Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Pr������������������������vn������������������������ p������������������������������edpisy    Prov��d��c�� pr��vn�� p��edpisy k z��konu ��. 137/2006

Provdc prvn pedpisy k zkonu . 137/2006 Sb.

 •   nazen vldy 77/ 2008 Sb., o stanoven finannch limit v aktulnm znn
 •  
 •   232/2012 Sb., vyhlka o podrobnostech rozsahu odvodnn elnosti veejn zakzky a odvodnn veejn zakzky
 •   231/2012 Sb., vyhlka, kterou se stanov obchodn podmnky pro veejn zakzky na stavebn prce
 •   230/2012 Sb.,vyhlka, kterou se stanov podrobnosti vymezen pedmtu veejn zakzky na stavebn prce a rozsah soupisu stavebnch prac, dodvek a slueb s vkazem vmr

 •   133/2012 Sb., o uveejovn vyhlen pro ely zkona o veejnch zakzkch a nleitostech profil zadavatele
 •   162/2011 Sb., o zpsobu stanoven zvltnch technickch podmnek
 •   9/2011 Sb., vyhlka, kterou se stanov podrobnj podmnky tkajc se elektronickch nstroj a kon uinnch elektronicky pi zadvn veejnch zakzek a podrobnosti tkajc se certifiktu shody
 •   392/2010 Sb., nleitosti dosti o stanovisko MF v oblasti veejnch zakzek
 •   339/2010 Sb., o uveejovn vyhlen pro ely zkona o veejnch zakzkch
 •   474/2009 Sb., zmna na. vldy o finannch limitech pro ely zkona o veejnch zakzkch
 •   77/2008 Sb. nazen vldy o stanoven
  finannch limit pro ely zkona o veejnch zakzkch, o vymezen zbo poizovanho eskou republikou
  Ministerstvem obrany, pro kter plat zvltn finann limit, a o pepotech stek stanovench v zkon
  o veejnch zakzkch v eurech na eskou mnu


 •   130/2007 Sb., o poven provozovatele subsystmu informanho systmu
 •   328/2006 Sb., vyhlka, kterou se
  stanov pauln stka nklad zen o pezkoumn kon zadavatele pro
  ely zkona o veejnch zakzkch
 •   326/2006 Sb., vyhlka o podrobnostech
  atestanho zen pro elektronick nstroje,nleitostech dosti o atest a
  o vi poplatku za podn dosti o atest (vyhlka o atestanm zen pro
  elektronick nstroje)
 •   274/2006 Sb., vyhlka, kterou se
  stanov seznam vojenskho materilu pro ely zkona o veejnch zakzkch
   

Ji zruen provdc prvn pedpisy k zkonu o veejnch zakzkch

 •   304/2006 Sb., nazen vldy o pepotu
  finannch stek stanovench v zkon o veejnch zakzkch v eurech na
  eskou mnu a o vymezen zbo poizovanho eskou republikou -
  Ministerstvem obrany, na kter se vztahuje finann limit stanoven v zkon
  o veejnch zakzkch
 •   329/2006 Sb., vyhlka, kterou se
  stanov bli poadavky na elektronick prostedky, elektronick nstroje a
  elektronick kony pi zadvn veejnch zakzek
 •   330/2006 Sb., vyhlka o uveejovn
  vyhlen pro ely zkona o veejnch zakzkch
 •   16/2010 Sb., zmna uveejovn vyhlen pro ely zkona o veejnch zakzkch

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.