Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

ÄŚlánky    UveřejňovĂĄnĂ­

Malý a střední podnikatel

Podle citované směrnice se za drobného, malého a středního podnikatele1 (MSP) se považuje podnikatel, pokud:

 • a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, a
 • b) jeho aktiva2/majetek3 nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má obrat/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR (přepočet se provádí podle poměru EUR ke Kč k 31. 12. předcházejícího roku a činí cca 27,02 Kč/EUR, z čehož vychází obrat 1.351.000.000,- Kč).

Podle statistiky stavebních firem (časopis Stavitelství 12/2016) do kategorie malých a středních firem nespadají tito stavební dodavatelé (stav k 31. 12. 2015):

 • Metrostav a.s
 • Eurovia CS a.s.
 • Skanska a.s.
 • Strabag a.s.
 • HOCHTIEF CZ a.s.
 • WIETELSKY stavební s.r.o.
 • IMOS Brno, a.s.
 • Subterra a.s.
 • Porr a.s.
 • PSJ a.s.
 • GEMO Olomouc, spol. s r.o.
 • M – SILNICE a.s.
 • VCES a.s.
 • FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 • PKS holding a.s.
 • SMP CZ a.s.
 • Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným
 • KLEMENT a.s.

Není zcela zřejmé, jakou „vážnost“ tento údaj má, ale je povinný, takže je nutné jej vyplnit. U zakázek na dodávky a na služby je potřebné vždy ověřit z veřejně dostupných zdrojů zda vybraný dodavatel naplňuje nebo nenaplňuje znaky malého či středního podnikatele.

Š 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.