Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

ÄŚlánky    Limity od 1. 1. 2022

Finanční limity pro zadávání veřejných zakázek od 1. ledna 2022

Dne 15. prosince 2021 bylo vydáno nařízení vlády 475/2021 Sb., které mění nařízení vlády 172/2016 Sb a s účinností od 1. ledna 2022 mění -zvyšuje- výše finančních limitů.


Pro zadavatele, definované v ustanovení § 4 odstavec 1 písmeno d) a písmeno e) ZZVZ a v ustanovení § 4 odstavec 2 ZZVZ (tedy města a obce a jejich příspěvkové organizace a jiné osoby splňující pojem „veřejný zadavatel“) budou od 1. 1. 2022 vázáni při zadávání veřejných zakázek následujícími limity:

Druh veřejné zakázkyFinanční limit od 1. ledna 2022 v Kč bez DPH
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky a službydo 2.000.000
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební prácedo 6.000.000
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky a službyod 2.000.000 do 3.653.000
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práceod 6.000.000 do 140.448.000
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky a službynad 3.653.000
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební prácenad 140.448.000

Pro sektorové veřejné zakázky pak budou platit limity:

Druh veřejné zakázkyFinanční limit od 1. ledna 2022 v Kč bez DPH
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky a službynad 11.247.000
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební prácenad 140.448.000


© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.