Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Otázky a odpovÄ›di    Soupis pracĂ­

Položka na výrobní dokumentaci

Mohu mít v samostatné položce v rámci stavebního objektu např. „Výrobní dokumentaci pro ocelové schodiště“? Nepřesune se mi to potom v nákladech do Projektu? Může to být ve stavbě? (Nenastane nesoulad v hlavních a vedlejších aktivitách?)


Výrobní dokumentace je typickým vedlejším nákladem stavby. Je-li v soupise popsána přímo ke konkrétnímu výrobku, je zcela jedno, zda je uvedena jako samostatná položka v rámci ostatních a vedlejších nákladů nebo jako samostatná položka v rámci konkrétního stavebního objektu. Vhodnější postup by byl uvádět ji v soupise vedlejších a ostatních nákladů, ale logicky patří přímo do soupisu stavebního objektu, protože jiné části stavby nijak neovlivňuje. Je to skutečně jedno.

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.