet za obchodní tajemství. Může zadavatel takový dokument uveřejnit na profilu zadavatele?

Celý článek ...

Termín vrácení jistoty

Dle § 41 odst. 6, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty. Je tím myšleno po Oznámení o výběru dodavatele nebo až po podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem a vrací zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení jistotu ve stejnou dobu, nebo někomu dříve?

Celý článek ...

Špatné vzorce v rozpočtu

Jak postupovat, pokud byla zjištěna chyba v součtu položkových rozpočtů již v ukončeném zadávacím řízení, kde byla již uzavřená smlouva. Uchazeč byl v rámci řízení jediný, kdo podal nabídku. Tato chyba nebyla v rámci posuzování nabídek odhalena, až následně, v průběhu plnění zakázky. Uchazeč měl uvést cenu vyšší, bohužel některé položky nebyly započteny do celkového součtu vzhledem k chybně nastavenému vzorci v položkovém souboru.

Celý článek ...

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.