Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Otázky a odpovÄ›di    OstatnĂ­ (nezaĹ™azenĂ©)

Termín vrácení jistoty


Dle § 41 odst. 6, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty. Je tím myšleno po Oznámení o výběru dodavatele nebo až po podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem a vrací zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení jistotu ve stejnou dobu, nebo někomu dříve?


Podle ustanovení § 41 odstavec 6 ZZVZ platí, že zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele po uplynutí zadávací lhůty, nebo poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty. Přitom § 47 odstavce 2 a 4 ZZVZ identifikují okamžik zániku účasti v zadávacím řízení. Pokud se týká podpisu příslušné smlouvy, tak její podepsání ukončuje celé zadávací řízení a tím vlastně i veškerou účast v zadávacím řízení. Neexistuje-li zadávací řízení, nemůže se jej nikdo účastnit. Ve vazbě na podpis smlouvy tedy zadavatel uvolňuje poskytnutou jistotu všem účastníkům, kterým do té doby nezanikla jejich účast v zadávacím řízení až po jejím podpisu, a to všem shodně.

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.