Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Ă„Ĺšlánky    PodlimitnĂ­ sektorová veĹ™ejná zakázka

Podlimitní sektorová veřejná zakázka


Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přinesl změnu v oblasti zadávání sektorových veřejných zakázek. Dříve používaný pojem sektorový zadavatel byl nahrazen pojmem sektorová veřejná zakázka. Každý veřejný zadavatel (viz § 4 ZZVZ), který zadává zakázku související s výkonem relevantní činnosti, zadává tedy sektorovou veřejnou zakázku, pro niž platí, že zadavatel není povinen v zadávacím řízení zadat sektorovou veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje finanční limit stanovený prováděcím právním předpisem podle § 25 ZZVZ. To znamená, že podlimitní sektorové veřejné zakázky nemusí zadavatel zadávat v zadávacím řízení a může volit postup podle svého uvážení (mnohdy definovaný pouze interními předpisy zadavatele). Jestliže zadavatel zahájil řízení na získání nabídky na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku, nemusí (ale zčásti může) postupovat podle zákonných ustanovení, a to ani v případě elektronizace řízení. Nabídky v tomto případě může zadavatel požadovat v listinné podobě.


Pro úplnost je třeba poznamenat, že některé dotační programy mají pro zakázky, které jsou zadávány mimo režim zákona, svá vlastní pravidla. Ty je potřeby dodržet vždy!

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.