Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Otázky a odpovÄ›di    Soupis pracĂ­

Stanovení hodinové sazby v rozpočtu

Lze použít v položce HZS? Stačí k tomu prostě popsat, že jsou to např. zednické výpomoci pro EL?


Položky, u nichž je měrnou jednotkou hodinová zúčtovací sazba (HZS) lze v soupisech využít. Stanovením shodného počtu měrných jednotek (hodin) pro všechny dodavatele, není narušena jednotnost cenových nabídek dodavatelů, ale je rovněž vhodné do zadávací dokumentace tuto podmínku blíže popsat. Tedy, že do ceny stanoví dodavatel hodinovou sazbu pracovníka v dělnické profesi a celkovou cenu určí podle počtu hodin požadovaných v soupisu.

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.