Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Ă„Ĺšlánky    Limity do konce roku 2019

Nové finanční limity u veřejných zakázek

Nařízením vlády České republiky č. 471 ze dne 22. 12. 2017 byly upraveny finanční limity veřejných zakázek. Od 1. 1. 2018 platí následující finanční limity výše předpokládané hodnoty pro volbu formy zadávacího řízení pro veřejné zakázky:

VZ na služby veřejná zakázka malého rozsahu do 2.000.000,- Kč
  podlimitní veřejná zakázka do 5.944.000,- Kč
  nadlimitní veřejná zakázka nad 5.944.000,- Kč
     
VZ na dodávky veřejná zakázka malého rozsahu do 2.000.000,- Kč
  podlimitní veřejná zakázka do 5.944.000,- Kč
  nadlimitní veřejná zakázka nad 5.944.000,- Kč
     
VZ na stavební práce veřejná zakázka malého rozsahu do 6.000.000,- Kč
  podlimitní veřejná zakázka do 149.224.000,- Kč
  nadlimitní veřejná zakázka nad 149.224.000,- Kč

Všechny veřejné zakázky, jejichž zadávací řízení bylo zahájeno po 1. 1. 2018, se řídí těmito finančními limity. Ostatní údaje o finančních limitech, vztahujících se k sektorovým veřejným zakázkám, k veřejným zakázkám rozděleným na části a pro jiné aspekty veřejných zakázek jsou uvedeny v nařízení vlády č. 471/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek.© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.