Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

���������l����������nky    Uve��ej��ov��n��

Mal a stedn podnikatel

Podle citovan smrnice se za drobnho, malho a stednho podnikatele1 (MSP) se povauje podnikatel, pokud:

 • a) zamstnv mn ne 250 zamstnanc, a
 • b) jeho aktiva2/majetek3 nepesahuj korunov ekvivalent stky 43 mil. EUR nebo m obrat/pjmy nepesahujc korunov ekvivalent 50 mil. EUR (pepoet se provd podle pomru EUR ke K k 31. 12. pedchzejcho roku a in cca 27,02 K/EUR, z eho vychz obrat 1.351.000.000,- K).

Podle statistiky stavebnch firem (asopis Stavitelstv 12/2016) do kategorie malch a stednch firem nespadaj tito stavebn dodavatel (stav k 31. 12. 2015):

 • Metrostav a.s
 • Eurovia CS a.s.
 • Skanska a.s.
 • Strabag a.s.
 • HOCHTIEF CZ a.s.
 • WIETELSKY stavebn s.r.o.
 • IMOS Brno, a.s.
 • Subterra a.s.
 • Porr a.s.
 • PSJ a.s.
 • GEMO Olomouc, spol. s r.o.
 • M SILNICE a.s.
 • VCES a.s.
 • FIRESTA-Fier, rekonstrukce, stavby a.s.
 • PKS holding a.s.
 • SMP CZ a.s.
 • Vodohospodsk stavby spolenost s ruenm omezenm
 • KLEMENT a.s.

Nen zcela zejm, jakou vnost tento daj m, ale je povinn, take je nutn jej vyplnit. U zakzek na dodvky a na sluby je potebn vdy ovit z veejn dostupnch zdroj zda vybran dodavatel napluje nebo nenapluje znaky malho i stednho podnikatele.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.