Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Otázky a odpovÄ›di    Soupis pracĂ­

Vymezení nekonkrétní položky standardem

Jak lze vymezit standard např. u podlahovin – třeba u keramické dlažby, když ještě není vybrán typ dlažby a chtěli bychom v těchto položkách sjednotit cenově firmy v tendru. U neveřejného tendru a vlastních investic to dělám tak, že napíšu položku „Dodávka dlažby“ a pod ni např. uvedu…Položku oceňte částkou 450,-Kč. Tím mám zajištěno, že se mi firmy v podlahovinách, obkladech…“nerozvezou“ cenově, mám je v tomto sjednocené. Firmy to také uvítají, protože jinak by nad podobnými položkami s velkými výměrami bylo velké taktizování a dlouhé úvahy. Jak to udělat v našem případě pro veřejnou soutěž (IROP)?

Podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platí, že bez objektivního důvodu se nesmí uvádět konkrétních obchodní jména výrobků nebo výrobců. Stejně tak platí (viz některá rozhodnutí UOHS), že zadavatel by měl zcela vyloučit nebo alespoň minimalizovat omezení soutěže tím, že by pro konkrétní položky stavebních prací stanovil pro všechny jednotnou cenu. Z tohoto důvodu je nejvhodnější požadovat základní technické parametry požadovaných výrobků, které všechny dodavatele navedou do stejné kategorie dlažeb či obkladů, tedy rozměry a požadované vlastnosti dlažeb či obkladů. Je nezbytné „zapomenout“ dřívější zásady pro stanovení cen stavebních prací i složitost případného oceňování u dodavatelů a je nutné se snažit zpracovat soupis stavebních prací co nejblíže k podmínkám zákona a prováděcích právních předpisů. Optimální je, když takové povinnosti jsou stanoveny již ve smlouvě pro zpracovatele projektové dokumentace.

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.