Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

������������������������l������������������������nky    Limity od 1. 1. 2022

Finann limity pro zadvn veejnch zakzek od 1. ledna 2022

Dne 15. prosince 2021 bylo vydno nazen vldy 475/2021 Sb., kter mn nazen vldy 172/2016 Sb a s innost od 1. ledna 2022 mn -zvyuje- ve finannch limit.


Pro zadavatele, definovan v ustanoven 4 odstavec 1 psmeno d) a psmeno e) ZZVZ a v ustanoven 4 odstavec 2 ZZVZ (tedy msta a obce a jejich pspvkov organizace a jin osoby splujc pojem veejn zadavatel) budou od 1. 1. 2022 vzni pi zadvn veejnch zakzek nsledujcmi limity:

Druh veejn zakzkyFinann limit od 1. ledna 2022 v K bez DPH
Veejn zakzka malho rozsahu na dodvky a slubydo 2.000.000
Veejn zakzka malho rozsahu na stavebn prcedo 6.000.000
Podlimitn veejn zakzka na dodvky a slubyod 2.000.000 do 3.653.000
Podlimitn veejn zakzka na stavebn prceod 6.000.000 do 140.448.000
Nadlimitn veejn zakzka na dodvky a slubynad 3.653.000
Nadlimitn veejn zakzka na stavebn prcenad 140.448.000

Pro sektorov veejn zakzky pak budou platit limity:

Druh veejn zakzkyFinann limit od 1. ledna 2022 v K bez DPH
Nadlimitn veejn zakzka na dodvky a slubynad 11.247.000
Nadlimitn veejn zakzka na stavebn prcenad 140.448.000


2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.