Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Pr������������������������������������������������������������vn������������������������������������������������������ p������������������������������������������������������������������edpisy    Prov��d��c�� pr��vn�� p��edpisy

Provdc prvn pedpisy

 nazen vldy . 172/2016 Sb,o stanoven finannch limit a stek pro ely zkona o zadvn veejnch zakzek, ke staen ve formtu .pdf Aktuln znn inn od 1.1. 2020.

 vyhlka . 168/2016 Sb, o uveejovn formul pro ely zkona o zadvn veejnch zakzek a nleitostech profilu zadavatele, ke staen ve formtu .pdf

 vyhlka . 169/2016 Sb,o stanoven rozsahu dokumentace veejn zakzky na stavebn prce a soupisu stavebnch prac, dodvek a slueb s vkazem vmr, ke staen ve formtu .pdf

 vyhlka . 170/2016 Sb,o stanoven pauln stky nklad zen o pezkoumn kon zadavatele pi zadvn veejnch zakzek, ke staen ve formtu .pdf


 nazen vldy . 173/2016 Sb,o stanoven zvaznch zadvacch podmnek pro veejn zakzky na pozen silninch vozidel, ke staen ve formtu .pdf

 vyhlka . 248/2016 Sb,o nleitostech obsahu dosti o pedchoz stanovisko k uzaven smlouvy a ke zmn zvazku ze smlouvy podle zkona o zadvn veejnch zakzek, ke staen ve formtu .pdf

 vyhlka . 260/2016 Sb,o stanoven podrobnjch podmnek tkajcch se elektronickch nstroj, elektronickch kon pi zadvn veejnch zakzek a certifiktu shody, ke staen ve formtu .pdf

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.