Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

������������������������l������������������������nky    Limity do konce roku 2019

Nov finann limity u veejnch zakzek

Nazenm vldy esk republiky . 471 ze dne 22. 12. 2017 byly upraveny finann limity veejnch zakzek. Od 1. 1. 2018 plat nsledujc finann limity ve pedpokldan hodnoty pro volbu formy zadvacho zen pro veejn zakzky:

VZ na sluby veejn zakzka malho rozsahu do 2.000.000,- K
  podlimitn veejn zakzka do 5.944.000,- K
  nadlimitn veejn zakzka nad 5.944.000,- K
     
VZ na dodvky veejn zakzka malho rozsahu do 2.000.000,- K
  podlimitn veejn zakzka do 5.944.000,- K
  nadlimitn veejn zakzka nad 5.944.000,- K
     
VZ na stavebn prce veejn zakzka malho rozsahu do 6.000.000,- K
  podlimitn veejn zakzka do 149.224.000,- K
  nadlimitn veejn zakzka nad 149.224.000,- K

Vechny veejn zakzky, jejich zadvac zen bylo zahjeno po 1. 1. 2018, se d tmito finannmi limity. Ostatn daje o finannch limitech, vztahujcch se k sektorovm veejnm zakzkm, k veejnm zakzkm rozdlenm na sti a pro jin aspekty veejnch zakzek jsou uvedeny v nazen vldy . 471/2017 Sb., kterm se mn nazen vldy . 172/2016 Sb., o stanoven finannch limit a stek pro ely zkona o zadvn veejnch zakzek.2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.